28 Eylül 2007 Sayı: 2007/38(38)

  Kızıl Bayrak'tan
   Egemenler içerde ve dışarda saldırı hazırlığında…
  Anayasa tartışmaları üzerine...
"Yeni dönem" ve emekçileribekleyen seçim!
Ulucanlar katliamı ve direnişi anıldı...
Novamed grevi ve öğrettikleri - Yüksel Akkaya
TİS süreçleri “elde”kini korumakla sınırlı geçti...
  İşçi-emekçi hareketinden...
  “Yalanlarınızı da alın gidin!” başlıklı kampanya çalışmamız ile onbinlerce gencin mücadele
soluğu olacağız...
  Seçimler ve yeni dönem / 5 22 Temmuz seçimleri ve Kürt hareketi
  Kapitalizmde öldürmek “para eder!”
  ABD’de onbin kişi ırkçılığa karşı yürüdü
  Birmanya halkı cuntaya karşı sokaklarda...
  Dünyadan...
  Ortadoğu’dan...
  Şoven-faşist kudurganlık siyah göçmenleri de hedefliyor…
  Ortadoğu’da havalar toz duman
Abu Şehmuz Demir
  Ulusal sorun üzerine notlar/1 - Volkan Yaraşır
  Anayasa tartışmaları…
M. Can. Yüce
  Burjuvazinin hizmetinde politik bir
sanat etkinliği!
  Gericiliğe ve ırkçılığa karşı gerçeğin safında yürüyen yazar:
Emile Zola
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sınıf hareketindeki genel durgunluk tablosu sürüyor. Bu tabloyu yer yer bozan bazı kısmi eylemli süreçlerin gerçekleşmesi genel durumu değiştirmek için yeterli olmamaktadır. Toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü an’daki ‘sıcak ortam’ geride kalmış bulunuyor. Farklı işkollarındaki toplu sözleşmelerin bağıtlanmasının ardından sınıf hareketi yeniden durgun bir ortama girmiş bulunuyor. Denilebilir ki, son dönemde tersanelerde iş cinayetlerine karşı tersane işçisinin yükselttiği tepki ve tekstil işkolundaki kimi fabrikalarda açığa çıkan sendikalaşma çabası ve arayışı bu durgunluğu parçalayan örneklerdir.

Önümüzdeki dönem içinde sınıf hareketinin genel seyrini değiştirebilecek genel bir eylemli süreç beklemek için pek bir neden görünmüyor. Beklenmedik bazı gelişmeler yaşanmazsa eğer, sınıf hareketinin mevcut tablosu önümüzdeki dönem içinde de farklı olmayacaktır. Bu durum, sınıf devrimcilerinin güncel planda yüklenecekleri görev ve sorumlulukların yönüne de işaret etmektedir.

Türkiye’nin bugünkü güncel siyasal tablosu, olayların ve gelişmelerin ortaya koyduğu sonuçlar, sınıfın örgütlü gücünü açığa çıkartan bir süreç örgütlenmeden olayların ve gelişmelerin yönünü devrimci bir doğrultuda ilerletebilmek mümkün olmayacaktır. Yalnızca sınıf hareketi ekseninde ve onun belirlediği bir çizgide gelişebilecek örgütlü bir mücadele yeni bir dönemin başlangıç adımları olabilir.

Sınıf devrimcilerinin, bu alandaki gözle görülür çabaları ve bu çabaların açığa çıkardığı somut sonuçlar da nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Sınıf içinde tabana dayalı ve sınıfın devrimci inisiyatifini ve enerjisini açığa çıkaran bir çaba yüklenilmesi gereken ana halkaya da işaret etmektedir. Güncel plandaki zorluklar ve zorlanmalar ne olursa olsun, bu alanda mesafe almak, ısrarlı, enerjik ve kesintisiz bir çabayı zorunlu kılmaktadır. Nitekim kendi mevcut deneyimlerimiz de bu temel ve basit gerçeği döne döne bize göstermektedir. Belli alanlardaki sistemli, hedefli ve yoğunlaşmış bir çalışma sonuç alabilmenin biricik yoludur.

* * *

Geçtiğimiz hafta içinde çeşitli kentlerde Ulucanlar katliamını protesto eden eylem ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bu eylem ve etkinleri anında kizilbayrak.net sitesinden okurlara sunuldu. Yer yer sınıf devrimcilerinin tek başına yer yer de diğer devrimci güçlerle ortak gerçekleştirdikleri bu eylem ve etkinliklerin toplam tablosunu okurlarımıza sunuyoruz. İstanbul’da 30 Eylül günü Ümit Altıntaş şahsında Ulucanlar şehitlerini anmak için Karacaahmet’te yapılacak anmaya tüm okur ve dostlarımınızın katılımını bekliyoruz.

Bugün, Parti ve sosyalizm davasını büyüttüp güçlendirebilmenin yolu tüm değerlerimize ve birikimlerimize sahip çıkmaktan geçiyor.