7 Aralık 2007 Sayı: SİKB 2007/47(47)

  Kızıl Bayrak'tan
   Sermayenin asgari ücret oyunu başladı…
  Kürt sorununu ABD de, işbirlikçi sermaye devleti de çözemez!..
PKK’nin Kürt sorununa ilişkin yeni “çözüm anahtarı”!..
Telekom grevinin öğrettikleri....
Oylanan ve seçilen senin geleceğindir;
geleceğine ve Türk–İş’e sahip çık!- Yüksel Akkaya
TİB 2. Tersane İşçileri Kurultayı’na hazırlanıyor!
  Dine, gericiliğe ve simgelerine karşı
tutumumuz üzerine
  İşçi partisinin din karşısında tutumu
V. İ. Lenin
  Sosyalizm ve Din
V. İ. Lenin
  “Yalanlarınızı da alın gidin!”
  BMİS Genel Kurulu’na doğ
  Putin AKKA’yı askıya alan parlamento kararını onayladı…
  Dünyadan...
  “Çözüm Deklarasyonu” ya da “Demokratik Özerklik” mi, yoksa teslimiyet platformunun tekrarı mı? - M. Can Yüce
  Kasım ayında tüm yayın dönemimizin
en yüksek rakamları...
  Yeni bir mevzi: Kartal İşçi Kültür Evi Derneği açıldı
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Tersane işçileri yaklaşık 2 aydır yeni bir sürece hazırlanıyorlar. 9 Aralık günü gerçekleştirilecek olan 2. Tersane İşçileri Kurultayı ile birlikte tersaneler cehenneminde zorlu ve dişe diş bir mücadelenin yeni bir evresine giriyorlar. “Bu daha başlangıç, yapılacak çok şey var” şiarı ile bu yeni dönemin görev ve hedeflerine kilitlenecekler. İşçiler için cehennem olan bu havzayı aynı zamandan direnmenin, haklarını söke söke almanın, sınıfa karşı sınıf bilincini kuşanmanın ve mücadeleyi kararlılıkla sürdürmenin bir alanına çevireceklerdir. İşte 2. Tersane İşçileri Kurultayı, bu sert ve zorlu mücadelenin sorunlarını tartışmak ve önümüzdeki döneme ilişkin devrimci sınıf çizgisi temelinde bir mücadele programını belirleyebilmek için harekete geçecekler. 2. Tersane İşçileri Kurultayı geride bırakıldığında tersane işçilerinin mücadele azmi ve kararlığı bilenmiş, sınıf kimliği ve bilinci daha da netleşmiş olacaktır.

Tersane işçileri, yaşadıkları sorunları çözmenin yolunun örgütlenmekten ve dişe diş bir mücadeleden geçtiğinin bilinciyle hareket ettiler. Ancak kendilerini bununla sınırlamadılar. Tersine sınıfın sorunlarını kendi sorunları olarak gördüler. Buna uygun bir tutum ve pratik içinde oldular. Kendi sorunlarına ve alanlarına daralmış bir mücadele hattında yürümenin tersane işçisine ve sınıfa anlamlı bir kazanım bırakmayacağının hep bilincinde oldular.

Şimdi yıllara yayılan bir mücadele pratiğinden geçerek daha ileri hedeflere yürüyorlar. Hakları kazanmanın genel bir grevden/direnişten, bunu başarmanın yolunun ise tersane işçilerinin sınıfın birliği ve eylemin gücünü açığa çıkarmaktan geçtiğini biliyorlar.

Tersane işçileri 9 Aralık’ta yalnız kalmamalıdır. Tersane işçilerinin sınıfın diğer bölüklerine, ilerici ve devrimci kurum ve yapılara, duyarlı basın emekçilerine yaptıkları çağrı karşılıksız kalmamalıdır. Bu çağrı hak ettiği desteği alabilirse, işte o zaman tersanelerde yeni bir dönemin başladığını da tok ve güvenli bir şekilde ilan edebiliriz.

* * *

Her yıl tekrarlanan komedi bu yıl da sahnede. Milyonlarca işçi ve emekçi için sefalet ücreti anlamına gelen asgari ücreti belirlemek için toplantılar başladı. Milyonların yaşamını çok doğrudan ilgilendiren böyle bir süreçte sınıf kitleleri sessiz kalmamalıdır. Kendi gelecekleri üzerinden oynan bu oyunu bozmalıdırlar. Bu belirlemede taraf olabilmelidirler.

Sınıf devrimcileri, milyonlarca işçi ve emekçiyi köleleştiren, açlık ve yoksulluğa mahkum eden, gerici-milliyetçi söylemlerle ruhunu zehirleyen ve yozlaştırarak çürüten bu sisteme karşı sınıfı ve emekçileri ayağa kaldırmanın yüklediği görev ve sorumluluklara daha sıkı sarılmalıdırlar.

* * *

Önümüzdeki hafta içi 13 Aralık günü genç ve yiğit bir devrimci olan Erdal Eren’in ölüm yıldönümü. Sermaye düzenine karşı yürütülen devrim ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen Erdal Eren, liseli komünistlerce gereğince anılmalı, eylem ve etkinliklerle bu yiğit devrimci geniş liseli kitlelerin gündemine taşınmalıdır.

***

Liselilerin Sesi’nin Aralık sayısı çıktı. Okurlarımız Liselilerin Sesi’nin yeni sayısını Eksen Yayıncılık büroları ile kitapçılardan temin edebilirler.