24 Haziran 2006 Sayı: 2006/24 (24)
  Kızıl Bayrak'tan
   Kurultaya hazırlık yeni bir döneme ve daha ileri görevlere hazırlıktır
  "ABD'ye en olumsuz yaklaşan ülke" Türkiye
  Bebeklerin katili sermaye düzenidir
  Her gün yeni bir hırsız çetesi yatkalanıyor! Her çete öncelikle devlet kurumlarında yuvalanıyor
  Hükümetle patronlar arasında karşılıklı suçlamalar
  Türkiye Makedonya'dan sonra Avrupa'nın en yoksul ülkesi
TUSİAD'ın eğitim raporu açıklandı; Patronlar yine riyakarlık içinde
Belediye işçisi sermayeye karşı gücünü birleştirmelidir!
Belediyelerde grev kararları asılıyor
Has Alüminyum'da bir kez daha işçi kıyımı ve direniş
ÖSS vesilesi ile: Eğitimde çürüme ve sorumlu öğretmenlik / Yüksel Akkaya
  "Zeytin Dalı"na hazırlanan reformist sol Prodi'sini arıyor / Orta sayfa
  Çorum, Maraş, Sivas.... Katliamların hesabını işçi ve emekçiler soracak
  Nükleer santral karşıtı şenlik başarıyla gerçekleştirildi
  Dünya halkları için en büyük tehdit ABD emperyalizmi!
  Lübnan'ı kana bulayanlar ABD-İsrail cellatları
  Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde İran'a özel ilgi
  Somali'de iç savaşı kışkırtan ABD'nin işbirlikçileri yeniliyor
  Eylem ve etkinliklerden
  HÖC temsilcisi Eyüp Baş ile röportaj
  15-16 Haziran etkinlikleri
  Mercan şehitleri anıldı .
  Gelin canlar bir olalım, devletten hesap soralım
  Ulus devlet üzerine kısa notlar -IV- / M. Can Yüce
  Eylem ve etkinliklerden
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devletinin katliamcı kimliğini tüm açıklığı ile tescil eden Sivas katliamının 13. yılındayız. Aradan geçen 13 yılda birbirinden vahşi katliamlara imza atan kontra devletin kirli sicili artık daha geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmiş bulunuyor.

Bugüne kadar katliamcı kimliğinin teşhir olduğu her durumda kontra örgütlenmesini inkar eden sermaye devleti ve ordusu, gelinen aşamada artık nerdeyse açıktan savunma zorunluluğu hissetmeye başladı. Özellikle Şemdinli olaylarında ordunun en tepesindekiler tarafından ‘iyi çocuk' sahiplenmesiyle bombacı katillerin korumaya alınması ve ardından kontra medyanın yoğun bir propaganda faaliyetine girişmesiyle birlikte, devletin kontra örgütlenmesi meşrulaştırılmaya çalışıldı, çalışılıyor.

Gelinen aşamada, çeteleşen devlet gerçeğinin etkin bir teşhiri, devlet tarafından örgütlenen gizli-açık cinayet şebekelerinin dağıtılması, suçluların yargılanıp cezalandırılması talebi etrafında bir mücadelenin örgütlenmesi, oluşturulan gerici-şovenist havanın dağıtılması açısından son derece önemli.

Sivas katliamının yıldönümünde gerçekleştirilecek mitingin organizasyonu da bu açıdan ayrı bir önem taşıyor. Güçlü ve etkili geçen bir mitingin gerici-şoven havanın dağıtılmasında olduğu kadar, ilerici güçlere moral vermede de etkili olacağı açıktır. Devrimci hareket bu etkiyi hesaba katarak, kalan bir haftalık zaman en verimli biçimde kullanabilmeli, her açıdan güçlü bir mitingi örgütleme çabası içinde olabilmelidir.

***

Bir önceki sayımızda yayımladığımız Tümtis'te yaşananlara ilişkin yazımıza okurlarımızın verdiği tepkiler, hem içeriğinin doğru anlaşıldığını, hem de zamanlama açısından isabetli olduğunu gösterdi.

Özellikle “Tümtis'li işçiler” imzasıyla gönderilen mesaj, soruna yaklaşımımızın doğru algılandığını göstermesi açısından önemliydi. Çünkü, yazımızda da belirttiğimiz gibi, bizim açımızdan sorun, çatışan taraflardan birini tutmak değil, söz konusu çatışmanın içeriğini ve anlamını ortaya koymaktı. Gelen mesaj, bunun böyle anlaşıldığını göstermesi açısından önemlidir.

İlerleyen süreçte tepkiler daha da netleşecektir. Kamuoyu önünde ifade edilecek tepkiler üzerinden konuyu ele almaya ve okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.