29 Nisan 2006 Sayı: 2006/16 (16)
  Kızıl Bayrak'tan
   Güncel sorular, yakıcı sorunlar ve tarihsel önemde sorumluluklar
  ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın Türkiye ziyareti
  Rice'ı protesto eylemleri
  İlerici-devrimci güçlerden anti-emperyalist mücadeleyi yükseltme çağrısı
  İMF yeni saldırılar için geliyor
  Temiz bir çevre için sosyalizm!
Zehirli sanayi artıkları skandalında yeni halka: Dilovası'nda kanserli ölümler
Şemdinli savcısı düzen ordusunun gazabına uğradı
Van savcısı çeteci generale dokunduğu için görevden alındı
Sosyal Güvenlik Yasası mecliste kabul edildi
İstanbul İşçi Kurultayı Hazırlık Komitesi'nin 1 Mayıs pikniği yapıldı
Küçükçekmece BDSP'nin 1 Mayıs çalışmaları
Pendik Kartal Maltepe İşçi Platformu'nun 1 Mayıs çalışmalarından
  Devrimci 1 Mayıs Platformu'ndan 1 Mayıs hazırlık sürecine ilişkin açıklama ve çağrı/ 1 Mayıs ayrışması;iki ayrı politik tutum, iki ayrı irade / (Orta sayfa)
  1 Mayıs'ta i ş bırakarak alanlara çıkma çağrısı
  Ankara Mamak'ta 1 Mayıs faaliyetleri
  1 Mayıs hazırlık çalışmalarından
  Rusya İran'a amborgo uygulanmasına karşı çıktı
  Nepal'de kitlesel eylemler devam ediyor
  İMF başekonomisti;"Ey dünya hiç bu kadar iyi olmamıştın"
  Üniversitelerde faşist saldırılar sürüyor
  İÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri formasyon çalışması devam ediyor
  İLGP Lise Kurultayı Sonuç Bildirgesi
  İLGP Lise Kurultayı "Meslek Liseleri" tebliği
  İLGP Lise Kurultayı 1 Mayıs tebliği
  Biji 1 Gulan /Kürdistan Devrimci Sosyalistleri
  Nereye gidiyoruz? /Ergin Yıldızoğlu
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

1 Mayıs yaklaşırken saldırıların boyut ve kapsamı da giderek artıyor. Düzen cephesi bu saldırıları çeşitli cephelerden yürütmeyi tercih ediyor. Meclisinden ordusuna, yargısından hükümetine, muhalefetinden medyasına kadar tüm düzen kurumları seferber vaziyette canhıraş bir faaliyet yürütüyor bu konuda.

Meclis harıl harıl saldırı yasaları çıkarmakla meşgul. Genel Sağlık Sigortası adıyla yutturulmaya çalışılan sağlık ve sigorta haklarının gaspı yasası meclisten geçti. Terörle mücadele adına dayatılan devlet terörüne hukuki kılıf uydurma yasası da geçmek üzere. Nerdeyse günü birlik artırılan dolaylı vergiler ve yeni yeni zamlarla işçi ve emekçiler üzerindeki soygun durmadan katlanıyor.

Hazırlanan bu taslaklar daha yasalaşmadan devlet terörü iyice tırmandırılmış bulunuyor. Türk devleti, Kürt halkının üzerine nerdeyse ordusunun tamamını yığdı. Şemdinli olayları ve sonrasındaki gelişmelerin ardından, bir kez daha ayağa kalkan Kürt halk kitlelerine gözdağı vermektir.

Tüm bu saldırılar azgın bir gerici/faşist/şoven propaganda eşliğinde yürütülüyor ki, kitleleri iyice zehirleyebilsinler. Başta düzen medyası olmak üzere hemen tüm düzen kurumları tarafından yürütülen bu zehirli fikir yayma kampanyasına, ne yazık ki, sık sık sınıf cephesinden (demek artık pek doğru olmasa da) kimi sendika yöneticileri de destek veriyor. Böylelerinin sınıfa ihaneti güncel mücadele düzleminin çok üstünde, tarihi/ideolojik/politik bir anlam ve önem kazanıyor.

