6 Kasım 2009
Sayı: SİKB 2009/43

  Kızıl Bayrak'tan
  İşbirlikçi iktidar
“aktif taşeron”luğa hazırlanıyor
  "Açılım süreci”nin tasfiyeci
karakteri netleşiyor!
“Kağıt parçaları”ndan yansıyan
kokuşmuş düzen gerçeği
Sermaye hükümeti yönetmelikle genetiği değiştirilmiş tarım üretimini yasal bir statüye kavuşturdu...
Asgari ücrete sefalet zammı!
  6 milyonla işsizler ordusu büyüyor..
  Metal İşçileri Kurultayı 22 Kasım’da
Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde!
  25 Kasım uyarı grevi hazırlıkları
  25 Kasım uyarı greviyle ilgili kamu emekçileriyle konuştuk
  İşçi ve emekçi hareketinden.
  Büyük devrimin aynasında
parti davası - H. Fırat
  Kapitalist üretim
tarzının doğası - Volkan Yaraşır
  Sağlıkta ticaret ölüm demektir
  Gençlikten
  Hillary Clinton ırkçı-siyonistlere kalkan oluyor!
  Pentagon’un savaş baronlarının
yıllık bütçesi 680 milyar dolar!
  Dünyanın dört bir yanında grevler...
  Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Kurultayı
  “Demokratik Türkiye ulusu” hakkında
birkaç söz -2- M. Can Yüce-
  Sincan F Fipi
Cezaevi’nden mektup...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Emperyalist-kapitalist sistem insanlığı bir yokoluşa doğru sürüklüyor. Kriz içinde debelenen kapitalist sistem geleceksizlikle, savaş ve işgallerle, açlık ve sefaletle, doğanın tahribatıyla gün geçtikçe yıkımını daha fazla hissettirmektedir. İnsanlık ve doğa geri dönülemez bir biçimde felaketlere itilmektedir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan acı ve katliamlar, insanlığa “Ya barbarlık içinde yokoluş ya sosyalizm!” ikilemini her zamankinden daha fazla dayatmaktadır.
Emperyalist-kapitalist sistemin milyonlar tarafından lanetlendiği, sosyalizmin yeniden umut olmaya başladığı bir süreçte şanlı Ekim Devrimi’nin 92. yıldönümünü karşılamaya hazırlanıyoruz. İnsanlığa gelecek, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik vaadeden büyük Ekim Devrimi insanlığa umut olmaya devam ediyor.
Sosyalizm her zamankinden çok günceldir. Çünkü dünyanın her yanında işçiler, emekçiler ve ezilen halklar Ekim Devrimi’nin açtığı yoldan ilerleyerek emperyalist-kapitalist sistemin dayatmalarına boyun eğmeyeceğini, geleceklerini ellerine alacaklarını haykırmıştı.
Tutarlı tek devrimci sınıf olan işçi sınıfı, iktidarı ele geçirince ilk işi işsizlik ve yoksulluğu bir kader olmaktan çıkarmak, emperyalist savaşın yıkıntılarından yeni bir ülke inşa etmek, o zamana kadar halklar hapishanesi olan Sovyetleri özgürleştirmek oldu. Ulusal baskı ve kölelik altında ezilen halkları özgürlüklerine kavuşturdu.
Emperyalist-kapitalist sistemin korucuları, Ekim Devrimi’nin kazanımları ve basıncı altında kendi işçi ve emekçilerindeki özlemi yatıştırmak için bir dizi sosyal ve siyasal hakkı tanımak zorunda kaldılar. Dünyanın her yerinde işçi ve emekçiler, ezilen halklar, Ekim Devrimi’nden aldıkları umut ve inançla mücadelelerini büyüttüler.
İnsanlık bugün her zamankinden daha fazla sosyalizme ihtiyaç duymaktadır. Kapitalizme karşı duyduğu öfkeyi biriktirmekte ve geleceğini kazanmanın mücadeleden geçtiğini giderek daha açık bir biçimde görmektedir.
Sosyalizm insanlık için bugün yeniden güncel ve yakıcı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Özgürlük ve eşitlik için, insanca koşullarda yaşamak için insanlığın yeni Ekimler’e ihtiyacı vardır. Yeni Ekimler’i yaratmak için de sınıfın devrimci partisine ihtiyaç vardır. Komünistler tam 11 yıl önce büyük zorluklara rağmen Komünist İşçi Partisi’ni kurdular. “Yeni Ekimler için ileri!” şiarıyla şanlı Ekim Devrimi’nin açtığı yoldan ilerliyorlar.
Ekim Devrimi’nin 92., Komünist İşçi Partisi’nin 11. yıldönümünü coşkuyla selamlıyor, devrim ve sosyalizm davasına bağlı tüm işçi ve emekçileri, devrimcileri Yeni Ekimler’i gerçekleştirme mücadelesine güç vermeye çağırıyoruz.