5 Ocak 2018
Sayı: KB 2018/01

İşçi sınıfı ve emekçileri çetin bir mücadele yılı bekliyor
AKP kendi kontrgerillasını inşa ediyor
Tek tip elbise saldırısı gündemde
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu
İşçi sınıfı sefalet ücretini reddetmeli, mücadele sahnesine çıkmalıdır!
Taşerona kadro yalanının detayları
İSDEMİR, MESS ve Çelik-İş
Direnişçi kamu emekçilerinden yıl sonu eylemi
Asıl olan sınıf mücadelesinin yasalarıdır!
İşçi sınıfı tarihinde önemli bir sayfa: Singer işgali
İran’da kitle hareketi ve handikapları
2017 yılı ve gençlik mücadelesi
“Devrimci bir sınıf hareketi için Mesleki Eğitim Kurultayı”na giderken...
Mesleki Eğitim Kurultayı’na hazırlıklar sürüyor
2017’de kadınlar direnişi seçti!
Ekim Devrimi’nin 100. yılında Kollontay’ı okurken... / I
Faşist diktatörler de, diktatörlükler de kapitalist düzenin eseridir!
Ahed Tamimi, “Filistin’in cesur kızı”na...
Metin Göktepe katledileli 22 yıl oldu!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Devrimci bir sınıf hareketi için Mesleki Eğitim Kurultayı”na giderken...

Gençliği örgütleme seferberliğinin adımları

 

Devrimci bir sınıf hareketi yaratma bakışıyla örgütlediğimiz kurultayın hazırlıkları sürüyor. Birçok çalışma alanı, kendi özgün gündemleriyle bağını kurarak, kurultaya çağrıda bulundu. Kurultayımız mesleki eğitimi ilgilendiren tüm alanlardan bir katılıma sahne olacak. Mücadelenin birleştirici havuzunda izlenecek yol ve talepler belirlenecek. Kurultayın başarısını bu çalışma alanlarının ön hazırlıkları belirleyecek. Kurultay bu yönüyle yeni bir başlangıç olacak.

***

Mesleki eğitim alanının gençliği kesen başlıklarına ilişkin bir değerlendirme sunmak önemli bir yerde duruyor. Bu alanda yaşanan gelişme ve değişimler, genelde eğitim sisteminde yaşananlardan bağımsız ilerlemiyor.

Genel olarak eğitim alanı dinci-gerici AKP iktidarının yapboz tahtasına dönüşmüş durumda. Fakat sadece AKP iktidarı açısından değil geçmişteki hükümetler için de geçerli bu. Oturmuş bir sistem ve yönelimden bahsetmek mümkün olmasa da, eğitim sistemindeki tüm değişimler sermayenin ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Son yıllarda lise ve üniversitelerde yapılan değişikliklerle bu doğrultuda önemli adımlar atıldı. TEOG’un kaldırılması, yerine getirilen yerel yerleştirme ve sayısı artan meslek liseleri, sermayenin beklentilerine yanıt veren adımlar. MYO ve ML’lerin şehir merkezlerinden fabrika bölgelerine taşınmasının son dönemde yaygınlaştırılması da öyle.

Bunlara karşı durmak ancak nitelikli eğitim talebi ile birleştirildiğinde bir karşılık üretecektir. Başta öğrenciler olmak üzere okulların tüm bileşenlerinin “söz, yetki ve karar hakkının” savunulması, temel bir gündem olarak karşımızdadır.

Mesleki eğitim alanında genel eğitimin güdük ve niteliksiz olarak verilmesi önemli bir sorun alanıdır. Yanı sıra verilen mesleki eğitimde laboratuvar ve atölyelerin niteliksizliği, verilen pratik eğitimin sınırlılığı, araç-gereçlerin öğrencilere karşılatılması vb. birçok sorun yaşanmaktadır. Atölye ve staj sömürüsü temel sorun alanlarından bir diğerini oluşturmaktadır. Bu alanda emeğin korunması ekseninde verilecek mücadele bizlerin önünü açacak bir yerde durmaktadır. Bu mücadelenin MLB açısından temel bir alanı okullarken, diğer bir alanı staj yapılan fabrikalardır.

