İçindekiler:

15 Kasım 2021
Sayı: KB 2021/Özel-40

Sınıfsal müdahale ve sınıf mücadelesi
2022 Bütçesi
Sermayeye hizmet, emekçilere riyakarlık!
Mafyatik iktidara karşı mücadeleye!
Çetecilere tahliye, tutsaklara Nazi kampı!
Yılgınlık yok, direniş var!
MİB: Birliğini kur, inisiyatif al, harekete geç!
Düzenin açmazları ve işçi sınıfının birliği
Birleşik mücadele ve İşçi-Emekçi Mitingi
Cumhuriyetçi hurafe ve işçi sınıfı - H. Fırat
Emperyalist haydutların demokrasi zirvesi
“Kapitalizm gezegeni ve insanlığı öldürüyor!”
Dünyanın ikinci büyük buzulu hızla eriyor
Açlık ve yoksulluğun kaynağı kapitalizm
İEKK: Şiddet üreten sömürü düzenine karşı mücadeleye!
DGB: 25 Kasım’da mücadeleye!
Eğitim hakkı aleni bir şekilde gasp ediliyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

MİB MYK: Enflasyon, hayat pahalılığı, köleliğin derinleşmesi…

Birliğini kur, inisiyatif al, harekete geç!

 

Metal İşçileri Birliği Merkez Yürütme Kurulu olarak Kasım ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda ağırlaşan sistemin çoklu krizi ve emekçilere yansımaları, sınıfa dönük sosyal siyasal saldırılar, asgari ücret ve direniş başlıkları ile devam eden Metal Grup TİS’leri tartışılmış ve planlamalar yapılmıştır.

Bu gündemler ve yaptığımız değerlendirmelerin sonuçlarını ana başlıklar halinde sunuyoruz.

Türkiye’de derinleşen ekonomik, sosyal, siyasal krizlerin faturası işçi ve emekçilere kesilmeye devam ediyor. Öyle ki, yükselen hayat pahalılığına, artan enflasyona karşı artık toplumun her kesiminden tepkiler yükseliyor. Bununla birlikte işsizlik özellikle genç nüfus arasında yükselmekte, çalışanların reel ücretleri ise sürekli erimektedir. MİB MYK olarak işçi ve emekçilerin yaşadığı bu hayat pahalılığı, işsizlik ve ağırlaşan çalışma koşullarını değerlendirmiş ve “krizleri biz yaratmadıysak faturaları da bizlere kesilemez” sonucuna varılmıştır… Toplumda oluşan tepkileri güçlendirmek, yaymak ve örgütlemek için özel bir çaba sarf etmek temel bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor. İşçi sınıfının, krizin getirdiği bu ağır şartlara karşı bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve mücadelesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

***

Değerlendirdiğimiz bir diğer konu, bir süre önce başlayan asgari ücret zammı tartışmaları oldu. Asgari ücret konusu fahiş zamlar ve alım gücünün düşmesi sonucu bu yıl her zamankinden daha erken konuşulmaya başladı. Farklı çevreler asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler yapmaktadır. AKP-MHP iktidarı derinleşen krizle beraber yaslandığı tabanı da kaybetme telaşına düştü. Bundan dolayı AKP şefleri “işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” gibi demagojik laflar ederek işçileri aldatmaya çalışıyor. Ancak sarayın aparatı gibi çalışan TÜİK verileri baz alınarak önerilen zam oranının işçi sınıfını yoksulluk ve açlıktan kurtaramayacağı açıktır. Masaya oturacak olan TÜRK-İŞ ağası Ergün Atalay ise bu yıl tartışmaların erken başlamasından bile rahatsız olmuştur. Bu saray soytarısı işçi sınıfının sorunlarının tartışılmasını engellemek için toplumu bir ay germeyelim Aralık ayının ilk 10 gününde bu işi bitirelim demektedir. İşçi sınıfının yarısının asgari ücretle çalıştığı, açlık sınırının 3 bin TL’yi aştığı, yoksulluk sınırının 10 bin TL olduğu bir durumda işçi sınıfının temel talebi “insanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret!” olmalıdır. Bu talebin hayata geçmesi için işçilerin inisiyatifi eline alması, masaya yumruğunu vurması gerekmektedir. Aksi halde AKP-MHP rejimi ile kapitalist asalaklardan işçiler lehine bir karar beklemek ham hayal olacaktır. MİB MYK olarak kazanmanın tek koşulu olan işçi sınıfının tabandan birliğinin sağlaması ve gerekirse üretimden gelen gücünün kullanması yönündeki çağrımızı yinelemeye devam edeceğiz.

