27 Nisan 2007 Sayı: 2007/16(16)

  Kızıl Bayrak'tan
   Emperyalist saldırganlığa ve savaşa, kapitalist sömürüye ve köleliğe, faşist baskı ve teröre karşı,
1 Mayıs’ta mücadele alanlarına!
  Kontrgerilladan hesap sormak için 1 Mayıs’ta Taksim’e!
“Taksim’i kazanmak zincirleri kırmaktır!”
Sermaye patronlarının dikensiz “Gül”ü!
Abdullah Gül tercihi “uygar Batı”nın gerçek yüzünü ortaya seriyor!
 İşçiler 1 Mayıs pikniğinde buluştu!
  Coşkulu 1 Mayıs etkinliği
  “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanına, Taksim’e!”
  Neden 1977 1 Mayıs’ının 30. yılında Taksim?
Yüksel Akkaya
  Eğitim emekçilerinin eylemlerinden...
  NATO: Bir saldırı, savaş ve iç savaş örgütü/3 - H. Fırat
  Hatice Yürekli anmaları...
  İşçi-emekçi hareketinden...
  Tecrit duvarları Bağdat’ta!!
  Siyonist rejimin savaş makinesi
yine ölüm saçıyor..
  Dünyadan...
  Irak merkezli Ortadoğu kaynıyor - Abu Şehmuz Demir…
  Yaşasın 1 Mayıs!
  Tümtis Genel Sekreteri Gürel Yılmaz’la 1 Mayıs üzerine konuştuk...
  Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya karşı 1 Mayıs’ta iş bırakarak alanlara çıkalım!
  Bültenlerden...
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

1 Mayıs’ı önceleyen bu son sayımızda, gerek kendi cephemizden gerekse sınıf ve devrimci hareket cephesinden yürütülen çalışmalara ilişkin son haberlere de yer vermiş bulunuyoruz. Bu sayımızı takip eden son 4 güne ilişkin gelişmeler ise günlük kizilbayrak.net sitesinden izlenebilir. Aynı şekilde, 1 Mayıs günü gerçekleştirilecek 1 Mayıs miting ve eylemlerinin haberler ve fotoğrafları da eylemleri takip eden ilk saatlerde, sitemizde yer alabilmelidir. Bu da, İstanbul dışında çeşitli illerde yapılacak olan 1 Mayıs mitinglerine katılacak, izleyecek olan çalışanlarımızın haberleri hızla ulaştırması gerektiği anlamına geliyor.

İstanbul’da sınıfın ve devrimcilerin Taksim kararlılığı, düzenle devrim, burjuvaziyle proletarya arasında bir irade savaşına dönüşmüş bulunuyor. Bu savaş, kuşkusuz, sadece İstanbul mitingini, sadece sınıfın ve devrimin İstanbul’daki güçlerini bağlamıyor. Taksim kararlılığının ülke çapında yapılacak tüm mitinglerde ortaya konabilmesi gerekiyor. Kanlı 1 Mayıs Türkiye işçi sınıfına, onun hak ve özgürlük mücadelesine karşı düzenlenmiş bir kontrgerilla operasyonu olduğuna göre, hesabını sormak da Türkiye işçi sınıfına düşüyor. Başta İstanbul Taksim olmak üzere, tüm illerde yapılacak mitinglerle, işçi sınıfının kararlılığı ve iradesi ortaya konabilmeli, düzenin saldırganlığını dizginleyebilecek bir mücadele düzeyi yakalanabilmelidir. Tüm sosyalistler, tüm devrimciler, örgütlü ve bilinçli işçiler kalan son birkaç günü bunu sağlayacak bir yoğun faaliyete ayırmalıdır.

Gelinen noktada, ne talepleri geri çekmenin ve ne de Taksim kararlılığını zayıflatmanın imkanı yoktur. Artık sıra, getireceği her türlü sonucu göğüsleme kararlılığıyla, bir aydır gösterilen iradenin arkasında durmaktır. Mücadeleye ileri doğru bir ivme kazandıracağı açık olan ‘sınıfa güven verme’nin başka bir yolu yoktur. Aksi bir tutum, devletin baskılarıyla atılacak en küçük bir geri adım, sınıf kitlelerindeki kırılmayı büyütecek, örgütlere olan güveni sarsacak ve hareketi olduğundan daha geriye çekebilecektir. Açıktır ki bu, Türk-İş’in bölücülüğünden daha hafif bir suç olmaz. Bunu yapanları onlarla aynı kefeye yerleştirir, aynı muameleye layık hale getirir.

Sınıf devrimcileri olarak, yaklaşık 1 aydır gösterilen ortak iradenin arkasında durmaktayız, sonuna kadar da duracağız. İstanbul’daki tüm güçlerimiz ve harekete geçirebildiğimiz tüm sınıf ilişkilerimizle birlikte, Devrimci 1 Mayıs Platformu içinde Taksim yolunda olacağız. Diğer tüm illerde ise, pankart, döviz, sloganlarımızla ‘77’nin hesabını soracağız.

Şimdiden tüm işçi ve emekçilerin, tüm devrimcilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarız.

Kahrolsun emperyalizm!

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!