08 Nisan 2006 Sayı: 2006/13 (13)
  Kızıl Bayrak'tan
   Birleşik mücadele için görev başına!
  Kürt halkının yeni serhıldanı
  AB makyajı çok geldi; Baskı ve terör rejimi pekiştiriliyor!
  Kürt halkının serhıldanı ve düzenin 1 Mayıs korkusu!
Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı'nı örgütleme çalışması başlıyor!
  DİSK bürokratları Kürt düşmanlığına devam ediyor!
Kıyılar yağmaya açılıyor; AKP sermayeye uşaklıkta sınır tanımıyor!
GSS Yasa Tasarısı; Sağlık hakkı gaspediliyor!
GSS referandumunun sonuçları üzerine
Adana'da GSS'ye karşı sağlık sempozyumu
Okullarda şiddet/2; Birinci vazifesi yozlaşmak olan gençlik!
Has Alüminyum işçisi direniyor!
  Sinter Metal'de işçi kıyımı!
  Ekim'den: Ortadoğu'da toplumsal muhalefet ve siyasal akımlar / (Orta sayfa)
   Sol içi zorbalığın karşısına dikilmek vazgeçilemez bir devrimci sorumluluktur!
   Devrimci siyasal faaliyetimiz engellenemez!
  Avrupa'da grevler yayılıyor!
  Fransa gençliği ve işçi sınıfı mücadeleye devam kararı aldı
  Putin'in Çin gezisi; Çin-Rusya ittifakı pekişiyor!
  Emperyalist ordular İran'a saldırı hazırlığına hız veriyor
  Avrupa'da devrimcilerden ortak açıklama; Kahrolsun faşist diktatörlük! Kürt halkına özgürlük, eşitlik, kardeşlik, gönüllü birlik!
  Halkımızın direnişini selamlıyoruz!
  Liseli gençlik mücadeleyi kurultayla büyütecek, 1 Mayıs'a taşıyacak!
  Küçükçekmece İşçi Platformu; Sosyal yıkım saldırılarına karşı 1 Mayıs'ta alanlara!
  Üniversitelerden...
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

5 Nisan günü Genel-İş 2. No'lu Toplantı Salonu'nda yapılan basın açıklaması ile istanbul İşçi Kurultayı'nın hazırlık çalışmalarının startı verilmiş oldu. İstanbul'da 6 yerel işçi kurultayını temsilen 15 işçinin oluşturduğu İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi adına yapılan basın açıklamasında, İstanbul İşçi Kurultayı'nın 25 Haziran günü Kadırga Kültür Merkezi'nde toplanacağı açıklandı.

Sınıf hareketinin çok yönlü sorunlarla boğuştuğu bir dönemde 6 yerel işçi kurultayı gerçekleştirerek kendi alanlarında sınıf hareketinin tıkanıklığına neşter atan öncü-devrimci işçilerin önünde şimdi çok daha önemli ve zorlu bir sorumluluk duruyor. Sınıf hareketinin karşı karşıya bulunduğu temel ve güncel sorunları tartışmak ve bundan bağımsız devrimci bir sınıf hareketi geliştirme temel hedefine katkıda bulunacak dayanak noktalarını çıkarmak.

İstanbul İşçi Kurultayı'nın sınıf hareketinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir çıkış olabilmesi için sınıf devrimcilerinin güvenli, çoşkulu ve disiplinli bir çalışma ile tüm çaba ve enerjilerini en etkin düzeyde ortaya koymaları gerekiyor.

Sınıf devrimcileri bu yeni kurultay çalışması ile sınıf hareketinin temel sorunlarını ve bunalara çözüm yollarını tartışarak, harekete daha ilerden, etkin ve güçlü bir müdahalenin koşullarını ve imkanlarını yaratmayı hedefliyorlar. İnanıyoruz ki bu önemli görev ve hedefin hakkı fazlasıyla verilecek, İstanbul İşçi Kurultayı çalışması başarıyla taçlandırılacaktır.

***

Sermaye gene bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Kürt halkının bastırılamayan özgürlük ve eşitlik istemine karşı yükseltilmeye çalışılan şovenist dalga yaklaşan 1 Mayıs'ı provoke etmek içinde kullanılmaya çalışılıyor. “Hedef 1 Mayıs” diyen sermayenin bazı satılık kalemşörleri, daha bugünden 1 Mayıs'ı o çok iyi bilinen provokasyon edebiyatı ile zayıflatmayı hedefliyor. Yükseltilen şovenist histerinin yürütülen 1 Mayıs çalışmalarının karşısına çıkarılması büyük bir olasılıktır. Nitekim daha şimdiden bunun bazı belirtileri vardır. Yapılması gereken etkin bir politik kitle çalışması ile gerçeklerin en geniş işçi ve emekçi kitlelere anlatılması, kararlı ve militan bir tutumla kazanılmış mevzilerin savunulmasıdır.

Sermaye devleti bir yandan iç sorunlarla uğraşırken diğer yandan da olası bir İran müdahalesinde alacağı pozisyonu belirlemeye çalışıyor. Söylemeye gerek yok kölece bağımlılık ilişkileri içinde olanın tercihinin sınırları da daha baştan bellidir. Bu çerçevede Türkiye Amerikan işbirlikçileri tarafından bir kez daha ABD'nin savaş arabasına bağlanmaya çalışıyor. Ankara'da iki gün sürecek büyük elçiler toplantısının baş konusunün İran'a ABD müdahalesi olması da bunun bir işaretidir.

Devrimci ve ilerici güçlerin bugünden harekete geçmesi, Türkiye'nin İran üzerinden emperyalizmin savaş arabasına bağlanmasına karşı kapsamlı bir eylem programı etrafında biraraya gelmesi, hayati önem taşıyor. İstanbul'da oluşturulmaya çalışılan eylem birliğinin tüm alanlara yayılması, bugünden etkin, yaygın ve yüzü kitlelere dönük bir çalışmanını örgütlenmesi günün en acil görevlerinden biridir. Tüm ilerici ve devrimci güçlere bu konuda önemli bir sorumluluk düşmektedir.

***

Ekim Gençliği'nin Nisan tarihli 93. sayısı ile Özgür Bir Gelecek için Liselilerin Sesi dergisinin Nisan tarihli 5. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'ni tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılar ile Eksen Yayıncılık bürolarından, Liselilerin Sesi dergisini ise Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.