***

Türkiye’de işçi ve emekçilerin belini büken sorunlardan biri de vergi soygunudur. Saray rejiminin belirlediği 2022 bütçesinin konuşulduğu şu günlerde vergi yükünün büyük kısmının biz işçilerin sırtına bindirileceği açıktır. Ücretlerden kesilen doğrudan vergilerin yanısıra, her tüketim maddesinden alınan dolaylı vergilerle işçi ve emekçileri daha fazla yoksullaştıran AKP-MHP iktidarı, sermayeye ise yeni teşvikler ve borç sıfırlamaları bahşetmektedir. Vergi dilimlerinin her yıl sürekli arttırılması ücretlerimizi daha da düşürürken, vergi gelirlerinin çoğunluğunu oluşturan KDV-ÖTV gibi dolaylı vergilerin büyük çoğunluğu yine biz işçi ve emekçilerden alınıyor. MİB MYK olarak asgari ücretin vergiden muaf, diğer ücretlerin ise asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması talebini yükseltmeye devam edeceğimizi bildirirken, dolaylı vergilerin kaldırılması, artan oranlı servet vergisinin getirilmesi için mücadeleyi büyütme çağrısını birkez daha yineliyoruz.

***

140 bin metal işçisini doğrudan, Türkiye işçi sınıfını ise dolaylı olarak ilgilendiren Metal Grup TİS süreci 3. görüşmelerin yapılmasıyla devam ediyor. Ancak Ağustos’ta açıklanan taslaklarda yer alan ücret artış oranları zaten yetersizken, yeni gelen zamlarla artan hayat pahalılığı karşısında iyice erimiştir. Taslakların metal işçisinin insanca çalışma ve yaşam koşulları için revize edilmesi şarttır. Fabrikalardan gelen bilgilere göre TM’nin ağa takımı %15-20 bandında bir ücret zammı dillendiriyor. Sarayın aparatı TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının bile altında kalan bu ücret zammını metal işçileri kabul etmemelidir. MESS pandemi ile birlikte fabrikalarda artık esnek, telafi, denkleştirme gibi çalışmaları hayata geçirmişken, çalışma koşullarını ağırlaştırmışken, güya bizler adına masaya oturanlar, bu pervasız saldırılara karşı sessiz kalmamızı istiyorlar.

Kapitalistlerle sendika ağalarının kapılı kapılar ardında yapacağı ‘al gülüm-ver gülüm’ pazarlığından bizlerin lehine hiçbir sonucun çıkamayacağını metal işçisi bilmelidir. Nitekim deneyimler de bunun böyle olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Metal işçileri fabrikalarda tekil tepkilerini dillendirmekte, taslakların revize edilmesini talep etmektedirler. Ancak bunun gerçekleşmesi yine metal işçisinin alacağı inisiyatife ve yükselteceği mücadeleye bağlıdır. Önceki TİS sürecin pandemi bahane edilerek metal işçileri boyun eğdirilmiştir ve bu dolap birkez daha çevrilmek istenmektedir. Bu kirli oyunu bozmak, metal işçilerinin fabrikalarda kuracağı birliklerin MİB’le birleşmesi ve inisiyatifi ele almasıyla mümkün olacaktır. Ancak o zaman taslaklara taleplerimizi koyabilir, sendika ağalarıyla MESS kapitalistlerinin bizden habersiz satış sözleşmesi imzalanmasının önüne geçebiliriz.

Metal İşçileri Birliği
Merkez Yürütme Kurulu

Kasım 2021