8 Haziran 2007 Sayı: 2007/22(22)

  Kızıl Bayrak'tan
   Devrimci mücadele çağrısını gür sesle
yükseltmenin zamanıdır!
  Polis terörüne yol veren yasa meclisten geçti…
BDSP bağımsız devrimci sosyalist adaylarını açıkladı...
“Sınır ötesi operasyon” tartışmaları
Rant kavgası nedeniyle DYP-ANAP birleşmesinin sonu geldi!
Dinar’da ortaya saçılan pislik!
  Düzen partileri söylemde bile asgari ücretin adını anmıyorlar...
  ÖSS’ye ve geleceksizliğe karşı Liselilerin Sesi yükseliyor!
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Ne seçim, ne meclis, ne Amerikancı-İMF’ci kokuşmuş düzen partileri!.. Çözüm işçilerin ve emekçilerin devrimci ücadelesinde!..
  BDSP’nin seçim çalışmalarından.
  G8 protestolarından...
  G8 günlüğünden...
“Direniş verimlidir!”
  Artık örgütlenme zamanı / Mumia Abu-Jamal.
  Lübnan’da çatışmalar devam ediyor!
  Seçimler ve devrimci yurtsever tavır / III - M. Can Yüce
  Mücadele postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Seçimler düzenin politika arenasını bir kez daha aydınlatmış bulunuyor. Partiler arasındaki ittifaklar, aday belirleme tarzları, adayların bir partiden diğerine dolaşımı, düzen partilerinin tek programda bütünleştiğinin tanığı oluyor.

Bir bakıma sermaye düzeni seçimlerle kendini tahkim etmeye çalışırken, aslında kendi eliyle kendi teşhirini de ediyor.

Fakat tüm bu yaşananlara bir anlam vermek, siyasal özünü ortaya çıkarmak, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin önüne sermek, sınıf devrimcilerinin yürüteceği faaliyetle mümkün olacak.

Aday çıkardığımız bölgelerdeki seçim bürolarının bu ihtiyaca en ileriden yanıt verecek şekilde ve bir an önce faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Her büro kendi bölgesindeki seçim çalışmasının merkezi haline getirilmelidir. Bu bürolarda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle, işçi ve emekçilerin dikkati seçim çalışmamıza çekilebilir.

Seçim bürolarının en etkin kullanımı yanında, bu çalışmalara katılan işçi ve emekçilerin düzen partilerinin tekleşmiş programıyla işçi sınıfının devrimci programı konusunda eğitilmesi de özel bir önem taşıyor. Düzen partilerinin İMF-TÜSİAD tarafından hazırlanan programları, zaten, işçi sınıfı ve emekçi kitleler tarafından yaygın biçimde yaşayarak öğrenildiği için fazla bir sorun bulunmuyor. Bu nedenle, daha çok, işçi sınıfının devrimci programının sermaye düzeninin yıkım programları karşısına konması, yaşamın her alanında yapılacakların bir bir sıralanması, bu konulardaki sorulara rahatlıkla yanıtlar verilebilmesi için bir eğitim ihtiyacı bulunuyor. Yoğunlaştırılmış bir çabaya konu edildiği takdirde bunda fazlaca bir zorluk da bulunmuyor.

Sonuçta, bugün için seçim çalışmamızın başarısı, işçi ve emekçilerden ne kadar oy aldığımızla değil, ne kadar işçi ve emekçiyi programımızla tanıştırdığımızla ölçülecektir. Pek çok işçi ve emekçi, kendi sınıfının siyasal programıyla ilk kez tanışma imkanı bulacak. Düzen partileri arasındaki alternatif arayışının sonuçsuzluğunu, gerçek alternatifin kendisi, kendi siyasal mücadelesi olduğunu görecek. Bu da, bölgelerdeki çalışmalarımıza sınıftan taze kan akışı anlamına geliyor. Genel siyasal faaliyetimizin, bu çalışmadan, genişleyip güçlenerek çıkması anlamına geliyor.

Seçim büroları bölgelerde yürütülecek faaliyetin merkezi olmakla birlikte, kuşkusuz, çok farklı ve çeşitli imkanların da yaratılması ve kullanılması zorunludur. Seçim çalışmamızın amaç ve hedefleri gözönüne alındığında, en etkin biçimde kullanılması gereken araçların başında gazetemiz ve özellikle de günlük sitemizin geldiği görülecektir. Türkiye çapında tüm yoldaşların, çalışmaların tümünü ve zamanında siteden izleyebilmesi önemlidir. Daha da önemlisi, okurlarımızın ve genel kitlenin çalışmayı izleyebilmesidir. Ancak bunun yolunun tüm faaliyetin anında ve hızla günlük siteye aktarılması ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.

***

Liseli gençlik başta İstanbul olmak üzere bir dizi kentte, 9-10 Haziran tarihlerinde ÖSS karşıtı miting, eylem ve etkinlik düzenleyecek. Kuşkusuz İstanbul’da 9 Haziran günü gerçekleştirilecek olan “ÖSS duvarını yıkalım!” şiarlı mitingi bir ilki ifade ediyor. Bir dizi liseli gençlik grubunun birlikte örgütlediği bu miting, liseli gençlik cephesinde uzun yıllar sonra düzenlenen bir eylem olması bakımından ayrı anlam taşıyor. Bu nedenle liseli gençlik güçlerinin düzenlediği bu eyleme her türlü destek ve katkıyı vermek bir gerekliliktir.

Ayrıca ÖSS karşıtı eylem ve etkinlikler birçok kentte gerçekleştirilecek. Liseli gençliğin kendi geleceğine sahip çıkmanın mücadelesini yükseltiği bu koşullarda, bu mücadeleyi ileriye taşıyacak her türden çabanın sahiplenilmesi ve desteklenmesi demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinin kazanımlarını çoğaltıp büyütecektir.