17 Kasım 2006 Sayı: 2006/45 (45)
  Kızıl Bayrak'tan
   İstanbul İşçi Kurultayı... Devrimci sınıf çizgisinde kararlı ve soluklu bir çalışmanın belirgin başarısı!
  Nitelik ve nicelik olarak güçlü bir devrimci sınıf hareketi etkinliği!
  KHK temsilcisi’nin Kurultay’da yaptığı konuşma...
  Kurultay’a gelen mesajlardan...
Sınıf bilinçli işçiler İstanbul İşçi Kurultayı’nı değerlendiriyor...
Burjuva ideolojik egemenliğe karşı mücadele ve sınıf hareketi
İşçi sınıfının toplumsal konumu ve tarihsel devrimci misyonu (Orta Sayfa)
 Kürt sorununun çözümünde boş hayaller
  Susurluk düzeninin mahkemesi Susurlukçu Sedat Bucak’ı akladı
  Asgari ücret hakkı için sesimizi yükseltelim!
  Ticari Eğitime Karşı Gençlik Koordinasyonu 3. Toplantısı Sonuç Bildirgesi:
  ODTܒde soruşturma saldırısına karşı “Arkadaşıma Dokunma!” kampanyası
  Enosis, Taksim, milliyetçilik ve Kıbrıs: AB yolunda engel mi? - Yüksel Akkaya
  Amerikan rejimi Irak konusundan politika değişikliği arayışında…
  Emperyalist-kapitalist düzenin efendileri siyonistlerin suç ortaklarıdır!
  “Medeniyetler buluşması” mı, emperyalist saldırganlığa hizmet mi?
  Ateşkes süreci... M. Can Yüce
  Sözkonusu olan ticarettir! - Mumia Abu-Jamal
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

12 Kasım günü toplanan İstanbul İşçi Kurultayı başarıyla sonuçlanmış bulunuyor. Ama bu salt bir güne sığdırılmaya çalışılan yoğun bir faaliyet anlamında Kurultay gününe ait bir başarıyı anlatmıyor. Ki, bu sayımızda yayınlanan pek çok görüş, değerlendirme, öneri ve eleştiri, bu açıdan tam bir başarıya imza atıldığını ifade etmiş bulunuyor. Fakat, 6 saat süresince ortaya çıkan bu başarı tablosu, aslında, yaklaşık 1 yıl süren yoğun faaliyetlerin de başarısını anlatıyor. Sınıf devrimcilerinin tam bir yoğunlaşma ile sürdürdükleri çalışmanın hedeflerine ulaştıklarını gösteriyor.

Kurultay, elbette, bu faaliyetin ilk hedeflerinden biriydi. Kurultay’ın başarısı da, faaliyetin bundan sonraki sürecine yönelik hedefleri büyütme gereğini açığa çıkardı. Sınıf devrimcilerinde zaten varolan, sınıfa ve onun devrimci potansiyellerine olan güven ve inancı, Kurultay’a katılan öncü işçilere de taşımak suretiyle, umut alanını genişletmek işlevi de, Kurultay’ın başarı hanesine yazılması gereken maddelerden biri oldu.

Şimdi önümüzde, Kurultay çalışması ve Kurultay’la açılmış olan yolda daha hızlı adımlarla ilerlemek, bu yolu sınıf hareketi için daha da genişletmek ve düzeltmek gibi temel bir görev duruyor.

Öncelikle, bu faaliyet süresince edinilmiş ilişkilerin daha da geliştirilmesi, kalıcılaştırılması için soluksuz bir çaba gerekiyor. Kurultay’a katılan işçiler, mücadele istek ve heyecanlarını ortaya koymuş bulunuyor. Bu istek ve heyecanı sönümlenmeye bırakmadan, giderek derinleşen/politikleşen bir sürekli ilişki ve sistemli faaliyetle onların devrimci sınıf mücadelesine katılımlarını güvencelemek gerekiyor.

Kurultay’da da çeşitli konuşma ve tebliğlerde ifade edildiği gibi, mesele, buradan alınan güç ve coşkuyla, fabrikalarda, işletmelerde, atölyelerde mücadelelerin önünü açabilmektir. Fakat öncü işçilerin fabrikalara bu istek ve hevesle dönmesi, çok önemli ve anlamlı olmakla birlikte, tek başına yeterli olmayacaktır. Bu öncü işçilerin pek çoğu, Kurultay’dan döndüğü işyerinde bir ‘yalnızlık’ kuşatmasıyla baskı altına alınmaya devam edecektir. İşte, ‘öncü işçilerin birliği’ çağrısı, burada devreye sokulmak, sermayenin öncü-devrimci işçilere yönelik yalnızlaştırma kuşatması buradan kırılmak zorunda. Farklı fabrikalardan öncü işçileri sık sık buluşturabilecek bir politik sınıf mücadelesi, bu sorunun çözümünde temel halkalardan biridir. Bu halka ise sınıf devrimcileri tarafından oluşturulmak zorundadır.

Kurultay imzasıyla da tescillenmiş bulunan başarının devamı ve yeni ve daha ileri başarıların ön güvencesi, belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülecek sistemli faaliyetimizdir.

Bu ve benzeri başarılara ilişkin çalışmaların, görüşlerin, değerlendirme ve eleştirilerin, günlük olarak gazetemize iletilmesi ise, halen aşılması gereken bir sorun olarak önümüzde duruyor. Günlük yayının faaliyete katkısı üzerinden öneminin, tüm çalışma alanlarında, tüm çalışanlar tarafından kavranması ve gereklerine uygun davranışın yerleştirilebilmesi için çaba göstermeyi sürdürmek gerekiyor.

Kurultay’da yapılan konuşmaların, değerlendirme ve görüşlerin yayını önümüzdeki sayılarda da sürecek. Bu çerçevede Prof. Dr. Yüksel Akkaya ve sendikacı-yazar Volkan Yaraşır’ın konuşmalarını önümüzdeki sayı yayımlayacağız.

Çalışma bölgelerinden Kurultay’a katılan öncü işçilerin görüş ve değerlendirmeleri de önem taşıyor. Özellikle Kurultay’ın son bölümünde, zaman sorunu yüzünden kısıtlanmak zorunda kalan görüşleri, Kurultay katılımından çok daha geniş bir kitleyi kucaklayan gazetemiz sayfalarında yayımlayarak, bu eksikliği gidermeye çalışmak gerekiyor. Bu sayımızda birinci bölümünü yayıladığımız görüş, değerlendirme, öneri ve eleştirileri devamını önümüzdeki sayı yayınlamayı sürdüreceğiz. Tüm okurlarımızın, tüm sınıf bilinçli-öncü işçilerin görüş, değerlendirme, öneri ve eleştirilerini bekliyoruz.

* * *

Ekim Gençliği’nin Kasım 2006 tarihli 98. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin yeni sayısını tüm YAY-SAT bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.