19 Mart 2005
Sayı: 2005/11 (11)


  Kızıl Bayrak'tan
  SEKA direnişinin göst. ve özelleştirme karşıtı mücadele
  Özelleştirme saldırısında yeni adımlar
  Yeni soruşturma dalgası ve görevler
  Baskılar devrimci gençliği yıldıramaz!
  İܒde soruşturma terörü ve hukuksuzluğa eylemli protesto
  Ankara’da gençlik eylemine polis saldırısı
  TÜSİAD’ın sahte demokrasi sevdası
  10. yılında Gazi katliamı lanetlendi
  “Gazi’nin/1 Mayıs’ın hesabı sorulacak!”
  Süleyman Çelebi kimin başkanı?

  Samet Kalıp işçilerine çağrı

  Aster işçisinden zamsız çalışmaya tepki
  Dehaklar’a karşı Demirci Kawalar’ın
birliği!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/6: “Demokratik uygarlığın sağ kanadı”
üzerine tamamlayıcı düşünceler
  EKİM’den ; "Sosyal devletin" ve sosyal barışın sonu
 Filistin halkı dayatmalara boyun eğmeyecek!
Irak; Kukla mecliste
pazarlıklar sürüyor
 Arjantin; Devlet Başkanı halka Shell’i boykot çağrısı yaptı
“ESP fenomeni” ya da
fırsatçı samimiyetsizliğin son örneği
Devrimci tutum ve gericilik
İzmir'de 8 Mart
Katliamın adı: Nükleer santral
Cejna Newroz piroz be!
Ortadoğu’da tufan kapıda
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 
Kızıl Bayrak'tan

Mart ayı eylem ve etkinliklerin yoğun yaşandığı bir dönem olagelmiştir her zaman. Bu yıl da Mart ayı sıcak ve yoğun günlere tanık oldu. Önümüzdeki günlerde bu tablo güçlenerek sürecek.

Geçen haftaki sayımızda 8 Mart eylem ve etkinliklerine genişçe ver verdik. Ancak sayfalarımız bu tablonun tümünü yansıtmaya yine de yetmedi. Bu hafta da 8 Mart eylem, etkinlik ve değerlendirme yazılarını yayınlamayı sürdürüyoruz. Bu tablonun tüm ayrıntılarıyla verilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Zira bu seneki ayrışmanın önemi açıktır. Kazanılan politik başarının altını bir kez daha çizmek bu nedenle bir zorunluluk olmaktadır.

Bu yılki 1 Mayıs tartışmaları şimdiden gündeme girmiş bulunuyor. BDSP'nin “Birleşik, kitlesel ve devrimci bir 1 Mayıs için ileri!” çağrısı 1 Mayıs tartışmalarının başlatılabilmesi bakımından işlevsel bir girişim olmuştur. Bu girişimler başka cephelerden de sürdürülmektedir. Bu tür girişimlerin birleştirilmesi ve ortak bir kanala akıtılması bir ihtiyaçtır. 1 Mayıs'ın geniş işçi ve emekçilerin, ilerici-devrimci güçlerin gündemine sokulması ve 1 Mayıs hazırlıklarının şimdiden başlatılması büyük önem taşıyor. 1 Mayıs tartışmalarının hızla tüketilerek geride bırakılması, 1 Mayıs'ın kazanılması bakımından belirleyici olmaktadır. Devrimci güçlerin bu 1 Mayıs'a etkin ve müdahaleci bir tarzda hazırlanmaları bu nedenle bir zorunluluktur. Ancak bu hazırlığın sadece tartışma düzeyinde kalması 1 Mayıs'ı kazanmak için yeterli olmayacaktır. 1 Mayıs'ın örgütlenmesi çabasında devrimci güçler etkin ve inisiyatifli bir rol oynamalıdırlar. 1 Mayıs'a hazırlık ve 1 Mayıs'ın örgütlenmesinde kazanılacak başarı, bu rolün gereklerinin yerine getirilmesiyle doğrudan bağlantılı olacaktır.

1 Mayıs hızla işçi ve emekçilerin gündemine taşınmalı ve pratik bir dizi çabaya dönüştürülmelidir. 1 Mayıs atmosferinin işçi ve emekçi kitleleri sarması ve sendika bürokratlarını basınç altına alması da buna bağlıdır. Geçen yıl bu yönde ileriye doğru atılan adımın güçlendirilmesi gerekiyor.

Sınıf devrimcileri bu sürece hazırlık ve sürecin örgütlenmesinde üzerinde düşen her türlü çabayı göstereceklerdir.