Düzen cephesinden yürütülen bu saldırı kampanyasının, devrim cephesi nezdinde tek anlamı olabilir; demek ki mücadele görevlerine daha da sıkı sarılınacak, sınıfın ve emekçi kitlelerin uyarılıp mücadeleye örgütlenmesine hız verilecektir. 1 Mayıs'tan alınan güç ve şevkle, devam eden süreçte daha etkin, daha hırslı ve hedefli bir faaliyet bizleri bekliyor.

Bu görevin bir bölümünü de gazetemizin beslenmesi oluşturuyor. 1 Mayıs miting ve etkinliklerine ilişkin haber, yorum, fotoğraf, belge ve benzerinin aynı günün akşamı içinde ulaştırılmasıyla başlayabiliriz örneğin. Sonrasında da bulunduğumuz bölgedeki gelişmelerin haberlerini günlük olarak iletmeyi sürdürmek gerekiyor ki günlük olarak yayımlanabilsin. Zira bir dönemdir hazırlıklarını sürdürdüğümüz web sitemizi nihayet 1 Mayıs'tan itibaren günlük hale getiriyoruz.

Günlük bir siteden okura seslenmenin, iletişim ve propaganda faaliyetimizi ve kapasitemizi her gün zenginleştirmiş olarak yürütmenin ideolojik-politik anlam ve önemini tüm sınıf devrimcileri için açık olmalıdır. Çalışmalarımıza ve genel sınıf mücadelesine ilişkin haber, değerlendirme ve yorumların günlük olarak izlenebilmesi sadece okur kitlesinde değil, bizzat sınıf devrimcilerinin üzerinde de büyük bir moral ve politik katkısı olacağı açıktır.

Sitemizden aynı zamanda geçmiş birikimimize de ulaşılabilmesi de sağlanacak. Ancak mevcut birikimimizin tasnifi ve sunulması da başlı başına bir iştir. Bu işin düzenlenmesi haftaları alacaktır. Ancak zaman içinde tam, amaca ve hedeflediğimiz işleve uygun bir siteye ulaşacağımızı bugünden kesinlikle söylemek istiyoruz. Bunu ise ancak ve sadece kolektif bir emek, çaba ve elbirliği ile başarabiliriz.

Sadece kendi çalışmalarımıza ilişkin haberler değil, iş kazasından orman yangınına kadar ülkedeki ve bölgelerdeki tüm gelişmelerin (özellikle de işçi sınıfı ve emekçiler cephesinde olup bitenlerin haberlerini sermaye medyasının değil sınıf devrimcilerinin kaleminden -güvenilir kaynaklardan- öğrenmenin tüm işçi ve emekçilerin en doğal hakkı olduğunu da hesaba kattığımızda görevin ihmal edilemez olduğu anlaşılacaktır.

Bu nedenle tüm okur ve muhabirlerimizi günlük bir sitenin gerektirdiği bir sorumlulukla hareket etmeye, her gelişme ve olayı anında siteye (ve olanaklı olduğunca da görsel malzeme/fotoğraf eşliğinde!) göndermeye çağırıyoruz.

Sınıf devrimcileri, bu alanda attığımız bu ileri ve yeni adımı kendi iddialarını ve hedeflerini büyütmenin önemli ve temel araçlarından bir olarak ele almalı ve sahip çıkmalıdırlar. Bu sorumluluğa sahip çıkacağımıza ve bunu başaracağımızdan eminiz.

Bu sorumluluğun ilk sınavını 1 Mayıs günü vermeliyiz. 1 Mayıs günü tüm illerde gerçekleşecek olan eylem, etkinlik ve mitinglerin haber, yorum, röportaj ve fotoğraflarını vakit kaybetmeden iletmek tüm okur ve yoldaşlarımızın 2 Mayıs'a erteleyemeyeceği bir görevdir. İnanıyoruz ki tüm güçlerimiz bu sorumluluğa uygun davranacaklardır...

***

Eksen Yayıncılık tarafından iki cilt olarak baskıya hazırlanan “Parti değerlendirmeleri/1-2” adlı kitaplar çıktı. Okurlarımız yeni çıkan kitaplarımızı tüm kitapçılardan ve Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.