13 Aralık 2007 Sayı: SİKB 2007/46 (48)

  Kızıl Bayrak'tan
   Saldırıyı püskürtmek için tabana dayalı
meşru–militan mücadele!
  İşçi ve emekçiler bir mücadele programı
etrafında harekete geçirilmelidir!
IMF–TÜSİAD patentli saldırı bütçesine karşı
mücadeleyi yükseltelim!
AKP’nin iktidar stratejisi mi, islamın planlı kuşatması mı?
Yüksel Akaya
İnsanca yaşamaya yeten ücret için mücadeleye!
Yeni bir kontra saldırının startı verildi...
  AKP’nin “Alevi açılımı”...
  Sansürle, baskıyla ve tehditle kirli cinayetlerini örtmeye çalışıyorlar...
  Güven Elektrik işçilerinin ücretli kölelik düzenine öfkesi büyüyor...
  Ekim Gençliği’nin “Yalanlarınızı da alın gidin!” kampanyası etkinliklerinden...
  2. Tersane İşçileri Kurultayı coşkulu bir atmosferde gerçekleşti!
  Tersane cehenneminde grev ateşi!
  Kitlesel ve devrimci bir gençlik mücadelesi için...
  Genç-Sen üzerine....
  Filistin İntifadası 20. yılında…
  “Yeni bir paket”...
M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

2. Tersane İşçileri Kurultayı 9 Aralık tarihinde gerçekleşti. Kurultaya baştan sona büyük bir coşku ve kararlılık hakim oldu. Nitekim bu coşku ve kararlığını yarattığı bilinçle tersane işçileri yeni bir dönemin mücadele rotasını kesin olarak belirlediler. Ve bunu 2. Tersane İşçileri Kurultayı Sonuç Bildirgesi ile kamuoyuna açıklamış bulunuyorlar.

Kuşkusuz bu rota belirleme süreci, tersanelerdeki 3 yıllık dişe diş ve kararlı bir mücadelenin yarattığı birikim ve deneyim üzerinden şekillenmiştir.

Tersane işçileri, kurultay ön hazırlık sürecini yaygın, etkili, sistemli ve çok yönlü bir faaliyet olarak örgütlediler. Toplumun çok değişik kesimlerine seslendiler, çağrı yaptılar. Tersaneler cehenneminde yaratılacak her yeni mevzinin ve her yeni kazanımın sınıfın ortak mevzileri ve kazanımları olacağını dile getirildiler. Kendilerine verilecek her destek ve dayanışmanın buna hizmet edeceğini vurgulandılar. Ancak ne yazık ki, bu çağrıları büyük ölçüde yanıtsız kaldı. Bırakalım bu çağrılara yanıt vermeyi, büyük emeklere dayalı bir sürecin üzerinden gerçekleştirilen Kurultay günü bile gözmezden gelindi. Özellikle devrimci güçlerin ve ilerici çevrelerin, “duyarlı” ve “emek”ten yana sendikacıların önemli bir kesiminin, bu konudaki tutumu son derece dikkat çekici ve çarpıcıdır. Sınıf cephesinin bir bölüğünün -üstelik cehennem koşullarında- yükselttiği ve aylara yayılan bu çabalarının gözmezden gelinmesi ve yok sayılmasıdır bu. Böyle bir tutumla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ancak, yine de bu tutumunu kendisini kendi payımıza anlayabilmek ve meşru görmek hiçbir biçimde mümkün değildir.

* * *

Tersane işçilerinin yıllara yayılan mücadele pratiği ve aylara yayılan Kurultay çalışması sonuçlarını üretmiştir. Şimdi yeni dönemin hedefleri belirlenerek süreç örgütlenmeye devam edilecektir.

Tersane İşçileri Kurultayı fabrikalarda, havzalarda, sanayi bölgelerinde sermayeye karşı yürütülecek dişe diş mücadelenin ürünü olarak şekillenecek olan devrimci bir sınıf hareketinin yaratılması mücadelesinde yol açıcı bir örnek olmalıdır.

Şimdi görev hem Tuzla’daki militan mücadele geleneğini daha ileriye taşımak ve güçlendirmek, hem de ülkenin tüm sanayi sanayi havzalarında ve tüm fabrikalarında aynı ruh, aynı coşku ve kararlılıkla yeni mücadele mevzileri yaratmaktır. Devrimci bir sınıf hareketi inşa etmenin ve geleceği kazanmanın yolu tersane işçilerinin mücadele pratiğini yaymaktan ve geliştirmekten geçmektedir.


* * *

Önemli hatırlatma: Önümüzdeki hafta bayram tatilinden dolayı gazetemizin dağıtımı mümkün olamayacak. Dağıtımda yaşanacak bu sorundan kaynaklı olarak gazetemizin yayınına önümüzdeki sayı ara vermek zorunda kalacağız. Okurlarımız gazetemizin bir sonraki sayısını 28 Aralık 2007 tarihinde tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.

* * *

Ekim Gençliği’nin Aralık 2007 tarihli sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını Yay-Sat bayiileri ve kitapçılardan temin edebilirler.