8 Temmuz 2006 Sayı: 2006/26
  Kızıl Bayrak'tan
   Kurultay çalışmasının hedefleri ve başarı ölçütleri
  Köhne düzeninizi yeni “terör” yasanız da kurtaramayacak!
  Yeni TMY CHP’nin tam desteğiyle çıktı
  Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini yükseltelim!
  Tersane İşçileri Birliği’nden işçi cinayetini protesto eylemi
  Sivas katliamını unutmayacağız, utturmayacağız!
2 Temmuz eylemlerinden...
DİSK Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube Sekreteri Kemal İkisivri...
Sendikal ihaneti aşmanın yolu
Ludist hareketten ‘’mevzuatiçi’’ sendikacılığa: Y. Akkaya
Reformist solda “Zeytin Dalı” heyecanı
  Gençlik kampında buluşalım!
  Siyonistlerden Filistin halkına toplu cezalandırma...
  Savaş kundakçıları terörist İsrail devletinin kalkanı
  ABD emperyalizmi Nepal halkının iradesini kırmaya çalışıyor
  General Motors işçileri Portekiz’deki sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde
  Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nde 2 Temmuz etkinliği...
  TUYAB Ulucanlar’daki kadın tutsaklara saldırıyı protesto etti...
  Mamak’ta 2 Temmuz mitingine çağrı yürüyüşü...
  Partizan ile sınıfın mücadele ve örgütlenmesinin önündeki engeller üzerine konuştuk...
  Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için...
  Ortadoğu’da çirkin pazarlıklar dönüyor
  Filistin, Afganistan, Irak... Sırada İran var...
  Bir-Kar: Filistin halkıyla dayanışmaya!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan

17 Haziran tarihli 23. sayımızda “TÜMTİS’te yaşananlar ve bazı ilkesel sorunlar üzerine” başlıklı temel bir değerlendirme yayınlanmıştı. TÜMTİS’te yaşananlarla ilgili olarak yeni bir gelişmeye bu sayımızda yer veriyoruz. Bir çok sendikacı yaptıkları açıklama ile, Evrensel gazetesinde 9 Haziran günü yayınlanan “Sınıftan yana, mücadeleci işçi, emekçi ve sendikacılar yıkıcılığa ve bozgunculuğa geçit vermeyecek” başlıklı ilandan imzalarını çektiklerini açıkladılar. Bu açıklama gazetemizin bu sayısında ve kizilbayrak.net sitesinde yayınlamış bulunmaktadır.
TÜMTİS’te yaşanan gelişmelerin kamuoyu gündemine taşınması ve bir tartışma zemini yaratılmasında gazetemiz önemli bir rol oynamıştır. Birçok sendikacının imzalarını geri çekmelerinde, gazetemizde toplu olarak yayınlanan belgelerin ve bu belgelere ve açıklamalar dayalı temel değerlendirmenin etkili olduğu tartışmasızdır.
* * *
Yeni TMY meclisten geçti. Yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı bekleniyor. TMY’nin her türden hak alma mücadelesine karşı ağır hükümler içeren, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımını sınırlayan bir içeriğe sahip olduğu biliniyor. Bu yasanın sivri ucu tüm devrimci ve ilerici güçlere, muhalif ve devrimci basın-yayın kuruluşlarına yönelecektir. Gazetemiz de dahil olmak üzere devrimci basın ve Kürt basını temel hedefler olacaktır.
Mücadelenin diğer alanlarında olduğu gibi devrimci basın alanında da kazandığımız mevzileri savunacak, bu alandaki mücadelemizi kararlıca sürdürmeye devam edeceğiz.
* * *
Son dönemde gazetemizin dağıtım ve satışında belli bir artışın sağlandığı görülmektedir. Bu sevindirici bir durum olmakla birlikte, mevcut faaliyet kapasitemiz düşünüldüğünde, bu alanda hala da önemli bir yetersizlikle karşı karşıya bulunduğumuzu belirtmeliyiz.
Faaliyet planında yoğun bir döneme giriyoruz. Yaz sürecini kazanmak için daha iyi bir planlama ve istikrarlı bir çaba ile hedeflerimize yüklenmeliyiz. Yaz dönemi çalışma alanlarımızda gazete satışının da en az ikiye katladığı bir süreç olabilmelidir. Bunun imkanları fazlasıyla mevcuttur. Yeter ki bu imkanları doğru bir temelde kullanmayı başarabilelim.