14 Ocak 2011
Sayı: SİKB 2011/02

 Kızıl Bayrak'tan
Torba yasa saldırısına karşı
mücadelenin durumu ve görevler…
AKP’nin Hizbullah hamlesi
ve hedefleri
Kürt halkı dinci gericilikle
kuşatılmaya çalışılıyor!
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik mücadeleyi büyütüyor.
“İşçiler torbada Türk-İş nerede?”
MESS dayatmalarına karşı eylemler..
BERICAP direnişi sürüyor
Ontex işçileri kararlı
İşyeri temsilcilerinden
Belediye-İş’e tepki.
Belediyelerde taşeronluk uygulamaları
ve örgütlenme
PTT taşeron işçileri
haklarını arıyor
Deneyimler ışığında kampanyalar süreci
Fabrika çalışmasında
mesafe almadan sınıfla birleşmeyi başaramayız!
İzmir’de öncü işçiler
‘kurultay’ı tartıştı!
İÜ’de soruşturma ve
ÖGB terörü protestosu..
Üniversitelerden
Neo-liberalizmin
enkaz ülkeleri: Tunus ve
Cezayir - Volkan Yaraşır.
Kuzey Afrika’da
anti-kapitalist direniş!
“Onbinler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i andı..
Ya kapitalist barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm!
Direnişte kadın işçi olmak
50’yi aşkın gazeteci tutuklu
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


AKP hükümetinin gerci-faşist saldırganlığının ayyuka çıktığı bir haftayı geride bıraktık. Özelde Kürt halkına yönelik karanlık hesapların ürünü olarak Hizbullahçı katilleri serbest bırakan AKP, böylelikle saldırganlıkta gemi azıya almış oldu.

AKP hükümeti bu gerici-faşist hamlesini tamamlayacak başka bazı girişimlerle de gündemdeydi. Toplumsal yaşama tümden rengini vermek üzere çıkarılan yeni gerici yasaların yanısıra, Tayyip Erdoğan'ın bir sanat yapıtını “ucube” olarak nitelemesi de bu karanlık tabloyu tamamladı.

Faşist baskı ve terör başka biçimlerde de devam etti. Kürt halkı üzerinde uygulanan baskı ve tutuklama terörünün yeni örnekleri görüldü. Üniversiteler üzerinde kurulan abluka da pekiştirildi.

Ancak AKP'nin icraatları bu kadarla da sınırlı değil. Gerici-faşist abluka ile paralel olarak sosyal yıkım saldırılarına ve kölelik dayatmalarına hız verilmiş durumda. Halihazırda meclis alt komisyonlarında bulunan “torba yasa” tüm tepkilere rağmen geçmeye devam ediyor.

İşte tüm bu kapsamlı saldırı tablosundan dolayı kapağımıza “kölelik yasalarına ve gerici-faşist abkukaya karşı birleşik, devrimci mücadeleyi yükseltelim!” çağrısını çıkardık.

Kuşkusuz böyle bir mücadelenin en temel, sürükleyici ve yol açıcı unsuru işçi sınıfı olacaktır. İşçi sınıfı şu durumda kendisine yönelen kölelik dayatmalarına karşı mücadeleyi yükseltmeye çalışıyor. Ancak henüz bu mücadele parçalı durumda ve protesto sınırlarını aşamadı. İşte bu nedenle sınıf devrimcileri açısından sınıf hareketinin bu geri koşullardan çıkarılması en önemli pratik görev olmaya devam ediyor. Başlatılmış bulunan kampanyanın hedefinde de zaten bu var.

Sınıf devrimcilerinin iradi olarak yüklenmelerine paralel olarak, önümüzdeki günler içerisinde sınıf ve kitle mücadelesinin ısınacağına dair çok önemli belirtiler var. Yaklaşan bahar döneminin olağan hareketliliği dışında, füze kalkanı saldırısına karşı başlatılan çalışmalar ve özellikle sınıf hareketi cephesinden artan direnişler ile birlikte grev aşamasında bulunan metal TİS süreci dikkatlerin yoğunlaşacağı alanlar olacak. Bu koşullarda çıkış yolu arayan sınıf ve kitle hareketini birleşik-devrimci bir rotaya sokabildiğimiz ölçüde, gerici-faşist ablukayı da yaracağız.

***

Liselilerin Sesi dergisinin 38. sayısı çıktı. Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.