4 Temmuz 2014
Sayı: KB 2014/27

Gençliğin devrimci birliği için...
AKP, bir kez daha
“Kürt oyları av partisi”ne hazırlanıyor
Bol yalanlı bir Ramazan daha
Şirketler büyüyor, sendika ağaları gurur duyuyor!
Araştırma değil
aklama komisyonu!
Grev yasaklama sermaye devletinin fıtratında var
Grev yasağı ve sendikal barikat
Cam işçileri grev yasağına karşı Ankara’daydı
MESS Grup TİS sürecini kazanmak için...
İşbirlikçi Türk Metal
MİB'i 'anlamaya' çalışıyor!

Aliağa Belediyesi
direnişi üzerine

Kayseri’de Greif direnişinin rüzgarı esti!

Greif direnişinin sesi İzmir'deydi!

İzmir'deki Greif işgali paneli üzerine

Kızıl Bayrak yukarı, daha daha yukarı! - B. Seyit
Devrimci sınıf yayıncılığı üzerine notlar - T. Kor
“Sınıfın ve devrimin sesi Kızıl Bayrak 20. yaşında!” / 2
Aymasan Direnişi’nden bir işçinin
kaleminden Kızıl Bayrak...
“Kızıl Bayrak bir taraftır, işçi sınıfının tarafıdır!”
Siyonist İsrail’in saldırganlığı sahte gerekçeye dayanıyor
Ne istiyorlar bu üniversitelerden?
BDSP’den 2 Temmuz anmaları
21. yılında Sivas Katliamı’na yaygın öfke
Kartal’da kitlesel ve coşkulu Sivas anması
Markopaşa’nın mimli ozanı, selamsızdır Babıali’den aşağı - K. Ehram
Derby işgali 46. yılında
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Gençliğin devrimci birliği için...

 

Genç komünistler tarafından hazırlıkları haftalardır sürdürülen 'Ekim Gençliği 2. Yaz Kampı'na sayılı günler kaldı. Yoğun bir emek ve çabayla gerçekleştirilen ön hazırlık süreciyle birlikte kamp çalışmasının toplam başarısı, önümüzdeki dönem gençlik hareketine müdahale bakımından önemli bir eşiğe işaret ediyor.

Zira genç komünistler, kamp sürecini kendi sınırlarında bir yaz çalışmasından çok, gençlik hareketine yönelik devrimci bir müdahale ve gençlik hareketinin sorunlarının tartışılacağı önemli bir devrimci gençlik buluşması olarak ele alıyorlar.

Bu açıdan kamp sürecini örgütleyen gençlik güçlerini fazlasıyla önemli sorumluluklar bekliyor.

Gençlik kampı bir yılın birikimi üzerinden örgütleniyor

Gençlik hareketi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Zira tüm bir yıl boyunca toplumun genç kesimleri toplumsal gelişmeler karşısında kitlesel ve militan eylemlerle sokağa indiler. Daha dönemin hemen başında ODTÜ'de gündeme gelen yol çalışması ve ağaç katliamı üzerinden militan bir direniş süreci yaşandı. ODTÜ'de başlayan direniş hızla ve dalga dalga diğer kentlere yayıldı. Bu süreç öğrenci gençlik hareketinin ötesinde etkiler yarattı. Devam eden dönemde gençlik, Berkin Elvan cenazesinde, 1 Mayıs eylemlerinde, Soma Katliamı’nda ve Haziran Direnişi'nin yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında kitlesel ve militan eylemlere imza attı. Haziran Direnişi'nin militan ruhunu bir kez daha meydanlara taşıdılar.

Bu aynı dönemde üniversitelerde, yıllar sonra işgal eylemlerinin yaşandığı bir gelişmeye tanıklık ettik. İstanbul'da, İzmir'de ve Siirt'te üniversite gençliği işçi sınıfı ile dolaysız bir bağ kurarak Soma Katliamı üzerinden okullarını işgal ettiler. Tamamen politik bir refleksle, işçi sınıfının yaşadığı hayati sorunlar üzerinden toplumun gündemine giren bir pratik sergilediler.

