04 Mart 2006 Sayı: 2006/08 (08)
  Kızıl Bayrak'tan
   8 Mart politik olarak bugünden kazanılmıştır
  Sermaye iktidarı ABD'nin tam hizmetinde
  İşgalciler Irak halklarını birbirine boğazlatmak istiyor
  Sauna çetesi ve Küre operasyonu
TEKEL'de yeni oyunlar yeni saldırılar
  Tekstil sektöründe sömürüyü derinleştirme hazırlıkları
Sosyal güvenlik saldırısına karşı çıkmak için sendikal ihanet barikatı parçalanmalıdır
5 Mart'ta Beyazıt'tayız!
  Ankara Devrimci 8 Mart Platformu eylem ve etkinlik programı
  8 Mart etkinliklerinden
Küçükçekmece İşçi Platformu'nun 8 Mart etkinliği
  Mamak İşçi Kültür Evi'nde 8 Mart etkinliği
  İzmir BDSP'nin 8 Mart çalışmalarından
  Kadın sorunu ve toplumsal kurumlaşmalar (Orta sayfa)
   Kapitalizm kadın sorununu çözemez döne döne yeniden üretir
   Kentleşme, çeşitlenen kentsel çelişkiler ve faşizm /Yüksel Akkaya
   İstanbul Lİseli Gençlik Platformu'nun kampanyası sürüyor
  Adana Liseli Gençlik Kurultayı çalışmasından
  Yakup Abdal Köyü emekçileri yıkıma karşı direnmekte kararlı
  Yunanistan işçi sınıfının militan direnişi
  ABD kuklaları Suriye'de işbaşında
  Savaş kundakçıları İran'da iç karışıklık yaratmak için "düğmeye bastı"
  Şii ve Sunni liderler mezhep çatışmasını önlemeye çalışıyor
  Irak'taki gelişmelerin anlattıkları
  Bültenlerden
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 5 Mart'ta yapılack miting ve eylemlerle kutlanacak. Haftalardır devam eden hazırlıklar nihayetinde 5 Mart ve sonrasında yapılacak eylem ve etkinliklerle geride bırakılacak.

Geçen yıldan itibaren 8 Mart gündemi üzerinden yaşanan ayrışma bu yıl da gerçekleşti. 8 Mart'ın sınıfsal anlamına ve devrimci özüne uygun bir temelde kutlanması için bu ayrışma kaçınılmazdır. Bu ayrışmanın yaşanması devrimci siyasal mücadele bakımından olumludur. Bunu hiçbir biçimde kayıp saymıyoruz. Sınıfsal ayrım noktalarının üzerini örten her türlü perdenin kaldırılıp atılması ileriye doğru atılmış bir adımdır. Devrimci ve ilerici güçlerin önümüzdeki bahar dönemini de devrimci sorumluluklarının gereklerine uygun bir tutumla geride bırakmaları devrimci siyasal mücadele açısından bir ihtiyaçtır. Tüm devrimci güçlerin bu bilinçle hareket etmeleri ve buna uygun bir tutumla davranmaları gereklidir. Bu özellikle birleşik ve devrimci bir 1 Mayıs için elzemdir.

***

Bu sayıda sınıf devrimcilerinin 8 Mart çalışmalarını ve gerçekleştirdikleri kitle etkinliklerinin haber/yorum yazılarına genişçe yer verdik. Bu, sınıf devrimcilerinin 8 Mart gündemini ciddi bir siyasal /pratik hazırlığa ve çalışmaya konu ettiklerini gösteriyor. Kuşkusuz her çalışma belli eksiklikler ve yetersizlikler taşıyabilir. Asıl yapılması ve altı çizilmesi gereken bu eksiklik ve yetersizliklere müdahaledir.

***

Sınıf devrimcileri 8 Mart'ın ardından 1 Mayıs çalışmasını gecikmeksizin hızla gündeme almalıdırlar. 1 Mayıs çalışmasının planlanması, siyasal ve teknik hazırlıklarına başlanması, 1 Mayıs'ın sınıf devrimcileri bakımından şimdiden kazanılmasını güvence altına alacak adımların bir an önce atılmasını gerektiriyor.

Yüklenelim, baharı kazanalım!

***

Liseli genç komünistler faaliyetlerinde yeni bir döneme girmiş bulunuyorlar. Bu dönemin başından itibaren merkezi liseli gençlik yayınının çıkmasıyla birlikte bu adımlar daha da güçlendi. Liseli gençlik çalışması yerellerde ve merkezi planda önemli ilerlemeler sağladı. Bugün için birkaç kent ve bölgede yapılması planlanan liseli gençlik kurultayları bu ilerlemenin somut göstergesidir. Bu gelişmenin ve ilerlemenin başka bazı göstergeleri de var. Yerellerdeki faaliyetin yaygınlığı, araç, yol ve yöntemlerinde görülen çeşitlilik ve zenginlik.

Liseli çalışmasını belli başlı tüm kentlere yaymak ve etkisini güçlendirmek liseli genç komünistlerin önünde duran en güncel görevdir. Liseli genç komünistler baharı kazanma perspektifiyle döneme yüklenmelidirler.