26 Ekim 2007 Sayı: 2007/41(41)

  Kızıl Bayrak'tan
   Hedeflerinde sadece Kürt halkı değil,
işçi ve emekçiler de var!
  Şovenist histeriye ve faşist kudurganlığa karşı devrimci direniş!..
Düşman Kürt halkı değil, sermaye düzeni ve devletinin kendisidir!..
Felakete doğru uygun adım - Haluk Gerger
Sermaye saldırıyor,
İMF daha fazlasını istiyor!
“Türk” Telekom ve grev hakkı - Yüksel Akkaya..
  Sermaye sınıfı ve sendika bürokrasisi
Telekom grevini boğmak için harekete geçti!
  Telekom greviyle dayanışmayı
yükseltelim!
  Türkiye Cumhuriyeti ve Ortadoğu - Haluk Gerger
  “Küreselleşme”, sendikasızlaştırma
ve yoksullaştırma/3
Yüksel Akkaya
  Sosyalist Kamu Emekçileri’nden çağrı:
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Uluslararası tekellerin kârı uğruna Kaz Dağları feda ediliyor...
  Rusya-İran işbirliği pekişiyor...
  Sürgünden dönen Benazir Butto’ya suikast girişimi...
  Dünyadan...
  Özel savaşta yeni aşama... - M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Meclisten tezkere kararının çıkmasının ardından birçok kentte faşist saldırganlık hat safhaya ulaştı. Devlet güdümlü ve destekli faşist güruhlar sokağa salındı. Başta DTP olmak üzere birçok devrimci ve ilerici kurum basıldı, tahrip edildi. Öylesine ki devrimci ve ilerici güçler adete etkisizleştirilerek teslim alınmak istendi. Toplumda muhalif tek bir ses dahi boğulmaya çalışıldı. Ancak sermaye devleti ve düzen güçleri elbirliğiyle önünü açtıkları bu gerici-faşist dalganın yaratabileceği olası tehlike ve riskleri şimdilik göze alamadıkları için bir parça kontrol altına alma ihtiyacı duydular. Kuşkusuz gelişmeler yeni bir ihtiyaç dayattığında, bu gerici-faşist saldırı dalgasının önünü yeniden açmaktan kaçınmayacaklardır.

Ne yazık ki, ilerici ve devrimci güçler, dizginlerinden boşalan bu faşist-şovenist saldırganlığa karşı birleşik ve ortak bir tutum sergileyemediler. Yer yer ortaya konulan tepkiler ise zayıf, etkisiz ve dağınık kaldı. Açık ki devrimci ve ilerici güçlerin bu zayıf tablosu sermaye devletini ve ortaya saldıkları gerici-faşist güruhu cesaretlendirdi, daha da pervasızca hareket etmelerine yolaçtı.

Bu son gelişmelerin de gösterdiği gibi düzenin işçi ve emekçileri şovenist bir histeri dalgasında boğma konusunda bir başarı sağladığı açıktır. Yaratılan gerici-şovenist dalga işçi ve emekçilerin ruhunun derinliklerine kadar sirayet etmiş durumdadır. Halklara düşmanlık temelinde yaratılan bu havayı dağıtmak devrimci sınıf mücadelesinin geleceği bakımından yaşamsal ve o ölçüde de güncel bir görevdir.

Tüm devrimci ve ilerici güçler bir an önce bu saldırganlığa karşı harekete geçmek zorundadırlar. Ankara’da 3 Kasım günü KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ve çok sayıda kitle örgütünün katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye” mitingi, eylemin amacı ve içeriğinden bağımsız olarak, bu saldırganlığa işçi ve emekçiler, ilerici ve devrimci güçler cephesinde verilmiş tok ve güçlü bir yanıt olmalıdır. Tüm ilerici ve devrimci güçler “İşçilerin birliği ve halkların kardeşliğ!” şiarı ile mitinge katılmalı, faşis saldırganlığa ve şovenist histeriye boyun eğmeyeceğini göstermelidir.

***

Tersane İşçileri Birliği, iki haftadır ertelemek zorun kaldığı Taksim/Galatasaray eyleminin ikincisini 28 Ekim günü saat 13.00’te gerçekleştirecek. Böyle bir dönemde işçi ve emekçiler cephesinden yükseltilecek her eylem ve gösteri toplumu saran gerici-faşist dalganın kırılmasında önemli bir imkana da işaret ediyor. Tersane işçileri eylemlerini kendi haklı ve meşru taleplerini dile getirmekle sınırlamamalı, tersine, sınıf kitlesini de kuşatan ve boğan bu ağır havanın dağıtılabilmesinin yolunun işçilerin birliği, halkların kardeşliğinden geçtiğini gösterebilmelidir. Tersane işçilerinin eylemi böylesi bir temelde örgütlenmelidir. Ancak o zaman haklı ve meşru taleplerinin sınıf ve emekçi kitlelerinin daha güçlü desteğini alabileceğini bilince çıkarmalıdır.

***

Liseli gençliğinin sesi Liselilerin Sesi Dergisi’nin Ekim 2007 tarihli 18. sayısı çıktı. Okurlarımız Liselileri Sesi Dergisi’ni Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler...