15 Nisan 2006 Sayı: 2006/14 (14)
  Kızıl Bayrak'tan
   Kürt sorunu güncel yakıcılığıyla çözüm bekliyor !
  Faşist devlet terörüne karşı mücadeleye!
  İşçilerin birliği, halkların kardeşliği için görev başına!
Katliamcı devletin "terör" edebiyatı!
  BDSP'nin 1 Mayıs çağrısı; İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!
1 Mayıs ve sendika bürokratlarının tutumu
Erdoğan'ın yardımcılarının neo-conların huzurunda sergilediği onursuzluk; "Onu deliğe süpürmek yerine kullanın!"
Tuzla'da zehirli variller; Doğa ve insan yaşamını hiçe sayıyorlar!
Zindan cephesinde yeni saldırılar...
"Güleryüzlü, sevgi dolu" kapitalizm ya da aptal yerine konulmak / Yüksel Akkaya
15 Nisan'da Liseli Kurultayı'nda buluşalım!
  Bursa Liseli Gençlik Platformu Girişimi kuruldu
  Lenin Marks'ı nasıl çalışırdı / N. Krupskaya/ (Orta sayfa)
   "Referandum"da yolun neresindeyiz ya da Fransa'dan çıkarılacak dersler var mı? / Yüksel Akkaya
   Gençliğin ve işçi sınıfının kararlı direnişi Fransız burjuvazisine geri adım attırdı
   İtalya'da genel seçimler; Burjuva demokrasisinin simgesi mi, orta oyunu mu?
  Hamas hükümetinden "Ortadoğu dörtlüsü" ile uzlaşma işaretleri
  Grevlerden, direnişlerden...
  İşten atılan Sinter Metal işçileriyle konuştuk...
  58 gündür direnen Horoz Kargo işçileriyle konuştuk...
  Üniversitelerde saldırılar sürüyor; Faşist saldırılara geçit vermeyeceğiz!
  Evrimin kayıp halkalarından biri daha bulundu
  Serhıldanlar, olası gelişmeler ve devrimci görevler / M. Can Yüce
  Kürdistan'daki katliamlar yurtdışında protesto edildi
  1 Mayıs'a hazırlık çalışmaları
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

* Liselilerin Sesi'nin 6. sayısını çıkaran liseli genç komünistler, hazırlandıkları kurultaylar ve 1 Mayıs hedefleri konusundaki iddialarını bir kez daha ortaya koymuş bulunuyorlar. Genç komünistlerin devrim ve sosyalizm konusundaki bu inanç ve iddiaları her türlü desteği hakediyor. Onları kutluyor ve başta, 15 Nisan'da İstanbul merkez ve Adana merkezde gerçekleştirmeyi planladıkları kurultaylar olmak üzere, tüm çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Liseli gençliğin bu övgüye değer çalışmaları, hiç kuşkusuz, Ekim Gençliği'nin gerici-faşist eğitim ve onun dayanağı konumundaki gerici-faşist düzene karşı yürüttüğü köklü mücadeleden güç ve ilham alıyor.

Gerek Ekim Gençliği gerekse Liselilerin Sesi son (Nisan) sayılarında 1 Mayıs gündemine ağırlıklı olarak yer veriyor. Bu da, her iki gençlik yayınının aynı güç kaynağından, sınıf mücadelesinden beslendiğini gösteriyor.

* Gazetemizin bu sayısı da, doğal olarak 1 Mayıs gündemine yoğunlaşmış durumda. Kürt halkına karşı artan baskı ve terörle buna karşı mücadelenin görevleri ile yaklaşan 1 Mayıs ‘birlik, mücadele ve dayanışma günü' bağlamında değerlendirmelere konu ediliyor.

* Dünya gündeminde hakettiği yeri haftalardır tutmayı başaran Fransa'daki gençlik hareketi, geldiği noktada kazanımları üzerinden değerlendirmelere konu edilmektedir. Uzun zamandır dünya gündeminden hiç düşmeyen emperyalist savaş ve saldırganlıkla, ABD emperyalizminin Ortadoğu'da yolaçtığı yıkımlar ele alınmaya, değerlendirilmeye devam ediliyor. Emperyalizmin yeni saldırı hedefleri konusunda halklar arası dayanışma ve mücadele çağrıları yineleniyor.

Dünyadaki ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs örgütlemenin güncel anlam ve önemini yakıcı bir biçimde gösteriyor. Sınıf devrimcileri başta olmak üzere tüm devrimci, ilerici güçlere ise bu sorumluluğa uygun davranmak, görevlere sıkı sıkıya sarılmak düşüyor.