E-Mail Adreslerimiz:

Merkez:
info@kizilbayrak.net

 

 


Çürümüş düzene, çeteleşmiş devlete
karşı birleşik mücadele!

Orta sayfa
15-16 Haziran büyük işçi başkaldırısı
yol gösteriyor
A. Berat

Peker’in ifşaatları ve Saray’ın Almanya’daki çeteleri

Mafyalaşan iktidarın doğalgaz müjdeleri

“Ne verelim ABD’li kapitalistlere?”

İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da yürürlükten kaldırılacak...
Sözleşmenin feshine karşı
mücadelenin önemi
S. Soysal

SML Etiket direnişçileri:
Katilleri üreten ve koruyan düzenden
hesap soralım!

Mafyatik rejimin dayanağı
işçi sınıfının örgütsüzlüğüdür

SML Etiket direnişinde 15-16 Haziran eylemi:
“Hak verilmez alınır
zafer sokakta kazanılır!”

15-16 Haziran’ın direniş ruhuyla mücadeleye!

ABD Başkan Yardımcısı’nın
Orta Amerika turu

İsrail’de yeni siyonist hükümet hazırlıkları

Renault’da bir grev de Flins’te!

Burkina Faso’da cihatçı katliam

Kapatıldığı halde zehir saçan
termik santraller

Dinci-gerici-cinsiyetçi zihniyete karşı mücadele edelim!