29 Haziran 2007 Sayı: 2007/25(25)

  Kızıl Bayrak'tan
   Sivas katliamının 14. yıldönümünde katliamcı devletten hesap soralım!
  Sivas katliamının hesabı sorulacak!
Düzen pisliklerini ortalığa saçmaya
devam ediyor!
Düzen bekçileri yeni silah alımları için Pentagon kapısında...
Tırmandırılan polis terörüne karşı
mücadeleyi yükseltelim!
Kamuda satış sözleşmesi imzalandı!
  Mamak İşçi Kültür Evleri’nin düzenlediği etkinliğe 700 işçi ve emekçi katıldı…
  BDSP’nin sosyalist milletvekili adayları
işçi ve emekçilerle buluştu...
  İstanbul bağımsız sosyalist milletvekili adaylarıyla konuştuk...
  BDSP’nin seçim faaliyetlerinden...
  “Milli şirket” OYAK
yabancı sermayeye satılıyor!
  İşten atılan Esen Plastik işçileriyle
dayanışmayı yükseltelim!
  İşçi-emekçi hareketinden...
  Petrol-İş Başkanlar Kurulu:
  Gaziosmanpaşa seçim çalışması üzerine…
  Bir çift güvercin havalandı...
  İlmeği tutan ellerle şenlik yapmak!..
  Binali Soydan’a özgürlük!
  Basından...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun desteklediği ve sınıfın devrimci programı ekseninde seçim çalışması yürüten bağımsız sosyalist milletvekili adaylarının çalışması güçlenerek devam ediyor.

Seçime girilen 5 kentte ve ayrıca her seçim bölgesinde büro açılışları büyük ölçüde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde büro açılışlarına birkaç yeni yer eklenecek. Böylece büro açılışları ve büroların seçim merkezi olarak kullanılması için güçlü bir zemin yaratıldı. Kuşkusuz seçim faaliyeti büroların dar sınırlarına hapsedilemez. Nitekim tüm seçim faaliyeti iç ve dış hedefleri doğrultusunda geliştirilerek sürdürülüyor. Büro açılışları seçim çalışmasında önemli bir aşamaydı ve bu aşama geride bırakıldı. Şimdi önümüzde seçim bürolarının yarattığı imkanları kalıcı mevzilere çevirmek için etkin bir çaba harcamak gerekiyor.

Önümüzde seçim çalışması için sınırlı bir zaman var. Bu sınırlı zamana çok şey sığdırmak gibi bir zorunlulukta var. Gün geçtikçe temposu artan ve yoğunlaşan bir çalışmayla karşı karşıyayız. Kuşkusuz sınırlı imkanlarla bir seçim çalışması yürütebilmek oldukça zor. Ancak bu çalışmanın asıl başarısı da bu alanda ortaya çıkacaktır. Var olan zorlukları ve imkansızlıkları aşarak etkin, yaygın, yaratıcı ve inisiyatifli bir çaba ortaya koyabilmek ve buradan kalıcı ve somut kazanımlarla süreci geride bırakmak.

Şunu şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu açıdan asgari bir başarı sağlanmış bulunuyor. Ancak açık ki, bu kadarı yeterli değil. Başarıyı daha geniş bir alanda sağlamanın yolu, geçmiş çalışmayı her yönüyle aşan çaptaki bir faaliyeti örgütlemekten geçiyor. Şimdi böyle bir sürecin içindeyiz. Sınıf ve emekçi kitlelere yönelen devrimci bir kitle çalışması ve seferberliği, bu çok yönlü faaliyetin asıl doğrultusu olacaktır.

Bu çalışmada sınırsız bir yaratıcılık, imkanları en verimli bir tarzda kullanmak, zengin araç ve yöntemleri birarada ve çok yönlü olarak kullanabilmek, gelişmeler ve olaylara anlık ve gündelik bir müdahale tarzı içine hızla girebilmek, güçleri belirlenmiş hedefler doğrultusunda etkin bir biçimde konumlandırabilmek ve asıl önemlisi tüm bunlar üzerinde yükselen kazanımları kalıcılaştırabilmek.

* * *

Eksen Yayıncılık üç yeni kitabını okurlarına sunuyor. Bu kitaplardan ilki “Emperyalizm, Siyonizm ve Ortadoğu” başlığını taşıyor. Kitabın yazarı Abu Şehmez Demir. Diğer iki kitap ise seçimler üzerine iki kitap olarak hazırlandı. Birinci kitap “Seçimler ve Sol Hareket” başlığını taşıyor. İkinci kitap ise, “Tasfiyeci sürecin son aşaması: Parlamentarizm” başlıklı. Bu kitaplarla ilgili daha geniş bir tanıtımı önümüzdeki sayımızdan itibaren okurlarımıza sunacağız.

Okurlarımızın bu üç kitaba gerekli ilgiyi göstereceklerini umuyoruz.

Okurlarımız bu kitapları Eksen Yayıncılık ve kitapçılardan temin edebilirler.