20 Mayıs 2006 Sayı: 2006/19 (19)
  Kızıl Bayrak'tan
   Düzen cephesinde iç çatışma sertleşiyor! İşçilerin ve emekçilerin yeri devrimin safıdır!
  28 Şubatlar yeni yöntem ve araçlarla gündemde
  Düzen siyasetinde kriz ve düzen cephesinde yeni arayışlar
  Polis yeni yasal zırhı beklemeden terörünü artırdı
  Sermaye sosyal yıkımda kararlı
  İstanbul İşçi Kurultayı'na giderken...
Ekonomide çöküş işaretleri
Devrimci 1 Mayıs Platformu'nun 1 Mayıs değerlendirmesi
Milletvekili kadın dövüyor, düzen seyrediyor
Ticari Eğitime Karşı Gençlik Kurultayı başarıyla gerçekleşti!
"Ticari Eğitime Karşı Gençlik Kurultayı" ve saçtığı umut
  Ticari Eğitime Karşı Gençlik Kurultayı Sonuç Bildirgesi / (Orta sayfa)
  Kürt sorunu ve AB emperyalizmi
  Bolivya yönetimi toprak reformuna hazırlanıyor
  İstihbarat örgütleri 200 milyon Amerikalı'nın telefonlarını dinliyor
  Rusya "herşeyi yiyen aç kurda" rest çekti
  Paris'te onbinler ırkçı "Göçmen Yasası"nı protesto etti.
  Trabzon'da gençlik çalışması
  TMMOB'da yeni bir döneme girerken
  TMMOB'da yaşananlar
  Öğrenci gençlik
  Bakış açısına ve zamana dayanıklılığa duyulan güven! (Parti değerlendirmelerine önsöz)
  Frankfurt'ta "71 Devrimci Hareketi ve İbrahim Kaypakkaya" sempozyumu
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

‘71 Devrimci Hareketi'nin öteki liderleri gibi İbrahim Kaypakkaya'nın da Türkiye devrimci hareketindeki yeri tartışılmazdır. Diyarbakır zindanlarındaki direnişçi tutumu, bu topraklarda devrimci direniş geleneğinin güç kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Ser verip sır verilmeyen Diyarbakır direnişi, devrimci direniş geleneğimizin en önemli politik ve moral dayanaklarından biri olagelmiştir. “Türkiye'nin geleceği çelikten yoğruluyor; belki biz olmayacağız, ama bu çelik aldığı suyu unutmayacak...” demişti, henüz 23 yaşındayken katledilen bu yiğit devrimci. İnanç ve iyimserlik dolu bu öngörü doğrulandı; çelik aldığı suyu unutmadı, unutmayacak da.

Kaypakkaya'nın katledilişinin 33. yılında yapılacak anma eylem ve etkinliklerine katılmak, bu türden eylem ve etkinlikler bizzat düzenlemek, biz komünistler için Kaypakkaya'nın yarattığı direniş geleneğine sahip çıkıp sürdürmenin zorunlu bir gereğidir.

***

25 Haziran günü toplanacak olan İstanbul İşçi Kurultayı işçi hareketinin temel sorunlarının ve çözüm yollarının tartışılacağı bir kürsü olmalıdır ve olacaktır da. Bu çerçevede sınıf devrimcileri kurultay ön hazırlık sürecini etkili ve etkin bir çalışmanın zeminine çevirmelidirler. Çeşitli türden araç ve yöntemlerin birarada/içiçe kullanıldığı, etkili bir devrimci propaganda ve yaygın bir kitle ajitasyonuna sahne olmalıdır hazırlık süreci.

Gazetemiz bu dönem boyunca sınıf hareketinin bazı temel sorunlarını işlemeye özel bir önem verecektir. Hareketin temel sorunları üzerinden değerlendirmeler ile ilerici sendikal güçlerle ve devrimci gruplarla yapılacak röportajlara ve makalelere yer verecektir.

Tüm bu dönem boyunca gazetenin kurultay çalışmasını güçlendiren güçlü bir mevzi haline gelebilmesi için tüm okur ve güçlerimizin kolektif emeği ve katkısı büyük bir önem taşımaktadır. Çalışmanın deneyim ve birikiminin gazete üzerinden yansıtılması ve tüm çalışma alanlarına maledilmesi ancak böyle mümkün olabilecektir.

Sınıf çalışmamıza ve sorunlarına daha ilerden bir müdahalenin gündemde olduğu bugünkü koşullarda bunun yüklediği görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek, çaba ve yoğunlaşmamızı bu temelde artırmak, sınıf kitlelerini örgütlemede ve harekete geçirmede önemli mesafeler katetmemizi sağlayacaktır.

***

Aylardır bir kampanya halinde sürdürülen Ticari Eğitime Karşı Gençlik Kurultayı 13 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da başarıyla gerçekleştirildi. Kurultay coşkulu bir atmosfer ve verimli tartışmalarla geçti. Konuya ilişkin haberler ile Sonuç Bildirgesi'ni iç sayfalarımızda bulacaksınız.

***

Bilindiği gibi günlük sitemiz daha ilk haftasını ancak doldurmuştu ki saldırıya uğradı ve tümden çökertildi. Yoğun bir emeğin ardından yeniden yayına başlayan sitemizin biçim, içerik ve işlev yönünden hedeflenen yapıya kavuşabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ve elbette yoldaşlarımızın ve okurlarımızın görüş, eleştiri ve önerileriyle yapacağı katkıya da. Buna ilişkin çağrımızı ve herşeyin günden güne daha iyi olacağına duyduğumuz inancı bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz...