1 Temmuz 2006 Sayı: 2006/25
  Kızıl Bayrak'tan
   Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün İran ziyareti...
  Hükümetin ve Merkez Bankası’nın ekonomiye müdahale çabaları...
  İETT otobüs zammı geri alınsın!
  İğneden ipliğe her şey zamlanıyor... Sermaye faturayı emekçilere kesiyor!
  DTP 1. Kongresi… Seçim gündemli bir samimiyet sınavı!
  Devşirme yeni bir “sol” parti kuruluyor
Şeker özelleştirmeleri ertelendi...
HAS Alüminyum’da eylemli süreç devam ediyor
Direnişlerden
Bahçelievler Belediyesi işyeri temsilcisi Şenol Karakullukçu ile TİS süreci üzerine konuştuk...
10 Haziran tarihli BMİS Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi’nin gösterdikleri…
  Kapitalist hayata karşı koyuştan teslimiyete, teslimiyetten nereye? - I - Yüksel Akkaya
  “Zeytin Dalı”: Ölü doğmuş politikanın aydınlattığı gerçekler
  ÖDP’nin “Bir arada yaşamı savunalım” kampanyası üzerine
  Halkevleri temsilcisi İlknur Birol ile sınıfın mücadelesi ve örgütlenmesinin önündeki engeller üzerine konuştuk...
  “Uygar batı”nın ikiyüzlülüğü!
  Sömürge valisinden suç itirafı: “Irak’ta durum vahim!”
  Engellemelere rağmen Küba BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi...
  Dünyadan...
  Sivas katliamının 13. yılında: Yine semahlar dönülüyor, yine türküler söyleniyor!
  Trabzon’da yeni bir linç girişimi daha...
  Ulus devlet üzerine kısa notlar -V-
M. Can Yüce .
  Yoksulluğa ve yozlaşmaya karşı Mamak 3. Kültür-Sanat Festivali’ni birlikte örgütleyelim!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Yaklaşık iki aydır günlük siteye geçmiş bulunuyoruz. Sitemiz henüz belli eksiklikler taşıyor olsa da, şimdiden önemli bir ilerleme sağlamış durumdayız. Ancak bununla yetinemeyeceğimiz, sitemizi güçlendirmek için daha fazla çaba harcamamız gerektiği açık. Sitemizi daha geniş bir kesimin ilgi alanına sokmak, bu ilgiyi sürekli ve canlı tutmak önceliklerimiz arasında olmalıdır. Bunun kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini, kolektif bir emek ve çabanın ürünü olabileceğini biliyoruz. Güncel gelişmelerin, eylem ve etkinlik haberlerinin kesintisiz ve zamanında iletilebilmesinin günlük bir site için taşıdığı büyük önemi de... Buna rağmen, hala bazı çalışma alanlarımızdan gereken katkıyı alamıyoruz. Bu tutum kolektif emeğin zaafa uğratılması anlamına geliyor. Çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri, bölgemizdeki tüm güncel gelişmeleri, eylem ve etkinlikleri anında siteye yansıtmak durumundayız. Ancak ne yazık ki bazı çalışma alanlarımız hala, güncel bir gelişme ya da etkinliğin haberini üç-dört gün sonra iletebiliyor. Günlük bir site olarak, gecikmeden dolayı güncelliğini yitirmiş bu tür gelişme, etkinlik, faaliyet vb. haberlere doğal olarak yer veremeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Günlük site aynı zamanda günlük bir çalışma temposu ve düzeyi demektir. Daha ileriye çıkış demektir. Bu ileri çıkış doğal zorlanmalara yolaçsa da, önümüze koyduğumuz ileri hedefleri kazanma çabamızı sınırlayamaz. Tersine bu çabayı daha da yoğunlaştırmak ve sürekli kılmak bizim için bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Bunun ortaya çıkarabileceği olumlu sonuçları bugünden görebiliyor, ilerlediğimizi ve güçlendiğimizi söyleyebiliyoruz. Öyleyse daha güçlü ve somut kazanımlar için daha çok çaba, emek ve enerjinin harekete geçirilmesi ertelenemez bir sorumluluktur. *** Aylardır hazırlıkları yapılan yeni TMY yasası meclisten geçmek üzere. Sermaye iktidarı AB’ye uyum çerçevesinde yaptığı demokrasi makyajlarına artık ihtiyaç duymuyor. Bu makyaj devletin en kirli ve kanlı yüzünü açığa çıkarırcasına akıyor. Çünkü sahte demokrasi söylemleri makyaj tutmuyor. Burjuvazi “terör” yasasına ihtiyaç duyuyor. Zira kendilerini zorlu günlerin beklediğinin bilincindeler, tüm hazırlıklarını bu çerçevede sürdürüyorlar. Devlet terörünün hedefinde olan güçler ise, bu saldırı hazırlıklarına yeterince güçlü bir yanıt verebilmiş değiller. Bugünkü güç ilişkileri böyle bir saldırının önünü kesmek için yeterli değil. Fakat sorun sadece güçlerin yetersiz olmasından kaynaklanmıyor. Son günlerde birçok kentte bu gündemle yapılan eylemler, belli bir gücün harekete geçirilebileceğini gösteriyor. Ancak bu gücün parçalı ve dağınık olması harekete geçirilebilecek mücadele dinamiklerini önemli ölçüde sınırlıyor. Tüm eksikliklere rağmen devrimci güçler, devletin azgınlaşan terörünün yeni bir halkası anlamına gelen TMY yasasına karşı en geniş muhalefeti örgütlemek için hızla harekete geçmek görev ve sorumluluğu ile yüzyüzedir.