1 Aralık 2006 Sayı: 2006/47 (47)
  Kızıl Bayrak'tan
   Dinler-medeniyetler arası çatışma değil devrimci sınıf kavgası!
  Emperyalist dünyanın efendileri ile yerli uzantıları İstanbul’da buluştu…
  Cargill Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nı değiştirtti...
  TEKEL’de özelleştirme adımları hızlanıyor..
Sömürü ve soyguna karşı çıkmak için Örgütlü mücadeleyi yükseltelim!
Süresiz iş bırakma eylemine hazırlanalım!
MHP: Değişen ya da değişmeyen ne?/2 - Yüksel Akkaya
 İsviçre’de “Direnen Halklar Kazanacak” gecesi...
  “Direnen Halklar Kazanacak” gecesinde yapılan konuşma...
  Türkiye, Ortadoğu ve devrimci önderlik sorunları - Haluk Gerger
  BDSP’nin “Direnen Halklar Kazanacak” Gecesine mesajı...
  Komünistler’den “Direnen Halklar Kazanacak” gecesine mesajlar...
  Ekim Devrimi ve Parti etkinliklerinden...
  25 Kasım kapitalizme karşı mücadele günüdür!
  25 Kasım eylemlerinden...
  Volkswagen’de grev ve işgal sürüyor!
  İşgal Irak’ı cehenneme çevirdi!
  Emperyalizmin haçlı ordusu NATO halkların başına bela olmayı sürdürüyor
  Trakya Sanayi işçilerinin grevi 19. gününde!
  Kuklalar devrilirse Mumia Abu-Jamal
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2007 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği ilk toplantısını 30 Kasım günü gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci tur görüşmeleri 15 Aralık günü yapmayı kararlaştırdı.

Sermayenin denetiminde gerçekleşen asgari ücret görüşmelerinde işçi sınıfının taraf olması önemli. Çünkü, asgari ücretin belirlenmesi süreci iki sınıf arasındaki amansız savaşın en yalın görüntülerinden birini oluşturmaktadır. Sermaye sınıfı sömürüsünü derinleştirmek isterken işçi sınıfı insanca yaşama talebini yükseltir. İşçi sınıfı yaşadığı sorunlar karşısında kenetlenerek taraf olduğu ve her alanda örgütlenerek mücadeleye atıldığı zaman gerçek anlamda istediğini elde etmeye başlar.

Bu mücadele işçi sınıfının iktidar mücadelesinin temel ayaklarından biridir. Çünkü emeğin korunması mücadelesi emeğin onur mücadelesidir aynı zamanda. İşçi sınıfı bir yandan dizginlerinden boşalmış kapitalist sömürüyü sınırlandırmaya çalışılırken diğer yandan da sınıf bilincini geliştirir, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirir. Bu ise dolaysız olarak siyasal sınıf mücadelesinin güçlenmesi anlamına gelir.

Sınıf devrimcileri olarak yıllardır çalışmalarımızı bu temel bakışla yürütüyor, sınıfı devrimci temellerde örgütleyebilmek için emeğin korunması mücadelesine özel bir önem veriyoruz. Bu temel bakışla asgari ücret görüşmelerinde sınıf adına bir taraf olarak sözümü söyleyeceğimiz bir sürece hazırlanıyoruz. Yürüteceğimiz çalışma ile sınıf cephesindeki sessizliği ve ataleti kırmaya, sınıfı örgütlemeye hazırlanıyoruz.

Bu çalışmayı dört temel taleple örgütleyeceğiz. Asgari ücret tespit sisteminde işçinin iradesinin güçlendirilmesi, asgari ücretin 4 kişilik bir ailenin insanca yaşamasına yetecek bir düzeye yükseltilmesi, asgari ücretteki vergi yükünün devlet ve patronlar tarafından karşılanması ve bölgesel asgari ücret tartışmalarına son verilmesi taleplerini sınıfın gündemine taşıyacağız.

Çalışmamız boyunca bir yandan sermaye düzenini teşhir ederken asıl olarak

sınıf kitlelerine “insanca bir yaşamın” ancak, sermaye sınıfının alaşağı edilmesiyle olanaklı olacağını ve bugün en temel haklarımız için verilen mücadelelerin bu amaçla bütünleştiğinde karşılık bulacağını anlatacağız.

Bu çalışmayla aynı zamanda işçi sınıfını arkasından hançerleyen sendika bürokrasisini de hedefleyeceğiz. İşçi sınıfı adına masaya oturup her defasında ihanet ederek kalkanlardan hesap sorması için işçi sınıfını taraf olmaya çağıracağız.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının gerçekleşeceği 30 Kasım günü ilde Çalışma Bölge Müdürlükleri önünde gerçekleştirilecek basın açıklamaları ile başlayacak olan kampanyamız boyunca çeşitli araçlarla sınıfa seslenmeye devam edeceğiz. Fabrika ve işçi toplantılarıyla, yoğun ve yaygın olarak kullanacağımız imza metinleriyle işçi ve emekçileri “Sınıfa Karşı Sınıf” tutumuna çağıracağız. Şehir merkezlerinde, sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde, fabrikalarda toplayacağımız binlerce imza ile işçi ve emekçilere ulaşmaya, kapitalist sistemi etkin bir şekilde teşhir edeceğiz.

Devrimci bir sınıf hareketi yaratma mücadelemizin bir parçası olarak asgari ücretin belirlenme sürecinde bir kez daha sınıfı taraf olmaya çağırırken sınıf adına taraf olmaya devam edeceğiz.

* * *

Gazetemizdeki yazı yoğunluğundan dolayı geçen sayılarımızdan itibaren yayınlamaya başladığımız tebliğlerin kalan bölümlerine ve Volkan Yaraşır’ın konuşmasına gelecek sayılarımızda yer vermeye devam edeceğiz.