25 Şubat 2006 Sayı: 2006/07 (07)
  Kızıl Bayrak'tan
   Merkezi işçi kurultayı için asgari zemin
yakalanmıştır!
  Türkiye-İsrail ilişkilerinin “derin yara”
aldığı iddiaları temelden yoksundur
  Hamas heyetinin Türkiye ziyareti
  DİSK’in İzmit mitingine binlerce emekçi katıldı
Son eylemler ve gösterdikleri
  “Genel Sağlık Sigortası geri çekilsin!”
“Mezarda emeklilik istemiyoruz!”
Tersanelerde ücret gaspları artıyor...
  “Yeşil” ve çeteleşen devlet gerçeği.
  Devletin “yetkin mühendislik” saldırısı ve
TMMOB’un tutumu
Avrupa sosyal modeli: Bir, iki, üç... Daha fazla Bolkestein Yönergesi!/ Yüksel Akkaya
  Tarihten günümüze kadın ezilmişliği ve
kapitalizm (Orta sayfa)
  Bültenlerden
   8 Mart çalışmalarından...
   Güney’de bölgesel lise kampanyası...
Geleceğimiz ve özgürlüğümüz
için mücadeleye!
   Sanayi İşçileri Derneği Girişimi etkinliği
  Karikatür krizi Müslüman-Hıristiyan
çatışmasını körüklüyor...
  Irak’ta sistematik işkence!
  Almanya’da işçi-emekçi eylemleri
yayılıyor..
  Bir cinayetin ardından...
  Yeni dönem liberallerinin AKP hükümetinden beklentileri
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

İBahar dönemi yaklaşırken baharı kazanmanın ilk adımının 8 Mart'ı kazanmaktan geçtiğini söylemiştik. Bu sene de devrimci güçlerin 8 Mart'ın tarihsel anlamına, sınıfsal özüne ve devrimci içeriğine sahip çıkarak kitlesel, birleşik bir 8 Mart kutlama yönünde gösterdiği kararlılık ve irade 8 Mart'ın daha şimdiden kazanıldığını, geçen senenin üzerine bir adım daha atıldığını göstermektedir.

Bu sene de gerçekleşen ortaklaşma sonucunda 5 Mart'ta Beyazıt Meydanı'nda kutlanacak olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne en etkin ve kitlesel şekilde katılmak ayrı bir önem taşıyor. Tüm yoldaşlarımızın bugünden, buna uygun bir hazırlık içine girmesi gerekmektedir. 8 Mart'ı kazandık, baharı da kazanacağız iddiasıyla yolumuza devam edeceğiz.

***

Mart ayı bir dizi önemli günle birlikte anılmaktadır. Gazi katliamı ve direnişi, Kızıl Dere, Newroz Mart ayının gündemleri arasındadır.

15 Şubat eylemlerinde devletin Kürt halkına yönelik baskı ve terörü gözönüne alındığında Mart ayının kitlesel ve devrimci eylemliliklere konu edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Newroz yaklaşırken, yıllardır devlet zoru ve terörüyle varlığı inkar edilen Kürt halkının meşru taleplerini bir kez daha sahiplenmek, Kürt halkının devrimci enerjisini ve tepkisini açığa çıkarmak için çaba harcamak tüm ilerici, devrimci unsurların görevidir.

Bu bakışla Mart ayına yüklenmek, devletin kanlı katliamlarına karşı direniş ateşini tüm yerelliklere yaymak sınıf devrimcilerinin göstereceği çabaya bağlıdır.

Baharı kazanmak için tüm enerji ve çabamızla ileri!