27 Mayıs 2006 Sayı: 2006/20 (20)
  Kızıl Bayrak'tan
  Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması
  Kızışan düzen içi çelişkiler ve ötesi
  Genelkurmay Başkanı'nın “halk tepkisi”ne övgüsü!
  Ekonomide dalgalanma ve faturayı emekçilere ödetme hazırlıkları
  Lastik'te ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler
  DESAN Tersanesi'nde direniş kazandı! .
Sermayenin has uşağı Ecevit'e burjuva medyasından sahte övgüler!
Yerel işçi kurultaylarından İstanbul İşçi Kurultayı'na doğru
“Birleşik, devrimci, militan bir sınıf hareketi yaratmak gerekiyor!”
İşyerlerinde kreş açma zorunluluğu da saldırı hedefi!
Artık “Yasalar işçilere bedel ödetmek” için vardır… Öyleyse “ne yapmalı”?/ Yüksel Akkaya
  Devrimci sınıf sendikacılığı ve BMİS gerçeği
   BMİS sendikal hak ihlallerine karşı forum gerçekleştirdi
   THY yağmasına “halka arz” kılıfı
   Serna-Seral grevi 250. gününde sona erdi
  MENSA işçileriyle konuştuk... “İşimizi istiyoruz!”
  Belediye-İş 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm ile röportaj; "hakim sendikal anlayışa cepheden bayrak açılmalı"
  Yıldız Teknik Üniversitesi'nde soruşturma terörü
  Anma etkinliklerinden..
  Ekvador yönetimi de petrolü kamulaştırma kararı aldı
  Irak'ta yeni kukla hükümet kuruldu
  Rusya ve Çin İran'a askeri saldırıya onay vermiyor
  Yeni bir 28 Şubat / Kürdistan Devrimci Sosyalistleri
  Sermaye düzeninin çeteleri bir genci daha katletti
  Neredeeen Nereye/ Ergin Yıldızoğlu
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Bu sayımızı ağırlıklı olarak sınıf hareketinin farklı cephelerini yansıtan gelişmelere ayırdık.

Sınıf devrimcilerinin 25 Haziran'da gerçekleştirecekleri İstanbul İşçi Kurultayı'nın hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar politik ve pratik bir çabanın toplamından oluşuyor.

Bir yandan kurultay gündeminin hazırlıklarına dayalı bir süreç işletilirken, diğer yandan kurultayın tanıtımını amaçlayan bir dizi çaba ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede 21 Mayıs günü kurultay tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş bulunuyor. Bunu 28 Mayıs ve 4 Haziran günlerinde İstanbul'un iki yakasında düzenlenecek iki ayrı panel tamamlayacak. Kuşkusuz kurultayın gündemleştirilmesi çabası birçok araç ve yöntemle önümüzdeki günlerde güçlendirilerek devam edecektir.

Kurultayı sınıf kitlelerinin ve öncülerin, ilerici-devrimci güçlerin ve sendikal çevrelerin gündeme taşıyabilmek için hazırlıklar yoğunlaştırılarak sürdürülüyor. Bu çabanın bir parçası olarak bir dizi ropörtaja da yer vereceğimizi geçen sayımızda duyurmuştuk. Bu çerçevede yapılan ropörtajlara bu sayımızda yer vermeye başlıyoruz. Önümüzdeki sayılarda buna devam edeceğiz.

İstanbul İşçi Kurultayı'na doğru ilerlerken kurultay çalışmasının temposunun artacağını ve kapsamının büyüyeceğini şimdilik hatırlatmakla yetinelim.

***

Sınıf cephesinden yaşanan bir başka gelişme ise Tuzla tersanelerde yaşanıyor. Tuzla terseneler bölgesindeki gelişmeler gündelik bir mücadelenin tüm sıcaklığını taşıyor. Sınıf devrimcilerinin “Terseneler cehennem, işçiler köle kalmayacak!” şiarı ile başlattıkları zorlu mücadele her geçen gün güçlenerek ve yeni mevziler kazanarak ilerliyor. Kuşkusuz sınıf devrimcilerinin tersanelerdeki faaliyeti zorlu bir mücadeleyi de zorunlu kılıyor.

Özellikle Tersane İşçileri Kurultayı'nın aldığı kararları bir bir hayata geçirmeye başlayan tersane işçilerine yönelik saldırılar da yoğunlaşıyor. Son olarak ücretleri ödenmeyen DESAN Tersane işçilerinin eylemine polis saldırarak 5 işçiyi gözaltına aldı ve baskı uyguladı. Ancak tersane patronunun ve polisin tüm zorbalığına rağmen DESAN işçileri direndi ve ödenmeyen haklarını kazandılar.

***

Sınıf cephesinden bir başka gelişme ise, son aylarda özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nda gerçekleşen sendikalaşma çalışmaları ve girişimleridir. Sendikalaştıkları için işten atılan HAS Alimünyum ve MİTO işçileri fabrika önlerindeki direnişlerini sürdürüyorlar. Ancak bu direnişler aylardır devam ediyor olmasına rağmen bedelleri göze alarak örgütlendikleri sendikanın bu direnişlere açık bir destek sunmadığı da rahatsız edici bir gerçek olarak ortada duruyor. Bu sayımızda yaşanan direnişlerin deneyimlerinden hareketle sendikal hareketin durumu, son dönemdeki sendikalaşma girişimleri ve BMİS'in tutumu üzerinden bir değerlendirme yazısına yer verdik.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın 24 Mayıs günü düzenlediği “AB sürecinde sendikal hak ihlalleri ve çözüm önerileri” başlıklı toplantı düşünüldüğünde bu değerlendirmenin oldukça somut bir tabloya işaret ettiğini de belirtelim.

Sınıf hareketi cephesinden yukarıda söylediklerimize eklenecek çok şey var kuşkusuz. Lastik sektöründe tam grev aşamasında imzalanan toplusözleşme ile işçiler, ölüm gösterilerek sıtmaya razı edildiler. Lastik-İş yöneticileri sendika bürokrasisinin her zamanki yüzsüzlüğü ile bu satışı kazanım olarak sunmayı ihmal etmediler.

İç sayfalarımızda sınıf hareketinin farklı alanlarına ilişkin gelişmelere ayrıca yer vermiş bulunuyoruz.

***

Günlük internet sitemiz saldırıya uğradıktan sonra hızla düzenlenerek yeniden hizmete açıldı. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar sitemiz için büyük bir başarıya işaret ediyor. Kuşkusuz bu başarı sitemizin işlevsel ve amaca uygun olmasının bir sonucudur. Henüz işin başında sayılırız. Sitemizin hala da bir dizi eksiği bulunuyor, bunların farkındayız ve zamanla parça parça geride bırakacağız. Fakat henüz işin başındayken kaydettiğimiz mesafe bizi fazlasıyla umutlandırıyor.

Bu başarının daha köklü ve kalıcı hale getirilebilmesi ancak kolektif bir sorumluluk ölçüsünde, bunun ifadesi bir kolektif emek ve çabayla olanaklı olabilir. Bu haliyle tüm sınıf devrimcilerine büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yayın yaşamı alanında haftalık tempoya uyarlanmış çalışma tarzından günlük yayın temposuna hızlı bir geçişi gerçekleştirmek, bu sorumluluğun bugün için en kritik halkasını oluşturuyor.

İleriye doğru atılmış bu yeni ve güçlü adımın gerekli destek ve katkıyı alacağına inanıyoruz.