Liseli gençlik ise hem okullarında hem de bulundukları semtlerde kitlesel ve refleks eylemler gerçekleştirdiler. Öyle ki, ilköğretim öğrencileri dahi kimi semtlerde gerçekleştirilen Soma eylemlerinin bizzat örgütleyicisi ve öznesi oldular. Bu açıdan liseli gençliğin ne denli bir dinamiğe sahip olduklarını döne döne ortaya koydular.

İşte genç komünistler, tüm bir yıl boyunca dikkatlerini bu mücadele dinamiklerini kucaklamaya yönelttiler. Gençlik hareketini devrimcileştirme bakışı ile hareket eden genç komünistler, hareketin ihtiyaç duyduğu birleşik, politik-kitlesel ve devrimci bir gençlik örgütü ihtiyacına yanıt vermek için ilk somut adımları da tam da bugünlerde attılar.

Gelinen aşamada ise gençlik kampı bütün bu bir yılın birikimi ve deneyimi üzerinden örgütleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan gençlik güçleri, bu önemli devrimci gençlik buluşmasında geçtiğimiz mücadele yılının deneyimlerini paylaşacak ve yeni mücadele dönemine hazırlanacaklar.

Genç komünistler kampa hazır

Ön hazırlık süreci her ne kadar son birkaç aydır yoğunlaşsa da, genç komünistler kamp çalışmasını tam da yukarıda altı çizilen mücadele potansiyelini kucaklamak bakışı ile bütün bir yıl üzerinden ele aldılar. Kendine daralan bir kampanya çalışmasından çok, dönem boyunca gençlik hareketine yönelik devrimci müdahalelerin birikimine dayalı bir çalışma temelinde kampı örgütlediler. Sömestr'in ardından ise somut olarak kamp hazırlıkları çerçevesinde tüm dikkatlarini gençlik hareketi içerisinde biriken olanaklara yönelttiler. Bu açıdan hazırlık sürecinin sonuna geldiler.

Kampa yönelik ön hazırlığın bir başka yönünü ise politik hazırlık oluşturuyor. Zira genç komünistler kamp çalışmasını gençliğin devrimci birliğini inşa etme yolunda önemli bir aşama olarak ele alıyorlar. Tam da bu bakış ekseninde, gençlik hareketinin gündemleri üzerinden kampa yönelik gerçekleştirilecek politik hazırlık sürecin en kritik halkayı oluşturuyor.

Kamp hazırlık sürecini merkezi ve yerel toplantılar-etkinlikler üzerinden örgütleyen genç komünistler bu açıdan kampın temel gündemi olan devrimci gençlik birliği politikasını döne döne tartışma konusu ettiler. Gençlik hareketinin ihtiyaçları ekseninde yürütülen bu tartışmalar üzerinden kampa yönelik yoğun bir politik hazırlık içerisine girdiler. Dahası gençlik yayınlarını devrimci gençlik birliği politikasının tartışıldığı bir kürsüye çevirdiler.

Gelinen aşamada bütün bu politik hazırlığın ve yaratılan birikimin, kamp süresince gerçekleştirilecek olan sunum ve tartışmalar üzerinden yeniden ele alınması ve açıklıklar yaratılması, kamp çalışmasının toplam başarısı açısından kritik bir önem taşıyor. Bu nedenle kampın tam bir disiplinle örgütlenmesi, seçilmiş gündemlerin herhangi bir dağınıklığa izin vermeden verimli tartışmalara ve değerlendirmelere konu edilmesi ve tüm katılımcıların çalışmanın parçası haline getirilmesi büyük önem taşıyor.

Bu açılardan genç komünistler; geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kamp çalışmasının olumlu-olumsuz tüm deneyimlerini bir kez daha gözden geçirmeli, bir haftalık kamp sürecini verimli ve amaca uygun bir şekilde örgütlemeyi başarmalıdır.

Adım adım DGB'ye...

