16 Mart 2007 Sayı: 2007/10(10)

  Kızıl Bayrak'tan
   Saldırılara karşı Newroz’da “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarını yükseltelim!
  Newroz ve düzenin nevrotik krizi
  “İşçilerin birliği halkların kardeşliği!”
bilinciyle Newroz alanlarına!
Düzen medyası yine andıçlandı...
Seçim yalanları başladı
8 Mart eylem ve etkinlikleri bu hafta da ülke çapında sürdü...
 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ardından…
  Parti programımızda ulusal sorun - 1. Bölüm
  Yurtdışında 8 Mart etkinlikleri
  Bir kitap, bir sempozyum ve
sendikacılığa dair
Yüksel Akkaya
  İşçi-emekçi hareketinden...
  “Arka bahçe”de onbinler Bush’u
protestolarla karşıladı
  Irak’a komşu ülkeler Bağdat’ta konferans düzenledi ...
  Gazi katliamı protestoları...
  ODTÜ: Baskılar bizi yıldıramaz!
  Devrimci yurtsever gençlik, durumu,
görev ve sorumlulukları/II
  Bültenlerden...
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Bu sayımızda geçtiğimiz 8 Mart’a ilişkin değerlendirmeler ve 12 Mart Gazi anma-eylemlerinin haberleri yer alıyor.

Orta sayfayı, TKİP Programı’nda ulusal sorunun ele alınışını inceleyen bir çalışmaya ayırdık. Bu sayı ilk bölümünü yayımladığımız yazının devamı önümüzdeki sayılarda okunabilecektir. Kürt halkına karşı saldırıların, bir kez daha yoğunluk kazandığı günümüzde, sorun ve çözümü üzerine teorik-ilkesel yaklaşımların da bir kez daha önem kazandığı açıktır. Özellikle Kürt sorunu üzerine düşünmek ve yazmak durumunda olan devrimcilerin, ulusal sorun konusunda sağlam bir bakışa sahip olma gerekliliği ortadadır.

Günümüzdeki saldırılara ilişkin sorunun bir yanını ise, Kürt halkıyla dayanışma zayıflığı oluşturmaktadır. Teslimiyet platformunun durumu ve tutumları ile, Kürt halkının tamamen haklı ve meşru talepler uğruna mücadelesi birbirine karıştırılmadan, biri ötekine endekslenmeden tavır belirleyebilmek, halkın haklı taleplerinin yanında, devletin bastırma saldırılarının karşısında durabilmek gerekiyor.

8 Mart ve 12 Mart eylem ve etkinlikleriyle açılan devrimci bahar sürecinin, önümüzdeki önemli duraklarından biri de Newroz’dur. Ki, Newroz, “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarını yükseltmek açısından da önemli bir fırsat, güçlü bir imkan olabilir. Böyle değerlendirilebilmelidir.

Farklı saiklerin de etkili olduğu bilinmekle birlikte, devlet, güncel saldırılarını yaklaşan Newroz’la gerekçelendirmeye çalışıyor. Saldırılara yönelik tepkilerin Newroz’da ortaklaştırılabilmesi durumunda devletin dizginlenebilmesi de mümkün olacaktır. En azından bugünkü pervasızlıkta bir saldırganlığı sürdüremeyecektir.

Halkların kardeşliği, Irak işgalinin yıldönümü vesilesiyle yapılacak eylemlerin de temel şiarı durumundadır. Bu eylemler içinde, 17 Mart’ta Newroz arifesinde İstanbul’da Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüyüş şeklinde yapılacak olan eylem, işgal altındaki Irak halkları yanısıra, saldırı hedefindeki ve sıraya konmuş tüm Ortadoğu halklarıyla birlikte, Kürt halkıyla dayanışmanın da vesilesi olacaktır.

Söz konusu eylemlere katılım, dayanışma ihtiyacı yönünden olduğu kadar, devrimci 1 Mayıs’a hazırlık açısından da önemlidir. Eylemlere katılımı artırmak için fazladan çaba gösterilmesi gerekmektedir.

* * *

Ekim Gençliği’nin Mart 2007 tarihli 101. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını tüm Yaysat bayiilerinden, Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitaplardan temin edebilirler.