29 Aralık 2006 Sayı: 2006/51 (51)
  Kızıl Bayrak'tan
   TÜSİAD’ın uyarıları ve sermaye iktidarının çözüm arayışları
  2006’da ekonomi cephesi…
  Sefalet ücretlerine son!
  Sermaye sınıfı ve hizmetindeki iktidar asgari ücrette gene bildiğini okudu!
Asgari ücret kampanyası...
Meslek liseleri neden burjuvazi için
“memleket meselesi”?
“Ne olacak bu cumhurbaşkanlığı seçimi?” - Yüksel Akkaya..
 19 Aralık eylemlerinden...
  Açlığın ve yoksulluğun olmadığı bir dünya için Devrimci sınıf mücadelesini yükseltelim!
  İşçilerin ve devrimci
öncü işçilerin birliği sorunu
  Sendikal bürokrasi ve
devrimci sınıf sendikacılığı
  Gençlikten
  Dünyadan...
  Türkmenistan kurtlar sofrasında!
  Küba’nın verdiği ders! - Mumia Abu-Jamal
  Siyaset ve çelişkiler sahası Ortadoğu - Abu Şehmuz Demir
  Volkan Yaraşır’la işçi hareketinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuştuk…
  ÖO direnişinin dışarıdaki onurlu sesi, güzel insan Behiç Aşçı’ya mektup...
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

2006’nın son sayısıyla yine birlikteyiz.

2007’nin ilk sayısıyla birlikte, geride bıraktığımız yıla ilişkin değerlendirmelerimizi yayımlamaya başlayacağız. Değişik alanlar üzerinden yapacağımız bu değerlendirmeler birkaç sayı sürecek. Okurlarımızın da 2006 yılına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini bekliyoruz.

Birkaç gün sonra gireceğimiz yeni yılın, işçi sınıfı ve emekçiler, komünistler ve devrimciler, dünyanın tüm ezilen halkları için yeni sevinçler, özgürlükler, mutluluklar getirmesini, devrim ve sosyalizm yolunda mücadelenin başarılar yılı olmasını diliyoruz.

Geride bıraktığımız son birkaç yıl, genelde dünya halkları, özelde ise Ortadoğu halkları için büyük yıkımlar, acılar, ölümlerle yüklüydü. Ama aynı zamanda halkların emperyalist haydutların saldırıları karşısında beklenmedik güçteki direnişlerine de tanık oldu bu aynı yıllar. Emperyalizmin silahları ne kadar çok, orduları ne denli kalabalık, askerleri ne kadar acımasız ve vicdansız olursa olsun, mutlak zaferi asla tadamayacağını, çünkü halkların haklı mücadelesi karşısında tüm bunların anlamsızlaştığını, emperyalizmin “kağıttan kaplan”a dönüştüğünü gösterdi.

Ortadoğu’da, ABD emperyalizminin ve İsrail siyonizminin saldırısına uğrayan her ülkede, halklar direnişe geçti. Emperyalist-siyonist ordular için topraklarını bataklığa çevirdi. Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de süren direnişler karşısında, bugün, emperyalist haydutlar tam bir çıkmazı yaşıyor. Henüz yenilmiş sayılmazlar, fakat savaşı kaybettikleri, yenme ve böylece istedikleri türden bir düzeni egemen kılma şanslarını tümden yitirdikleri de bir gerçektir. Artık, yakıp yıktıkları bu topraklardan işgal orduları olarak bir biçimde kaçmak istiyor, ama bu yönde de hiç değilse görüntüyü kurtaracak bir çıkış yolu bulamıyorlar.

Ortadoğu halklarının yaşadığı acılar birlikte sergilediği şaşırtıcı direnme gücü, emperyalizmin dünya halkları nezdinde mahkum ve tecrit olmasına yolaçmakla kalmıyor, dünyanın her yanına direnmek istek ve cesaretini de yayıyor. Proletaryanın tarihi devrimci görevini ifa etmesi için dünya bugün dünden daha fazla hazırdır. Halklar emperyalist-kapitalist cendereden kurtulmak için proletaryanın önderliğinde bir kalkışmaya, bir devrime daha fazla aç ve açık durumdadır.

Sınıf devrimcileri, emperyalist-kapitalist haydutların kendi elleriyle düzledikleri zeminde, devrim için daha çok çalışmasını, bir maraton demek olan devrim yolunu daha hızlı, daha enerjik ve başarılı biçimde katetmesini bileceklerdir.

Yeni yılda yeni başarılara imza atma azim ve kararlılığıyla, tüm okurlarımıza yeniden mutlu ve başarılı yıllar diliyoruz.

***

Önemli hatırlatma: Yılbaşı ve bayram tatili nedeniyle yayınımıza bir sayı ara vermek zorunda kaldık. Bir sonraki sayımız (2007'nin ilk sayısı) 12 Ocak 2007 tarihinde tüm Yay-Sat bayiilerinde ve kitapçılarda olacak.