1 Haziran 2007 Sayı: 2007/21(21)

  Kızıl Bayrak'tan
   Seçim aldatmacasına, gerici-saldırgan politikalara karşı devrimci sınıf mücadelesi!
  Ordu savaş çığırtkanlığı ile düzen içi çatışmada yol almaya çalışıyor!
Komünistler seçimlere sınıfının bağımsız devrimci adayları ile katılıyor!
Düzen cephesi, “üçüncü cephe” ve devrim cephesi
Çamurdan“orta direk/sınıf” ve siyaseti üzerine... Yüksel Akkaya
Ülkeyi sınırsızca ABD emperyalizminin kullanımına açanların ikiyüzlülüğü
  Mitinglerde kadın rengi!
  İşçi-emekçi hareketinden.
  Sendikal anlayış tartışmaları ve Birleşik Metal seçimleri üzerine
  Seçimler, sol hareket ve devrimci sınıf çizgisi
  BDSP’nin seçim çalışmalarından.
  “Öğrenci Sömürü Sınavı Kaldırılsın!”
  Sendikal hakları için işten atılan ve direnişe geçen Esen Plastik işçilerine…
  Gençlik hareketinden...
  Dünya işçi-emekçi hareketinden...
  Seçimler ve devrimci yurtsever tavır / II - M. Can Yüce
  Sermayenin seçim oyununu bozalım
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Komünistler 30 Mayıs tarihinde yaptıkları açıklamayla seçimler konusundaki bağımsız devrimci sınıf tutumunu kamuoyuna sundular.

Komünistler İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Bursa kentlerinde sınıfın bağımsız devrimci 9 adayıyla seçimlere katılıyorlar. Kuşkusuz komünistler seçimlere ilk kez katılmıyorlar. Bundan önce 3 genel ve 1 yerel seçime katılmışlardı.

Ancak bu seçim dönemi ve çalışması komünistler cephesinden yeni bir düzeyin ifadesi olacak. Bu alanda kazanılan birikim ve deneyim yeni ve üst bir düzeyden devrimci siyasal sınıf çalışmasının ilerletilmesinde önemli bir işlev görecek.

Seçimler her siyasal partinin kendi programı ve çizgisiyle kitlelerin karşısına çıktığı bir dönemi işaretler. Bu açıdan seçimler, her siyasal partinin kendi programı ve çizgisi ile dostun-düşmanın karşısına çıktığı bir alandır. Böyle dönemlerde bağımsız devrimci bir sınıf tutumu ve bu tutumun devrimci bir kitle çalışmasının zeminine dönüştürülebilmesi büyük bir önem kazanmaktadır.

Komünistler seçimler vesilesiyle etkin bir kampanya örgütleyerek sermaye düzenine karşı sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için devrim mücadelesine çağrı yapacaklar, reformist-liberal solun yaymaya çalıştığı reformist-parlamenterist hayallere karşı ise devrimin ve sosyalizmin bayrağını yükseltecekler.

Bu seçim çalışması siyasal faaliyet kapasitesinde ve yeni bir düzeye sıçratılması bakımından bir sınav olacaktır. Bu nedenle devrimci propaganda-ajitasyonun her zamankinden on kat daha arttırılabilmesi, kullanılan araç ve yöntemlerde çeşitliliğin ve zenginliğin çoğaltılabilmesi, önderlik kapasitesi ve inisiyatifinin geliştirilebilmesi, yoğun ve enerjik bir çabanın ortaya konulabilmesi, işçi ve emekçilerin mücadele enerjisinin açığa çıkaralarak harekete geçirilebilmesi tayin edici olacaktır. Bu seçim çalışması çok yönlü bir gelişme ve büyüme sürecinin örgütlenebilmesi, politik etkinin derinleştirilerek kalıcı hale getirebilmesi için muazzam olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların ne kadar etkili ve sonuç alıcı bir temelde değerlendirilip değerlendiremediği ise tümüyle ortaya konulacak irade ve çabaya bağlı olacaktır.

Öyleyse tüm güçlerimiz ve çalışma alanlarımız her zamanki çalışma düzeyini ve temposunu kat kat aşan bir çaba ortaya koyabilmeli ve devrimci bir seferberlik içine girmelidirler. Bu çalışmanın ortaya çıkaracağı, birikim, deneyim ve sonuçları çok yönlü olarak Kızıl Bayrak gazetesine ve kizilbayrak.net sitesinde gün gün, saat saat yansıtmak için azami bir çaba harcanmalıdırlar.

Komünistlerin seçim politikaları ve bu çerçevedeki çalışmaları ile tasfiyeci-liberal solun seçim perişanlığı ile ilgili bilgi, haber ve yorumları, birbirine tezat oluşturacak bir bakışla belirgin biçimde ve düzenli olarak vermek apayrı bir önem taşıyor... Deyim uygunsa devrimci sınıf tutumu ile tasfiyeci oportünizm arasında bir mücadelenin kendini gösterdiği bir alan olmalıdır bu.

* * *

İstanbul Liseli Gençlik Platformu tüm bir dönemi kapsayan kesintisiz ve etkili bir çalışma dönemini geride bırakıyor. Bu çalışmanın finali 3 Haziran günü ÖSS karşıtı bir şenlik ve ardından 9 Haziran günü gerçekleştirilecek bir mitingle tamamlanacak. Tüm ilerici, devrimci güçlerin katılımını bekliyoruz.