11 Nisan 2008 Sayı: SİKB 2008/15

  Kızıl Bayrak'tan
  Uzlaşma yok, mücadele sürüyor!
  SSGSS saldırısına karşı mücadelenin
imkanları ve görevler
Onbinlerce işçi ve emekçi Kadıköy’de haykırdı!
6 Nisan mitingi tabanın mücadele azminin göstergesidir!
Krize karşı tek etkili önlem sınıf mücadelesini yükseltmektir!
AKP’nin düzen içi çatışmada yeni taktiği “daha fazla demokrasi”
  Birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için!..
  TKİP II. Kongresi kapanış konuşması... / 1
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Faşizme karşı omuz omuza! .
  Gençlik hareketinden...
  Mısır’da işçi ve emekçiler sömürü ve zorbalığa karşı ayakta!
  Emperyalizmin savaş aygıtı NATO’nun Bükreş zirvesi…
  İran Batılı emperyalistlerin uzattığı havucu reddetti!
  SSGSS’ye karşı mücadele! M. Can Yüce
  İşçi sınıfının baharına doğru... Volkan Yaraşır
  kizilbayrak.net sitesinin Mart ayı rakamları...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Sosyal yıkım saldırılarına karşı eylemler sürüyor. 6 Nisan günü İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilen ve onbinlerce işçi ve emekçinin katıldığı miting, hem saldırılara karşı mücadele kararlılığının bir ifadesi oldu hem de sendikal bürokrasiye karşı öfke ve tepkinin açığa çıktığı bir gösteriye dönüştü.

Kuşkusuz sosyal yıkım saldırısına karşı asıl mücadelenin büyük ölçüde İstanbul ile sınırlı kalması saldırı yasasının geri püskürtülmesi bakımından bir zayıflığı işaret etmektedir. Ama bu aynı zamanda taban inisiyatifinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ölçüsünde mücadele dinamiklerinin büyüyebileceğini de gösteriyor.

İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu yaptığı yazılı bir açıklama ile 15 Nisan günü Ankara’da olacağını açıkladı. Tüm sendikaları, meslek örgütlerini ve kurumları da ayrım yapmaksızın eyleme katılmaya ve destek vermeye çağırdı.

15 Nisan’da onbinlerin Ankara’da buluşmayı başarabilmesi sosyal yıkım saldırısının bundan sonraki seyri bakımından belirleyeci olacaktır. Öyleyse 15 Nisan eyleminin sermayeye geri adım attıracak bir zemini ortaya çıkarması için tüm ilerici, devrimci ve işçi sınıfından yana güçler seferber olmalıdır.

13-14, 1 Nisan, 6 Nisan eylemleri ve ardından 15 Nisan’da gerçekleştirilecek Ankara eylemi, sosyal yıkım saldırısına karşı işçi ve emekçilerin tepkisinin sürekliliğini ve derinliğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Sermaye hükümetinin tüm tepkilere rağmen geri adım atmama konusundakı ısrarına karşı işçi ve emekçiler de “biz de ısrarcıyız” diyorlar. Bu ısrarın 1 Mayıs’ta kitlesel biçimde iş bırakılarak ve alanlara çıkılarak gösterilmesi gerekiyor.

Tüm ilerici ve devrimci güçlerin, işçi ve emekçilerin sosyal yıkım saldırılarına karşı yaygınlaşan tepki ve öfkesini büyütecek bir çaba ortaya koymaları güncel bir görev ve sorumluluktur. 1 Mayıs günü Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca işçi ve emekçi alanlara çıkarak saldırılara boyun eğmeyeceğini haykırarak saldırı yasalarının geri çekilmesini talep edebilmelidir.

* * *

Liselilerin Sesi’nin Mart-Nisan 2008 tarihli sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi dergisini Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.

İstanbul Liseli Gençlik Platformu, 12 Nisan günü İLGP Liseliler Kurultayı, 13 Nisan günü İLGP Dershane Öğrencileri Kurultayı ve 19 Nisan günü ise İLGP Meslek Liseleri Kurultayı düzenleyecek.

İzmir Liseli Gençlik Platformu Girişimi ise 12 Nisan günü uzun bir zamandır çalışmasını yürüttüğü “İzmir Liseli Gençlik Platformu Kuruluş Şenliği”ni gerçekleştirecek.

Liseli genç komünistler gerçekleştirecekleri bu kurultaylar ve kuruluş şenliği ile liseli çalışmasında yeni bir döneme doğru ilerliyorlar. Liseli gençlik çalışmamızın tüm alanları ileri atılan bu adımlardan öğrenmeleri ve kendi bulundukları zeminlerde bu adımları güçlendirmeleri güncel bir görevdir.