20 Temmuz 2007 Sayı: 2007/28(28)

  Kızıl Bayrak'tan
   Seçim sonuçları üzerine
  Seçimler tamam, saldırıya devam!
İşbirlikçi asalaklar seçim sonuçlarından memnun!
Huzurumuz huzursuzluğunuz olacak!
Sermayenin ücret politikası...
Sınıf hareketinden...
  Özelleştirme mi yıkım mı?* - Yüksel Akkaya
  22 Temmuz seçimlerinin ardından
  BDSP’nin seçim faaliyetinden...
  BDSP’nin seçim şenliklerinden...
  Siyonistler Filistin’deki çatışmayı derinleştirmek için kolları sıvadı!
  Dünyadan...
  Bodrum’da rant yangınları
  Vedat Demircioğlu’nu saygıyla anıyoruz!
  Halkın parlamenter avanaklığı ve
sınıfsal kutuplaşmanın zorunluluğu
A. H. Yalaz
  Binali Soydan’la dayanışmaya eylemlerinden...
  Seçim sonuçları üzerine M. Can Yüce
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Bir seçim süreci daha geride kaldı. AKP’nin kendi adına büyük bir başarı ile çıktığı erken seçimlerin işçi ve emekçiler açısından yeni saldırıların daha pervasızca hayata geçirilmesinden öte bir anlamı olmayacağını söylemek için seçimlerin sonunu beklemek gerekmiyordu. Önden de ifade ettiğimiz gibi sermaye seçimler ve ortaya çıkan sonuç üzerinden içinde bulunduğu siyasal krizi nasıl çözeceğine yoğunlaşırken işçi-emekçilerin ve sınıf devrimcilerinin yoğunlaşması gereken alan devrimci bir sınıf hareketi yaratmak noktasında zorlu görevlere ve alanlara çubuk bükmektir. Bu durum sermayenin iç dalaşmasının bir ürünü olan seçimlerin siyasal sonuçlarına ilgi göstermemek manasına gelmiyor. Seçim sonuçlarının çok yönlü değerlendirmesini bu sayımızdan sayfalarımızda bulacaksınız.

Sınıf devrimcileri bu seçim sürecinde de kendi bağımsız tutumlarını eksen alarak çok yönlü bir faaliyet yürüttüler. Tüm süreç boyunca değişik eylem, etkinlik, çalışma haberi ve değerlendirmelerin, komünist basına yansıyan faaliyetin deneyimlerini işlemek önümüzde ilerletici bir görev olarak duruyor. Bu görev kapsamında faaliyet yürüten her alanın kendisinin toplam faaliyetini değerlendirdiği yazılara yer veremeyeceğiz. Bunun yerine gelecek sayımızda toplam faaliyetimizin bir değerlendirmesini yapma yoluna gideceğiz. Ama şimdiden söyleyebiliriz ki, alanlardan gönderilen son değerlendirme yazılarının da bir kez daha teyit ettiği gibi, yerelliklerin özgünlüklerine göre değişen farklı eksiklik alanlarına rağmen çok yönlü bir seçim faaliyeti yürütüldü. Toplamda çalışma düzeyimizde yeni bir aşamaya ulaşıldı. 4 ayrı seçim sürecinin ve kesintisiz bir tarzda yürüyen siyasal sınıf çalışmamızın birikimine dayanan bu aşama güne yüklenerek geleceği kazanma perspektifimizde önemli bir köşe taşı oldu. Propaganda, eylem ve örgütlenme bütünlüğü içerisinde buna uygun hedef ve araçlarla yürütülmeye çalışılan çalışmanın kazınımların özümsenmesi, eksik yanlarının ve nedenlerinin bilince çıkarılması çalışmaya katılan bütün bileşenlerin kilitlenmesi gereken alandır.

Görülmektedir ki seçim kampanyası vesilesi ile birçok alanda devrimci sınıf faaliyetimiz derinleşme imkanı bulmuş, yeni alanlara kendini taşımış, yaygın propagandanın yanısıra ulaşılan kitlelerin enerjisini açığa çıkarma noktasında deneyimler ve birikimler yaratmıştır. Alınan idelojik-politik tutum kağıt üstünde kalmamış yaşamın canlı pratiği içerisinde ete-kemiğe kavuşturulmaya çalışılmıştır. Hiçbir şekilde oy eksenli yürütülmeyen çalışmanın sonucunda yaklaşık 1000 civarında oy alınmış olması mevcut kazanımların kendisi tanımlamada belirleyici bir yerde durmamakta, sadece yürütülen başarılı çalışmanın bazı eksik yönlerine işaret etmektedir. Komünistlere düşen görev tüm bu deneyimlerin ve gelişen faaliyetimizin gücüne, idelojik ve politik hattımızın netliğine dayanarak sabır ve sebat içinde bağımsız bir sınıf hareketi yaratmak için daha büyük enerjiyle daha büyük işlere soyunmaktır.