5 Ekim 2007 Sayı: 2007/39(39)

  Kızıl Bayrak'tan
   Kontrol altında tutulmak istenen kardeş Kürt halkının geleceğidir…
  Diyarbakır’da Kürt Konferansı yapıldı…
İMF’nin gözü yine emekçilerin
cebinde!
Referandum mu, farsi oyun mu? - Yüksel Akkaya
Kamu emekçilerinin işgüvencesi gaspediliyor, işgüvencesiz çalışma yaygınlaştırılıyor...
Birleşik ve kitlesel bir
6 Kasım süreci örgütlemek için!
  Ulucanlar anmalarından...
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  “Küreselleşme”, sendikasızlaştırma ve yoksullaştırma - 1 - Yüksel Akkaya
  TİB-DER'den çağrı!
  İşten atılan sendika çalışanları üzerine Tüm Bel-Sen üyeleriyle konuştuk...
  Çocuklarımızın kurtuluşu sosyalizmde!
  Myanmar’da özgürlüğün yolu cuntaya ve emperyalizme karşı direnişten geçiyor!
  Suriye “Ortadoğu Barış Konferansı”na
katılmayacak!
  Dünyadan...
  Ulusal sorun üzerine notlar / 2 Volkan Yaraşır
  İki gelişme ve çatışma çizgisi - M. Can Yüce
  Yeni dönemde gençlik taraf olacaktır!
  Che şahsında sosyalizm hiç olmadığı
kadar günceldir!
  Ümit yoldaşa...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Tersane işçileri yeni bir döneme doğru adımlarını sıklaştırıyorlar. “2. Tersane İşçileri Kurultayı”nı örgütleme çalışmalarını başlatmış bulunuyorlar. Bu çalışmalar çerçevesinde somut hazırlıklar ve planlamalar yapılarak adım adım kurultayı örgütlemenin zeminleri sağlamlaştırılıyor.

Tersane gibi ölümün kol gezdiği bir havzada, tersane işçilerinin mücadele ve örgütlenme sorunlarının merkez alındığı başarlı bir kurultay çalışması, en başta tersane işçilerinin mücadelesinin ve örgütlenmesinin daha ileri ve üst bir düzeye taşımanın zeminine dönüşecektir. Bu kazanım sadece tersane işçilerinin kazanımı olarak kalmayacak aynı zamanda havzadaki tüm sınıfın kazanımına dönüşmesinin imkanlarını da yaratacaktır.

Tersane İşçileri Birliği, 2 Ekim günü kamuoyuna yaptığı yazılı bir açıklama ile, “2. Tersane İşçileri Kurultayı”nı örgütleme sürecini fiilen başlattığını duyurdu. Aralık ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan kurultayın eylemli bir süreç olarak örgütlenmesi kararını alan Tersane İşçileri Birliği, bu çerçevede İstanbul Galatasaray Postanesi önünde 3 hafta devam edecek bir oturma eylemi başlatacak. 4 Ekim, 21 Ekim ve 28 Ekim tarihlerinde tersane işçilerinin sorunları ve talepleri ekseninde oturma eylemleri gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, tüm meslek odalarına, sendikalara, DK֒lere, devrimci ve ilerici güçlere, tersane işçilerinin sorunları ekseninde gerçekleştirecek oturma eylemlerine destek olma ve tersane işçileriyle dayanışma çağrısı yapıldı. Bu çağrı yanıtsız kalmamalıdır. Tersane işçilerinin bu çağrısı her yerde yankılanmalıdır. İşçi ve emekçilerin desteğinin alınması yönünde seferber olunmalıdır.

Kuşkusuz tersane işçileri dişe diş bir mücadele yürütüyorlar. Sermaye devletinin kolluk güçlerinin, asalak tersane patronlarının ve taşeronların saldırılarını yanıtsız bırakmıyorlar. Bu mücadelelerinde yalnız olmadıkları bilinmelidir. Tersane işçilerinin açıklamalarında vurguladıkları gibi, “Sınıf dayanışmasını yükseltmenin tam zamanıdır!”

Öyleyse sınıf devrimcileri, tersane işçilerinin yükselttikleri mücadele bayrağını bulundukları her alanda ileriye taşıma sorumluluğu ile karşı karşıyadırlar. Oturma eylemlerine en güçlü ve kitlesel desteğin sağlanması, değişik sektörlerden onlarca işçinin bu eylemlere katılımının gerçekleştirilmesi, sınıf dayanışmasının yeni ve anlamlı bir örneğini açığa çıkaracaktır. Bu konudaki çabanın başarısı aynı zamanda sınıf çalışmamızda ileri çıkışın kayda değer bir pratik doğrulanması da olacaktır.

* * *

Ekim Gençliği’nin Eylül tarihli 104. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği’nin Eylül sayısını Eksen Yayıncılık bürolarından, Yay-Sat bayiilerinden ve kitapçılardan temin edebilirler.

* * *

Önemli hatırlatma: Önümüzdeki hafta bayram tatili dolayısıyla gazetemizin ulaşımını sağlayan kargo şirketlerinin çalışmaması nedeniyle gazetemizin gönderiminde bir sorun yaşanabilir. Bu nedenle zorunlu olarak yayınımıza bir sayı ara vermek durumunda kalabiliriz.