İçindekiler:

25 Şubat 2024
Sayı: KB 2024/04

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
AKP'nin yerel seçim politikası
"Bayram ikramiyesi" adı altında sadaka!
Rejimin yoksullaştırma saldırısı
Sefalet derinleştikçe artan din istismarı
Sermayenin sadık hizmetçisi
Filistin sorunu, emperyalizm ve AKP
İstanbul'da coşkulu Greif etkinliği
"Yeni Greiflar için ileri"
Yıkıma karşı sınıfın direnci örgütlenmeli
"Karar bizim nezdimizde yok hükmünde"
Yerel seçimler ve sol
8 Mart'ın çağrısı
Türkiye'de ilk kreş açılan fabrika
Çevre ve iklim krizinin çözümü devrim sorunudur
Ukrayna halkı vekalet savaşında ölmek istemiyor
NATO'nun savaş kışkırtıcılığı
Maassen ve Almanya'nın faşist genleri
Silahlanma yarışında savaş ekonomisine doğru
ABD'nin "Gazze'de soykırıma devam" dedi
Lula İsrail'i Hitlere benzetti!
Dünyadan haberler
Köln'de tecride karşı yürüyüş
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Yeni Greiflar için ileri”

 

İlerici-devrimci kurumlardan, sendika ve yöre derneklerinden Greif etkinliğine gelen mesajları okurlarımızla paylaşıyoruz.

Damal Dernekler Federasyonu Başkanı Güner Kökal:

Kapitalizmin bağrında mücadele veren işçi sınıfını selamlıyoruz. Kahrolsun kapitalizm! Yaşasın işçi sınıfının örgütlü mücadelesi.

KÖZ:

10 yıl önce Greif patronunu karşısına dikilen işçilerin iradesini selamlıyoruz. Greif, gücüne güvenen işçilerin ne yapabileceğini gösteriyor. Kendi gücüne güvenen işçilerin daha fazlasını yapabileceğini, sadece patronlara karşı değil, patron sınıfının çıkarını koruyan merkezi hükümetlere karşı da mücadeleye geçebileceğini biliyoruz. Özgürlük savaşan işçilerle gelecek!

İşçi-Sen:

Bundan 10 yıl önce işçi sınıfı tarihine önemli bir deneyim kazandıran Greif direnişini 10. yılında selamlıyoruz. 2018 yılında BİK (Birleşik İşçi Kurultayı) olarak çıktığımız yola İşçi Birlikleri Sendikası (İşçi-Sen) olarak devam ediyoruz. İşçi-Sen işçi sınıfı mücadelesinde atılan her adımı, her eylemi, her direnişi kendi direnişimiz, kendi adımımız olarak görüyoruz. Greif direnişi de tarihimizin bir parçasıdır. Bugün işçi sınıfının, Saray rejimine karşı tüm direnişleri birleştiren, ona devrimci hedeflerine doğru yönlendiren Birleşik Emek Cephesi’ne ihtiyacı vardır. Greif direnişi Birleşik Emek Cephesi’nin örülmesinde önemli bir adımdır. Sendika mafyasının yüzünü gösteren önemli bir deneyimdir. İşçi-Sen olarak Greif direnişini selamlıyor ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz.

Kaldıraç Hareketi:

Merhaba dostlar, Taksim-Gezi direnişinden yaklaşık bir sene sonra “İşgal, grev, direniş” şiarıyla başlayan Greif Direnişi tıpkı Taksim direnişi gibi İstanbul’a sığmamış, işçi sınıfının olduğu her yerde vücut bulmuştu. Bugün bu sermaye düzenini yıkmak için mücadele ederken Greif işgalinin gösterdiği gibi fiili, meşru, militan sınıf siyaseti tek çıkar yoldur. Yeni Greiflar için ileri!Etkinliğinizi sınıf dayanışmasının olağanca coşkusuyla selamlıyoruz. Greif işgali yol gösteriyor.

