04 Şubat 2006 Sayı: 2006/04 (04)
  Kızıl Bayrak'tan
   Sınıfsal özüne uygun, devrimci, kitlesel
ve birleşik bir 8 Mart!
  Hamas seçimlerden zaferle çıktı
  Emperyalist-siyonist güçler Filistin halkının iradesini yok saymaya çalışıyor
  Erdoğan Davos’ta ülkeyi pazarladı
“Reform” tasarıları: Sosyal güvenlik değil geleceksizleştirme saldırısı
  Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel ihanet çeteleridir
TEKEL işçilerinin yaktığı direniş
ateşini büyütelim!
Tuzla Tersane havzasında iş cinayetleri
durmuyor!
  İş kazası mı, cinayet mi?/Yüksel Akkaya
  Gaziosmanpaşa İşçi Kurultayı gerçekleşti
GOP İşçi Kurultayı yeni bir mücadele çağrısı oldu
12 Şubat’ta Tersane İşçileri Kurultayı’ına!
  Sosyal yıkım saldırısı ve mücadele görevleri (Orta sayfa)
  İzmir Çiğli İşçi Platformu’nun birlik ve
dayanışma etkinliği
  Sermaye temsilcileri emekçilere kefen
biçmek için Davos’ta toplandı
   Latin Amerika’da esen “sol rüzgar” Dünya Sosyal Formu’na da uğradı
  “Uygar dünya”da 12.3 milyon insan köle
  Liseli gençlik yeni bir mücadele dönemine hazırlanıyor!
  Tehcir, göçertme hareketi ve Kürdistan
toplum yapısına etkileri-2
  Direnen AEG işçisi kazanacak!
  Bültenlerden
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devletinin kolluk güçlerinin işçi ve emekçilerin hak alma mücadelesine yönelik pervasız saldırıları son dönemde artıyor. Bunun en son örneği Tuzla havzasında yıllarca deri patronlarına karşı zorlu mücadeleler örgütleyen Tuzla Deri-İş Sendikası Şube Başkanı'nın ikinci kez kaçırma girişimidir. Bu kaçırma girişimi boşuna değildir. Zira Deri-İş'in gerek Tuzla havzasında gerekse diğer kentlerdeki deri işçilerinin sendikal örgütlenme mücadelesinde dişe diş bir mücadele geleneğinin temsilcisi olmasının yarattığı korku deri patronlarını ve sermayenin düzen bekçilerini harekete geçirmiştir.

Bir başka örnek ise Bursa'da yaşandı. Sendikal hakları için mücade eden BPO B Plas işçileri işten atılarak tensikat saldırısına uğradılar. Bununla yetinmeyen BPO B Plas patronu fabrikaya jandarmayı çağırarak işçileri fabrika dışına çıkardı. Ardından fabrikaya taşeron işçi taşıyan servislerin önünü kesen işçiler topluca gözaltına alındılar. Bu iki örnekte gösteriyordu ki, işçi sınıfının hak alma mücadelesi ve bilinci geliştikçe sermaye ve güvenlik güçlerinin saldırıları da artacaktır. Saldırılara karşı öfke ve tepkilerin çoğalacağı, mücadele arayışı ve isteğinin güçleneceği bir döneme giriyoruz. Sermaye ve onun çıkarlarını korumak ve kollamakla yükümlü olan kolluk güçlerinin baskı ve terörüne karşı sınıfın dişe diş, militan ve kararlı bir karşı koyuşunu örgütlemek güncel bir görevdir.

Zira zoru zor bozacaktır.

***

Sınıf devrimcileri İstanbul yerelinde gerçekleştirdikleri İşçi Kurultayları'ndan henüz yapılmayan Pendik-Kartal-Maltepe İşçi Kurultayı'nı 5 Şubat günü, Tuzla Tersane İşçileri Kurultayı'nı ise 12 Şubat günü gerçekleştirecek. Daha önca 29 Ocak tarihinde yapılması planlanan Tuzla Tersane İşçileri Kurultayı hava muhalefeti nedeniyle ertendi. Bu ertelemeye ilişkin Tersane İşçileri Kurultayı Hazırlık Komitesi'nin yaptığı açıklama ve çağrıya iç sayfalarımızda yer veriyoruz.

Sınıf devrimcilerinin bu çalışmayla yeni bir sürecin önünü açtıkları ortadadır. Ancak işçi kurultayları çalışmasıyla hedeflenenlerin kazanılması bakımından belli yetersizliklerin yaşandığı da bilinmelidir. Tüm bu yetersizliklere rağmen bu cephede önemli bir birikim, deneyim, güç ve imkan yaratılmıştır. Bu çok yönlü kazanımlara dayanarak sınıf içinde kalıcı mevziler yaratmak ve artık maddi bir güç haline gelebilmek, gelinen yerde daha mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki dönem bunun somut sonuçlarının görüleceği yeni bir aşamaya işaret etmektedir.

***

Ekim Gençliği'nin Şubat ‘06 tarihli 92. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılar ile Eksen Yayıncılık bürolarından edinebilirler.

***

Kızıl Bayrak gazetesinin Temmuz 2005-Aralık 2005 tarihleri arasındaki sayılarının derlendiği 20. cildi çıktı. Okurlarımız Kızıl Bayrak'ın 20. cildini ve daha önce çıkan 19 cildi, Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.