29 Aralık 2007 Sayı: SİKB 2007/47 (49)

  Kızıl Bayrak'tan
   2008’e girerken 2007’den kalanlar…
  Bombardımanın örttüğü gerçekler
Kürt halkının dökülen kanı egemenlerin
ahlakına ayna tutuyor!
Tekel işçilerinin eylemlerinden...
Cevizli Tekel’deki özelleştirme saldırısıyla ilgili Tek-Gıda-İş 2 No’lu yöneticileriyle konuştuk...
Gençlik hareketinden...
  Asgari ücrete ilişkin eylem ve etkinliklerden...
  Asgari ücret mi biat ücreti mi?
Yüksel Akkaya
  19 Aralık eylem ve etkinliklerinden....
  Devrimci örgüt yaşamsaldır!
  Birleşik Metal İş 17. Merkez Genel Kurulu üzerine...
  “Erdal Eren kavgamızda yaşıyor!”
  Hayvanlar alemini rüya alemi sanan bir kafa
aydın olamaz!
  “Prekarite/Prekar” ücretler zamanı:
Nereye kadar?
Yüksel Akkaya
  Sincan İşçi Kurultayı’na yürüyoruz!
  Rusya AKKA’dan resmen çekildi!
  Hamas Bush yönetimince muhatap alınmayı
talep ediyor!
  PKK / KCK yöneticilerine açık çağrı!
M. Can Yüce
  Annapolis, Kürdistan ve Ortadoğu - Abu Şehmuz Demir
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye devleti içerde baskı ve törürü dışarda ise Güney Kürdistan’a yönelik saldırılarını tırmandırıyor. Kürt halkının haklı ve meşru taleplerini inkar, imha ve katliamlarla boğmaya çalışıyor. Açık ki bu saldırılar sadece Kürt halkına yönelmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda sosyal yıkım saldırıları eşliğinde işçi ve emekçileri de vuruyor.

Sermayenin hizmetindeki AKP hükümeti İMF ile yaptığı görüşmeler sonucu dayatılan tüm istekleri kabul etmiş bulunuyor.

Sosyal yıkım yasaları, özelleştirmeler ve düşük ücret politikası vb. saldırılar bunu gösteriyor. Peşpeşe yapılan zamlara önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz zamları eklenecek. Elektrik ve doğalgaz zamları pek çok alanda yeni zamlar demektir. Asgari ücrete yapılacak yüzde 6-8 oranındaki komik zamla birlikte ise, işçi ve emekçiler yoksulluğun ve sefaletin dipsiz kuyusuna daha fazla itilecekler.

Sosyal yıkım yasaları ile işçi ve emekçilerin en temel hak ve kazanımları gaspedilmeye çalışılacak.

İMF ve sermaye hükümeti elele vererek 2008 yılında işçi ve emekçilere karşı yürütülecek saldırıların plan ve programını şimdiden kararlaştırmış durumdalar. Bu tablo da gösteriyor ki, sermaye 2008 yılında işçi ve emekçileri hedef alan saldırıları şiddetlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Ancak kimi sermaye temsilcileri ve köşe yazarlarının da dile getirdiği gibi 2008 yıl “zor ve kritik bir yıl” olacak. İşçi ve emekçiler yönelik saldırılar arttıkça tepki ve hoşnutsuzluk büyüyecek, mücadele dinamikleri güçlenecektir.

Nitekim 2007 yılında işçi ve emekçiler cephesinde saldırılara karşı tepkiler giderek çoğaldı. THY, Telekom, Tekel, tersane ve değişik sektörlerde yaşanan grev ve direnişler bunu gösterdi. İşçi ve emekçiler cephesinde tepki ve hoşnutsuzluk birikiyor, mücadele isteği ve kararlığı güçleniyor.

Tüm bu saldırıları boşa çıkarmanın yolu ise, işçi ve emekçilerin birleşik, militan mücadelesini örgütlemekten, sermayeye karşı dişe bir kavgaya girişmekten geçmektedir.

Sınıf devrimcileri, 2008 yılını devrimci bir sınıf hareketini yaratma mücadelesinde yeni bir dönem olarak kazanmak için seferber olacaklardır.

* * *

Yay-Sat, Ocak 2008 tarihinden itibaren devrimci ve sosyalist gazete ve dergilerin dağıtımını imkansızlaştıran bir karar almış bulunuyor. Bu karar ile birlikte devrimci ve sosyalist basının dağıtımı önemli ölçüde engellenmiş olacaktır.

Yay-Sat kendisini de bağlayan sözleşme hukukuna bile bağlı kalmayarak tek taraflı olarak dağıtım sözleşmesini feshetmiş bulunuyor. Ancak tek taraflı bu karara rağmen devrimci ve sosyalist gazete ve dergilerin işçi ve emekçilere ulaşmasını hiçbir güç engelleyemeyecektir.

Şimdi tüm okur ve çalışanlarımıza büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. Gazetemizi en geniş işçi ve emekçi kitlelerine ulaştırmak, dağıtımı için azami bir çaba ve enerji sarfetmek...

Okurlarımızın ve çalışanlarımızın bunun gereklerine uygun bir sorumlulukla hareket edeceklerinden en küçük bir kuşku duymuyoruz.

* * *

Önemli hatırlatma: Bugüne kadar gazetemizin e-mail adresi olarak kb1@tnn.net kullanıldı. Bu e-mail adresimiz bundan sonrası için de geçerli olacak. Ancak şimdi bu e-mail adresimizin yanısıra ayrıca info@kizilbayrak.net adresini de okurlarımız kullanılabilirler. Okurlarımız e-mail gönderimlerinde yaşanacak muhtemel aksama ve sorunlar karşısında info@kizilbayrak.net adresini kullanarak bu aksama ve sorunları giderebilirler.

* * *

Okurlarımızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın devrimci sınıf mücadelemizde yeni bir dönemeç olmasını diliyoruz.