21 Temmuz 2006 Sayı: 2006/28 (28)
  Kızıl Bayrak'tan
   Emperyalist haydutların yüz yıldır süren talan savaşı bölge halklarını yıkımdan yıkıma sürüklüyor
  İşgalci İsrail ordusu taş üstünde taş bırakmıyor
  İşgalci İsrail ordusu bir kez daha Lübnan topraklarına girdi
  Emperyalizmin Ortadoğu seferini durdurmak için devrimci mücadeleyi yükseltelim!
  İMF uşağı hükümet emre itaat için hazırolda bekliyor
"Sağlıkta tasarruf" ölüm demektir!
Kapitalist hayata karşı koyuştan teslimiyete, teslimiyetten nereye? - IV / Yüksel Akkaya
  Seçim tartışmaları ve liberal tutarsızlık / Orta sayfa
  KESK eylemlerinden...
  Sendikalaşma mücadelesi üzerine bir Enorcon işçisiyle konuştuk
  G-8 şefleri siyonist vahşete
kalkan oldu.
  Emperyalist saldırganlık bir kez daha Küba halkının iradesine çarpacak!
  İngiltere'de parayı veren
“Lord” oluyor...
  Irak’ta kitlesel eylem hazırlığı
  İsrail saldırısı ve hedefleri / SOSYALİST-ŞOREŞGER
  İsrail'in Lübnan ötesi
Ortadoğu tehdidi / Abu Şehmuz Demir
  4-6 Ağustos’ta Mamak 3. Kültür Sanat Festivali’nde
buluşalım!.
  Eylem ve etkinliklerden
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Bu sayımızı ağırlıklı olarak Filistin ve Lübnan'a yönelik İsral saldırılarına ayırdık. İsrail'in günlerdir devam eden saldırı ve işgal girişimine karşı bölge ve dünya halkları henüz güçlü ve anlamlı bir tepki yükseltmiş değil.

İsrail'in Filistin ve Lübnan saldırısı Türkiye'de çeşitli eylemlerle protesto edildi. Ancak bu protestoların henüz oldukça cılız ve yetersiz olduğu ortadadır. Oysa yaşananlar Türkiye'nin iç siyasal yaşamını çok doğrudan etkileyebilecek gelişmelerdir. Sermaye devleti Güney Kürdistan'a müdahale için aylardır hazırlıklarını sürdürüyordu. Bu saldırıları da bahane ederek ve medyası üzerinden gerici ve şoven bir kampanya örgütleyerek müdahale için zemin yaratmaya çalışıyordu.

Devlet ve hükümet yetkililerinin son günlerde ard arda yaptıkları toplantı ve açıklamalarla buna işaret ediyorlar. İçerde topyekûn bir saldırının tüm hazırlıkları yapılıyor.

Terörle Mücadele Yasası Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onayladı. TMY ile birlikte devrimci siyasal faaliyeti cendereye almayı ve boğmayı hedeflemektedirler. Ağır hapis ve para cezaları ile devrimci basının susturulması ve etkisizleştirilmesi amaçlanıyor. Buna özellikle ihtiyaç duyuyorlar. Zira sermaye devleti de yeni ve zorlu bir döneme girdiğinin bilincindedir. Tüm hazırlıklarını ve hesaplarını bu temelde yapmaktadır.

Bölgedeki gelişmelerle birlikte iç siyasal yaşamda da yeni ve zorlu bir döneme giriyoruz. Devrimci siyasal faaliyetin ve çalışmanın bu zorlu döneme göre planlanması bir varlık-yokluk sorun olmaktadır devrimci hareket için. Kuşkusuz sermaye devletinin bu alana yönelteceği saldırıların göğüslenmesi ve mevzilerin korunması gerekiyor. Bu mevzilerin kolay kolay terkedilmeyeceği de bilinmelidir. Sınıf devrimcileri içerde ve dışarda birbirini bütünleyen tüm bu gelişmelerin ortaya çıkaracağı muhtemel zorluk ve güçlükleri göğüsleyebilmeyi ve aynı zamanda bunun yaratabileceği imkan ve fırsatları da devrimci siyasal faaliyeti güçlendirmenin bir zeminine çevirebilmeyi başarabilmeliler.

* * *

Kızıl Bayrak her 6 ayda bir ciltlenmektedir. En son olarak 2006 Ocak-2006 Haziran tarihleri arasındaki sayıları 21. ciltte toplanmış bulunuyor. Okurlarımız Kızıl Bayrak'ın yeni çıkan 21. cildini ve tüm öteki ciltlerini Eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.