Yeni Dünya için Çağrı / Yeni İşçi Dünyası:

10 Şubat 2014 yılında “İşgal, grev, direniş!” şiarıyla gerçekleşen Greif direnişi işçilerin mücadeleyi ellerine almalarının, tabandan örgütlenmenin en iyi örneklerinden biridir. Greif direnişinin en önemli yanı sendikal bürokrasiyi aşması, işçilerin mücadeleyi kendi ellerine almasıdır. Yeni Dünya için Çağrı olarak ilk günden itibaren Greif direnişinin yanında olduk. Olanaklarımızla, gücümüzle direnişi desteklemeye çalıştık. Greif işçilerinin kazanımının işçi sınıfının kazanımı olacağı bilinci ile hareket ettik. Greif direnişi işçi sınıfının mücadele tarihinde yerini almıştır. Greif direnişinden öğrenmek, hata ve eksiklerinden ders çıkarmak, daha iyisini hedeflemek sınıf devrimcilerinin görevidir. 10. yılında Greif direnişini selamlıyoruz. İşçilerin birliği sadece sermayeyi değil, sendika ağalarını da yenecek! Yaşasın sınıf dayanışması!

Proleter Devrimci Duruş:

Etkinliği düzenleyen BDSP’li dostlarımızı selamlıyor, mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Katılanlara da selam olsun. İşçi sınıfı kendisini sömüren burjuvaziye karşı, ideolojik, politik, ekonomik olarak mücadele eder. Bu mücadelesini çeşitli eylem biçimleri ile ortaya koyar. İşgal, grev bu mücadele biçimleri içerisinde ve en önemlileri arasında yerini alır. Üretimi durdurarak fabrikayı işgal eden Greif işçilerinin, işgal-grev eylemi sınıfın diğer direnişleri gibi işçi sınıfının mücadele tarihinde yerini aldı. Selam olsun bu direnişi yaratanlara.

İşçi-Emekçi Birliği:

“İşgal, grev, direniş!” şiarını yükselterek fabrikalarını işgal eden Greif işçilerinin direnişini 10. yıldönümünde selamlıyoruz. Bundan 10 yıl önce Greif işçileri, bugün de izlememiz gereken yolu gösterdi. Mücadeleyi ellerine aldı, sendikal bürokrasiyi aştı, tabandan kendi örgütlenmelerini yarattı. Devrimci bir önderlik altında hareket etti. Greif direnişi ve işgali sınıfın diğer direnişleri gibi işçi sınıfının mücadele tarihinde yerini aldı. Greif direnişinden öğrenerek yeni direnişler yaratalım! Selam olsun Greif direnişi ve işgalini yaratanlara! Selam olsun “İşgal, grev, direniş!” ruhuyla hareket edenlere!”

DİSK/ Limter-İş:

Emeğin değerli dostları, Limter-İş sendikası olarak sizleri selamlıyoruz. Dostlar, işçi sınıfımızın mücadele tarihinde grev, işgal, direniş şiarıyla anılan Greif işgalinin 10. yılı etkinliğinizde aranızda bulunamayışımızı anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Sınıf kavgamızda, tarihimize ait olan ne varsa sahiplenen ve öğrenen sendikamız, 10. yılında Greif işgalini ve direnişe emeği geçen dostlarımızı selamlıyoruz. Etkinliğinizin coşkuyla geçmesi dileğiyle, sizlerin şahsında salonda bulunan tüm emek dostlarımızı selamlıyoruz. Grev, işgal, direniş.

TOMİS:

Selam olsun Greif direnişini ve işçi sınıfının mücadele tarihini yaratanlaraTarihimiz, bize deneyimler bırakıyor. İşte Greif İşgali, eskiye karşı yeninin savaşını veren, işçi sınıfı hareketinin yeni yüzünün resmi oluyor. İşçi sınıfının, mücadelesinin yanında saf tutan, omuz veren dostların yüzünü dönmesi gereken yeri işaret ediyor.

Her şeyden önce iki sınıfın, iki düzenin, iki dünyanın çarpışmasını gösteriyor.