Çocuk işçiliğin yasal adı olan çıraklık, kadın öğrencilerin yaşadığı zorluklar, diğer özgün gündemlerdir. Meslek okullarında gerici örgütlenmelerin taban bulması, bunun alandaki sömürüyü perdelemek için kullanılması bir başka sorun alanıdır.

***

Kurultay hazırlıklarının temel bir boyutunu politik hazırlık oluşturmaktadır. Devrimci bir sınıf hareketi yaratmanın önemine ilişkin yapılacak tartışmalarda, işçi sınıfının mücadele tarihi, sistemin temel işleyişi, sınıflar mücadelesi gibi temel başlıklar politik hazırlığın bir boyutudur. Oluşturulan kurultay hazırlık komitelerinde tebliğlerin kolektif hazırlığı da politik hazırlığı güçlendirecektir.

Hedefimiz kurultayı bir örgütlenme seferberliğine dönüştürmek. Mesleki eğitim alanındaki okullarda birliklerimizin çalışmalarını güçlendirecek, örgütlü zeminlerini çoğaltacak bir misyonla hareket ediyoruz. Pratikle birleşmeyen politik hazırlığın bir karşılığı olmadığını biliyoruz. Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri birlik çalışmamız ile kurultaya yüklenecek; alanların kendi çalışma araçlarını kullanarak sürecin örgütlenmesi, kurultayı bir mücadele mevzisine dönüştürecektir. Bu yanıyla kurultay öncesi ve sonrasıyla bir örgütlenme seferberliğidir bizim için.

Üç yıldır sistematik olarak alana yüklenmenin yarattığı birikim ve deneyim, mesleki eğitim alanında güç olmanın yollarını göstermektedir. Perspektif planında açıklık, ısrarlı, yöntemli ve hedefli bir çaba ile aşılmayacak engel yoktur.

 

 

 

 

Zorbalara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz!

 

28 Aralık’ta Ankara’da sabah saatlerinde bir DGB’li sivil polisler tarafından kaçırıldı. DGB’li yoldaşımızın evinin yakınlarında bekleyen sivil araç, evden hastaneye gitmek için çıkan yoldaşımızın önünü keserek kimlik kontrolü yapmak istedi. Karşısındaki sivil polislerden kimlik göstermelerini isteyen yoldaşımız apar topar araca bindirildi ve Kartaltepe Ormanı’na kaçırıldı! Yoldaşımız, yolculuk boyunca başını aşağı doğru eğdiklerini ve astım hastası olduğunu belirtmesine rağmen dikkate alınmadığını dile getirdi. Yolculuk esnasında astım krizi geçiren yoldaşımızın durumu şu anda iyidir.

Korku terörünüz işe yaramıyor!

Ormanda bekleyen 5 kişi, toplamda bir buçuk saat süren kaçırılmada tehditler savurmuş, sürekli olarak belirttiği isimlerle görüşmemesi konusunda ‘uyarmıştır.’ Yoldaşımızın ailesi ve doğrudan kendisi tehdit edilmiştir. Daha sonra ise bırakılmıştır.

Sermaye düzeni muhalif gençliği susturma ve sindirme politikalarını çok yönlü ve sistematik bir şekilde uygulamaktadır. OHAL arkasına sığınarak kendi hukuklarını dahi tanımayan düzenin bekçileri bugün hukuksuzca kaçırmalara başvuruyor. Hedefleri tüm çıplaklığı ile ortadadır. Bizleri, gençliği sindirmek ve ehlileştirmek istiyorlar. Ancak bir şeyi unutuyorlar! Bizler sınıfın evlatlarıyız, zorbalara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz! Ne kaçırmalar, ne tutuklamalar bizi yıldıramaz!

Devrimci irade teslim alınamaz!

Ankara Devrimci Gençlik Birliği


 
§