22 Aralık 2006 Sayı: 2006/50 (50)
  Kızıl Bayrak'tan
   Seçimler, rant kavgası ve işçi sınıfını bekleyen seçim...
  İşçi-memur elele, mücadeleye!
  Anayasa Mahkemesi GSS Yasası’nı sadece “kamu görevlileri” yönünden iptal etti…
  Cevahir’deki işkence açığa çıktı, ya diğerleri!..
Porno operasyonlarının asıl hedefi devrimci faaliyettir...
Asgari ücret mi, askeri ücret mi? - Yüksel Akkaya
Gençlikten...
 Erdal Eren anmalarından...
  6. ayında günlük Kızıl Bayrak sitesi...
  19 Aralık katliamı unutulmadı, unutulmayacak!
  Emperyalist/siyonist güçler Filistin’de iç savaşı kışkırtıyor!..
  İran: Emperyalistler arası çekişme arenası
  “Yeni” sendikal anlayış ya da faşist hareketin yeni tuzakları - Yüksel Akkaya
  Türk-İş Başkanı Salih Kılıç patronlarla boy gösteriyor!
  Haklarımızı kazanmak için ölümüne direnmeliyiz!
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Günlük sitemiz kizilbayrak.net’in 6. ayını doldurması vesilesi ile bir ilk değerlendirme yazımız, bu sayının orta sayfalarında yayımlanmış bulunuyor. Bu değerlendirmeye, aynı zamanda Kızıl Bayrak okurlarına ve tüm devrimci kamuoyuna sunulmuş bir rapor gözüyle bakılabilir. Çizgimizi, ilkelerimizi, imkan ve hedeflerimizi, bu yolda katettiğimiz mesafeyi hiçbir abartıya kaçmadan, hiçbir şeyi gizlemeden açıkladığımız/okurla paylaştığımız bir rapor.

Bu böylece görüldüğünde, Kızıl Bayrak’ın bir ilke daha imza attığını teslim etmek gerekiyor. Bunu övünmek için söylemiyoruz, çünkü sözünü ettiğimiz özellikler, aslında, devrimci değerler olarak devrimci hareketin tamamı tarafından içselleştirilmesi ve uygulanması gereken bir tutum olmalıdır.

Orta sayfada yer alan söz konusu değerlendirmenin bir ilk olduğunu belirtirken, aslında, bununla internet yayını kastettiğimizi de belirtmek gerekiyor. Çünkü Kızıl Bayrak olarak yayına başladığımız ilk yıldan itibaren, düzenli aralıklarla -yıllık değerlendirmeler halinde- bunu yaptığımız biliniyor. Gene de, internet yayınının 6. ay değerlendirmesinde de değinildiği gibi, bu değerlendirmelerde çeşitli zorlukların eksik bıraktırdığı yanlar olabiliyordu. Özellikle satış raporları gibi teknik konularda. Bu zorlukların bir kısmı, bugün, gazetemizin haftalık baskısı açısından halen varlığını korumaktadır.

Özellikle satışlar konusunda gerçekçi rakamların ortaya konulabilmesi, yerellerdeki satışlara ilişkin raporların düzenli aralıklarla gazeteye iletilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm yoldaşların ve okurlarımızın, çok da zor olmadığı açık olan bu konularda daha hassas ve özenli davranmasını bekliyoruz.

İnternet yayını üzerinden ihtiyaç ve sorumluluklardan ise, söz konusu değerlendirmede yeterince söz edildiği için burada yinelemek gerekmiyor. Sadece raporun dikkatle incelenmesi ve örnek alınması, aynı hassaslıkla davranışlara vesile yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

* * *

Sınıf devrimcilerinin yürüttüğü asgari ücret kampanyasının haberleri gazetemiz sayfalarında ve kizilbayrak.net sitesinde sistemli biçimde yer aldı. Halen sürmekte olan bu çalışmanın önemli ayaklarından birini de imza kampanyası oluşturuyor. Bu imzalar, komisyonun asgari ücreti belirleyeceği günde teslim edilmek üzere Ankara’ya götürülecek. Elbette esas olan toplanan imzalar değil, imza toplama vesilesiyle konuyu sınıfın gündeminde tutmak, tartışılmasını, mücadeleye konu edilmesini sağlamaya çalışmaktır. Sonuç itibarıyla bu yıl da milyonlarca işçiyi kapsayan asgari ücret işçilerin iradesinin ve müdahalesinin dışında, kapitalist sınıf ve devlet tarafından, sefalet ücreti olarak belirlenecektir. Bu süreç, buna bir daha izin vermeme kararlılık ve iradesiyle sonuçlandırılabilirse, bu bile önemli bir ilerleme kabul edilmelidir.

* * *

Yer sıkışıklığı nedeniyle yayımlayamadığımız Volkan Yaraşır’la yapılan röportajı önümüzdeki sayılarda yayımlayacağımızı da duyurmak istiyoruz.