Sokakları zapt eden kitlelerin Haziran direnişinin üzerinden bir yıl geçmemişken, kentin bir ucundaki bir fabrikada yükselen “İşgal, grev, direniş!” sesi, sermayenin tam da kalbine saplanmış bir hançer oldu. İşte, o ses bir yıl sonra Bursa' da metal işçilerine ulaştı. Fırtına oldu! Bugün sermayenin haklarımızı gasp etmesine izin vermemek için, sermayenin ve sendikal bürokrasinin yarattığı cendereyi parçalamak için, grev yasaklarını dahi aşmak için Kavel’ den, Greif’ den, Metal Fırtınası’ndan öğrenmeye, öğretmeye ihtiyacımız var. Haklı ve meşru bir mücadelenin heyecanı, coşkusu ve cesaretiyle Greif’leri, Metal Fırtınalarını aşan mücadeleler ile işçi sınıfının mücadelesini büyüteceğiz. Kırıntıları değil, dünyayı kazanmak için Greif işgalinin yolundan yürüyeceğiz.

İnşaat İşçileri Sendikası:

Bir taşeron ağıyla sarmalanarak kölece çalışma koşullarının derinleştirildiği Greif’te örgütlenen sendikal çalışma ve günlerce süren görkemli direniş sınıfımızın kolektif hafızasına kazınmış ortak değerimizidir. Patronlara olduğu kadar sendika bürokrasisine ve işbirlikçiliğine karşı da kaldırılan bir bayrak olarak tarihte yerini almıştır. Bu direnişin içinden mayalanan kardeş sendikamız DEV Tekstil’in sürdürdüğü çizgi, yarattığı birikim de hepimizin sahiplenip güçlendirmesi gereken bir gerçekliktir.  Birleşik bir direniş odağı yaratma görev ve sorumluluğuyla karşı karşıya olduğumuz bu tarihsel eşikte dostlarımızın emeklerini selamlıyoruz.

İşgal, grev, direniş! Yaşasın Greif direnişimiz!

Selam olsun Greif direnişini ve işçi sınıfının mücadele tarihini yaratanlaraTarihimiz, bize deneyimler bırakıyor. İşte Greif İşgali, eskiye karşı yeninin savaşını veren, işçi sınıfı hareketinin yeni yüzünün resmi oluyor. İşçi sınıfının, mücadelesinin yanında saf tutan, omuz veren dostların yüzünü dönmesi gereken yeri işaret ediyor.

Her şeyden önce iki sınıfın, iki düzenin, iki dünyanın çarpışmasını gösteriyor.

Sokakları zapt eden kitlelerin Haziran direnişinin üzerinden bir yıl geçmemişken, kentin bir ucundaki bir fabrikada yükselen “İşgal, grev, direniş!” sesi, sermayenin tam da kalbine saplanmış bir hançer oldu. İşte, o ses bir yıl sonra Bursa' da metal işçilerine ulaştı. Fırtına oldu! Bugün sermayenin haklarımızı gasp etmesine izin vermemek için, sermayenin ve sendikal bürokrasinin yarattığı cendereyi parçalamak için, grev yasaklarını dahi aşmak için Kavel’ den, Greif’ den, Metal Fırtınası’ndan öğrenmeye, öğretmeye ihtiyacımız var. Haklı ve meşru bir mücadelenin heyecanı, coşkusu ve cesaretiyle Greif’leri, Metal Fırtınalarını aşan mücadeleler ile işçi sınıfının mücadelesini büyüteceğiz. Kırıntıları değil, dünyayı kazanmak için Greif işgalinin yolundan yürüyeceğiz.

İnşaat İşçileri Sendikası:

Bir taşeron ağıyla sarmalanarak kölece çalışma koşullarının derinleştirildiği Greif’te örgütlenen sendikal çalışma ve günlerce süren görkemli direniş sınıfımızın kolektif hafızasına kazınmış ortak değerimizidir. Patronlara olduğu kadar sendika bürokrasisine ve işbirlikçiliğine karşı da kaldırılan bir bayrak olarak tarihte yerini almıştır. Bu direnişin içinden mayalanan kardeş sendikamız DEV Tekstil’in sürdürdüğü çizgi, yarattığı birikim de hepimizin sahiplenip güçlendirmesi gereken bir gerçekliktir.  Birleşik bir direniş odağı yaratma görev ve sorumluluğuyla karşı karşıya olduğumuz bu tarihsel eşikte dostlarımızın emeklerini selamlıyoruz.

İşgal, grev, direniş! Yaşasın Greif direnişimiz!