18 Şubat 2006 Sayı: 2006/06 (06)
  Kızıl Bayrak'tan
   Bahar döneminin yakıcı gündemleri ve
sınıf mücadelesinin öncelikli görevleri
  Emekçi halklara “medeniyetler
çatışması” tuzağı
  Kulp’ta bulunan toplu mezardaki kemiklerin köylülere ait olduğu
kanıtlandı
  TEKEL’de direniş sermayeye geri adım
attırdı
Kapatma kararına karşı direnişte olan TEKEL işçilerinin eylemi sona erdi
  BDSP’nin TEKEL direnişine destek
çalışmaları
Tersane İşçileri Kurultayı yapıldı
Tersane İşçileri Kurultayı’ndan
gözlemler
  Tersane İşçileri Kurultayı Sonuç
Bildirgesi
  Danıştay Telekom yağmasına onay verdi
“Bölgesel Kalkınma” kimin için?
Sağlıklı bir yaşam için kapitalizme ölüm!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
ve KESK’in tutumu
  Günümüzün burjuva toplumunda genel
boyutlarıyla kadın sorunu
(Orta sayfa)
  Filistin halkı teslimiyetçi çizginin
sonuçlarına mahkum değildir
   ABD Kongresi 2007 askeri bütçesini
onayladı
   İşgalciler Irak'ta yeni kukla hükümet kurma
hazırlığında
   Avrupalı kapitalistlerin blok saldırısına karşı kitlesel protestolar
  Strasbourg’ta coşkulu, öfkeli ve kitlesel protesto
  Fransa’da yüzbinlerce işçi, emekçi ve
genç alanlara çıktı
  İsviçre’de Swisse Metal grevi ve kitlesel dayanışma eylemleri
  15 Şubat ve çöküş
  Direnişteki BPO işçileriyle konuştuk
  Kapitalizm sevgiyi de metalaştırıyor
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

İstanbul'un 6 ayrı bölgesinde gerçekleşen yerel işçi kurultayları geride kaldı. 12 Şubat günü düzenlenen Tersane İşçileri Kurultayı ile birlikte aylara yayılan çalışma önemli bir birikim ve deneyim bıraktı.

Kuşkusuz sınıf devrimcileri önümüzdeki günlerde bu çalışmayı çok yönlü olarak değerlendireceklerdir. Değerlendirmeler yapıldıkça sayfalarımızda yer vereceğiz.

Sınıf devrimcileri yerel işçi kurultayları adımı ile birlikte sınıf çalışmasında yeni bir döneme ve düzeye işaret ettiler. Devrimci bir sınıf hareketi yaratma perspektifi ışığında, sınıf çalışmasından kalıcı ve somut kazanımlarla çıkmak için döneme yüklenmenin tayin edici önemine vurgu yaptılar. Tüm dikkatlerini ve çabalarını bu alana yoğunlaştırdılar. Bu açıdan asgarı bir başarı sağlandığı ortaya çıkan tablodan görülmektedir.

Bu yönelimin tüm alanlarda ete-kemiğe büründürülmesi için ısrarlı, planlı, soluklu bir çalışmanın örgütlenmesi ertelenemez güncel bir görevdir. İstanbul ve Çiğli yerellerinde gerçekleşen işçi kurultayları bu görevin nasıl başarılacağının yol, yöntem, araç ve politikasını tüm açıklığı ile bize göstermiştir.

Şimdi hedefi büyütmenin zamanıdır. Şimdi hızlı ve sağlam adımlar atmanın zamanıdır. Şimdi adımları sıklaştırmanın ve ilerlemenin zamanıdır. Bunun gereklerine uygun bir yönelim, planlama, ısrar, inisiyatif, yaratıcı bir çaba ve enerji ortaya koymanın ve başarmanın zamanıdır.

Sınıf devrimcileri şimdi hedefi büyütüyorlar. İstanbul yerel işçi kurultaylarının aldığı ortak karar gereği İstanbul İşçi Kurultayı'nı örgütleme çabasına girişiyorlar. “İstanbul İşçi Kurultayı İçin İleri!” şiarı ile çalışmalarını başlatmak üzere hazırlanıyorlar. Bahar dönemini İstanbul İşçi Kurultayı'nı örgütlemenin bir zeminine çevirmek için harekete geçmiş bulunuyorlar. Bahar döneminin öne çıkaracağı gündemleri İstanbul İşçi Kurultayı'nı güçlü temellerde örgütlemenin güçlü ve sağlam dayanağına dönüştüreceklerdir.

Bahar döneminin temel başlıklarından biri de emperyalist savaş ve işgal. Sınıf devrimcileri bölgeye dönük emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı sınıf içinde etkili ve çok yönlü bir propaganda-ajitasyon ve teşhir faaliyeti birlikte eylemli bir tepkinin örgütlenmesi için seferber olacaklardır. Emperyalist/kapıtalist barbarlığa karşı “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarı altında direnen tüm dünya halklarının devrimci kardeşliğinin örgütlenmesi mücadelesinde kendi üzerlerine düşen görevleri omuzlayacaklardır.