18 Mayıs 2007 Sayı: 2007/19(19)

  Kızıl Bayrak'tan
   Burjuva gericiliğine ve parlamenter hayallere karşı devrimci sınıf alternatifi
  Sömürü ve talan düzeninin cellatlarını seçmek zorunda değiliz!
Düzenin seçim oyununu bozmak için
bağımsız devrimci sınıf çizgisini güçlendirelim!i
Kapitalizmin söndürdüğü hayatlar
Kapitalist sistemde ayrımcılık her yerde!
Devrimci gençlik mücadelesinde
gelecek için notlar
  Üniversitelerde şenlikler başlıyor...
  Liseli gençlikten...
  Seçimler ve devrimci müdehalenin sorunları
  İşçi-emekçi hareketinden...
  Gençlik düzen içi çatışmalarda taraf olmayacaktır!
  Seçim mi, salaklığın tescili mi?
Yüksel Akkaya
  Sermaye temsilcilerinin meslek lisesi çığırtkanlığı…
  Gençlikten...
  Seçim çalışmalarından...
  Dünyadan...
  “Cumhuriyet mitingleri”…
M. Can Yüce
  Bültenlerden...
  Eylem ve etkinliklerden...
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Kızıl Bayrak siyasal faaliyeti örgütleyen temel araçlardan biridir. Gazetemiz aynı zamanda politik propaganda ve ajitasyonumuzun da en önemli araçlarından bir tanesidir. Örgütleyici ve yol göstericidir. Her türlü siyasal gelişmeyi yorumlayan, çalışmaya yön gösteren en etkili araçtır. Aynı zamanda her kampanya sürecinde olduğu gibi çalışmanın hem politik hem de pratik olarak temelinde durur.

Nitekim seçim kampanyasının en önemli araçlarından biri yine gazetemizin kendisi olacaktır. Hal böyle iken bütün alan ve birimlerimiz seçim kampanyası planlamalarında gazetemizin en işlevli şekilde nasıl kullanılacağına dair bugünden tartışmalar yürütmeli, sonuçlar çıkarmalıdır. Tüm çalışma alanlarımız ve yerelliklerimiz belirlenen politik hattın hayata geçirilmesinde, gerçekleştirilen toplantılarda, kitle faaliyetinde gazeteyi en etkin şekilde kullanmalı, ondan beslenmeli ve onu beslemelidirler.

Bu seçim döneminde gazetemizi en etkin ve yaygın şekilde kullanmak için bugünden gerekli planlamalar yapılmalıdır. Her bölge elden dağıttığı gazete sayısını artırmayı hedeflemelidir. Gazetenin hem politik olarak hem de pratik çalışmayla beslenmesi eylem ve etkinlik haberlerinin zamanında yansıtılması için gerekli görevlendirmeler vakit kaybedilmeden bugünden yapılmalıdır.

Kuşkusuz bu söylenenler günlük internet sitemiz üzerinden de geçerliliğini korumaktadır. Seçim sürecinde günlük sitemiz en etkin ve etkili şekilde kullanılmalıdır. Günlük sitenin özellikle böylesi süreçlerde faaliyetin ortaklaştırılması, deneyimlerin aktarılması ve paylaşılması ve hepsinden ötesi yürütülen faaliyetin duyarlı kesimlere ulaştırılmasında oynadığı muazzam rol ve önem yeterince bilince çıkarılmalıdır. Bu yönlü tartışmaları gerçekleştirmek, görevlendirmeler yapmak, teknik olarak da buna uygun hazırlıkları tamamlamak tüm çalışma alanlarımızın ve yerelliklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Komünistler seçimler vesilesiyle bir kez daha çok yönlü bir sürece hazırlanıyorlar. Tüm güç ve enerjimizi en verimli şekilde değerlendirmek, işçi ve emekçileri en tok ve açık bir şekilde devrimin ve sosyalizmin bayrağı altına çağırmak hedefiyle davranmalıyız. Bir kez daha cüret etmeli, hedefe kilitlenmeli, büyük bir azim ve inatla sürece yüklenmeliyiz.