15 Nisan 2016
Sayı: KB 2016/15

Direnişi büyütelim, 1 Mayıs’a hazırlanalım!
Taksim ısrarı, yaşamı saran yasak zincirini kırma iradesidir!
Taksim, 1 Mayıs meydanıdır!
1 Mayıs öncesinde işçi toplantıları
Devrimci 1 Mayıs faaliyetleri
“İşçilerin birliği halkların kardeşliği için 1 Mayıs’ta alanlara!”
Kastaş’ta direniş devam ediyor
Yeni Çeltek’te işçiler sözü aldı direnişi sonlandırdı
Metal işçilerinin gerçek kurtuluşu sınıfa karşı sınıf mücadelesindedir!
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Alevi sorunu ve Alevi hareketi
Sermaye düzeni şiddet, yozlaşma, yolsuzluk sarmalında
Çürüme öylesine derin ki...
Baş verilse de, baş eğilmeyecek!
Suriyeli kadınlar Türkiye’de “kuma” olarak satılıyor
Tacizlere, baskıya, sömürüye karşı ses ver, diren!
Dünü ve bu günü ile kadın sorunu
Off-shore belgeleri: Hırsızlık, yolsuzluk düzeninin aynası
Libya iç çatışmalar, yağma, yoksulluk, sefillik girdabında
Yağma ve sömürü üzerine kurulu zenginlik
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Sömürüye, baskıya ve köleliğe karşı;

Direnişi büyütelim, 1 Mayıs’a hazırlanalım!

 

İşçi sınıfı ve emekçileri hedef alan ekonomik, sosyal ve siyasal saldırıların yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Neredeyse her yeni güne sermaye düzeninin gündeme getirdiği yeni bir saldırı programı ile uyanıyoruz. Kiralık İşçi Büroları’nın açılması, kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek gasp edilmesi, kuralsız-esnek çalışma koşullarını pekiştirecek uygulamaların hayata geçirilmesi, güncel olarak işçi sınıfını hedef alan saldırı başlıklarını oluşturuyor.

Gerek güncel planda işçi ve emekçileri hedef alan bu kapsamlı saldırılar, gerekse yıllardır uygulanan neoliberal politikaların biriktirdiği ağır sorunlar yaklaşan 1 Mayıs’ın öne çıkan gündem başlıklarını oluşturacak, kölelik dayatmalarına karşı işçi ve emekçilerin güncel talepleri 1 Mayıs alanlarında önemli bir karşılık bulacaktır.

Bu böyle olmakla birlikte, işçi sınıfının azgın sömürü koşullarına karşı her geçen gün büyüyen öfkesini 1 Mayıs alanlarına güçlü bir şekilde yansıtmak, bunu devrimci bir bakışla ve 1 Mayıs’ın tarihsel misyonuna uygun bir biçimde gerçekleştirmek çok daha özel bir yoğunlaşmayı, devrimci bir çabayı zorunlu kılıyor. İcazetçi-uzlaşmacı sendikal bürokrasinin kapsamlı yıkım saldırıları karşısındaki sessizliği ve reformist solun edilgen tablosu 1 Mayıs’a dönük devrimci hazırlığın önemini bir kat daha arttırıyor.

Kitlesel, militan ve işçi sınıfının damgasını vurduğu bir 1 Mayıs tablosu yaratmak için, işçi sınıfı içerisinde giderek olgunlaşan mücadele dinamikleri ile bizzat üretim birimleri temelinde buluşmak ve bu potansiyeli 1 Mayıs alanlarına taşımak sorumluluğu, günün en acil görevi olarak öne çıkıyor.

***

Toplumsal yaşamın her alanını kuşatan gerici atmosfer ve faşist baskı politikaları, 1 Mayıs sürecinin bir diğer önemli gündem başlığını oluşturuyor.

Sermaye devletinin “terör” demagojisi eşliğinde hayata geçirdiği polis rejimi uygulamaları, çıkan her sesin boğulması için devreye sokulan azgın polis-yargı terörü ve kent merkezlerinde patlatılan bombalarla birlikte yükseltilen korku duvarları; faşist baskı politikalarının en çıplak görünümleri olarak öne çıkıyor.

Devrimciler, ilericiler ve Kürt halkı sokak ortasında infaz edilirken; akademisyeninden gazetecisine, ses çıkaran herkes tutuklanarak zindanlara atılıyor. İşçi sınıfının hak arama eylemleri yasaklanıyor, direnen ve mücadele eden kesimler devlet terörünün hedefi haline geliyor. Sokaklar, meydanlar en sıradan eylemlere bile kapatılıyor... Psikolojik harp yöntemleri ve tırmandırılan gerici propaganda ile toplum terörize ediliyor, bu yolla kitle eylemlerine katılım düşürülmeye çalışılıyor.

2016 1 Mayısı da, bu baskı ve saldırganlığın hedefi durumunda. Bir dizi kentte alan yasakları gündemde. İstanbul’da ise Taksim Meydanı üç yıldır yasaklı ve bu yıl da emekçilere kapatılmak isteniyor. Bu nedenle, toplumu kuşatan faşist ablukayı kırma bakışı ile 1 Mayıs’a hazırlanmak, İstanbul’da Taksim Meydanı’nı, diğer kentlerde ise yasaklı alanları özgürleştirme karalılığı ile hareket etmek ve zorbalığa karşı 1 Mayıs’ı direniş gününe çevirmek büyük bir önem taşıyor.

***

Her geçen gün tırmanan emperyalist savaş politikaları, Kürt halkını hedef alan imha ve inkar saldırıları, çürümüş ve kokuşmuş sermaye düzeninden ortaya saçılan pislikler, toplumsal yaşamın üzerine çöreklenen burjuva gericiliği vb. siyasal sorunlar, 2016 1 Mayıs’ının diğer önemli gündem başlıklarını oluşturuyor.

Dönemin yakalanacak halkasını devrimci sınıf hareketi yaratmak olarak tanımlayan sınıf devrimcileri, yaklaşan 1 Mayıs’a yönelik hazırlıkları da bu temelde ele almalıdır. Zira siyasal sorunlar üzerinden işçi sınıfını taraflaştırmak ve bağımsız devrimci sınıf çizgisi üzerinden harekete geçirmek, 1 Mayıs hazırlıklarının en kritik halkasını oluşturmaktadır. TKİP V. Kongresi’nde bu güncel sorumluluk şu şekilde tanımlanmaktadır;

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!”, temel şiarımız, temel kaygımız, temel yoğunlaşma noktamız olmalı. İdeolojik tutarlılık açısından, siyasal mücadele açısından, Kürt sorunu açısından, orta sınıf baskısı açısından, boğazlaşmalar içerisinde sürekli kendini tüketen bir bölge olarak Ortadoğu’ya bir çıkış yolu bulabilmek açısından, devrimcileşecek bir işçi sınıfı hareketini tek çıkış yolu olarak görmeliyiz.” (TKİP V. Kongresi Açılış Konuşması / www.tkip.org)

***

Tüm bu gelişmeler göstermektedir ki; 2016 1 Mayısı’nı kölelik dayatmalarına, faşist baskılara, sömürüye, emperyalist saldırganlığa, kirli savaşa, çürüyen düzene karşı devrimci bir direniş günü olarak örgütlemek, günün en yakıcı sorumluluğu olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle geriye kalan sınırlı zaman diliminde dikkatler 1 Mayıs’ın bu güncel misyonu üzerinden örgütlenmesine odaklanmalı, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs için her türden olanak seferber edilmelidir.

 
§