Bu yıl gerçekleştirilecek olan gençlik kampının en temel gündemi, hatta tek gündemi kuşkusuz Devrimci Gençlik Birliği politikası olacak. Dolayısıyla kamp süresince yürütülecek olan diğer tüm tartışmalar DGB konusunda açıklıklar yaratmaya hizmet edecek.

Devrimci Gençlik Birliği politikası, son yıllarda gençlik hareketi içerisinde biriken mücadele potansiyelini kucaklamak, en ileri unsurları ile kitlesini devrimci-politik ve kitlesel bir örgütlenme ekseninde birleştirmek bakışının ürünü olarak gündeme geldi. Bugün bu adımın genç komünistler tarafından atılıyor olması, DGB'nin işlevi, misyonu ve kapsamı konusunda yukarıda tanımlanan çerçeveyi asla daraltmıyor. Zira genç komünistler bu tartışmayı -her ne kadar somut bir DGB tanımlamasıyla yapmasa da- birleşik-kitlesel ve devrimci bir gençlik hareketi yaratma başlığı altında 2000'li yılların ortalarından beri yapıyorlar. Gençlik hareketi içerisindeki sol güçleri bu tartışmanın bir tarafı yapmaya da çalıştılar. Fakat bu güçlerin büyük bir kesiminin gençlik hareketini kendisinden ibaret görmesi, dar grupçu yaklaşımları ve bir kısmının zamanla tasfiye olması yürütülen tartışmaları da boşa çıkardı.

Son yıllarda gençlik hareketinde mayalanan mücadele dinamiklerinin büyük oranda reformizm ve düzen güçleri tarafından tutuluyor olması, kitlesel-politik ve devrimci bir gençlik örgütü yaratma politikasını ayrıca yakıcı hale getirmiş bulunuyor. Zira reformizm hareketin devrimcileşmesinin ve bu eksende gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. “Gençlik hareketi açısından politik reflekslere dayalı bir dinamizmin olması önemli bir avantaj olmakla birlikte, bu dinamiklerin büyük oranda reformizmin denetiminde olması ise ciddi bir sorun alanıdır. Zira reformizm, henüz düzenden bir kopuş yaşamasa da tepkisini düzen kurumları üzerinden ortaya koyan ve sermaye devletinin politik temsilcilerine saldıran gençlik kitlelerinin gözüne perde çekmekte, onları gerisin geri düzene yedeklemektedir. Bu açıdan reformizm, gençlik hareketinin gelişmesinin ve devrimcileşmesinin önündeki en önemli engellerden birisi olarak durmakta, hareketin içerisindeki devrimci dinamikleri törpülemektedir...” (Ekim 292 sayı. Gençlik hareketi ve gençlik çalışmamızın gündemleri)

Reformist solun gençlik hareketi içerisindeki ağırlığı ve uğursuz rolü, solun geriye kalan kesimlerinin ise iddiasızlığı ve varlık-yokluk tablosu, bugün DGB sürecini genç komünistlerin tek başına omuzlamasının arka planını oluşturuyor.

Genç komünistler gençliğin devrimci birliğini yaratma konusunda ilk somut adımlarını kamp çalışması içerisinde atacaklar. Gençlik çalışması açısından bu önemli adımın güçlü atılması, yeni dönemde gençlik hareketine müdahale bakımından büyük önem taşıyor. Bu nedenle kampa katılacak gençlik güçleri, orada yapılacak çalışmaları bu bakış üzerinden ele almalı ve tam bir başarıya kilitlenmelidir.

Gençlik hareketinin bugünkü düzeyi üzerinden açığa çıkan olanakları kucaklamak!.. İşte genç komünistler bütün bir dikkatini bu hedef doğrultusunda yoğunlaştırmalıdır. Halihazırda süren politik gençlik örgütü tartışmaları da, öncelikle bu temelde ve gençliğin devrimci birliğini var etme bakışı ile ele alınmalıdır.” (Ekim 292 sayı. Gençlik hareketi ve gençlik çalışmamızın gündemleri)

 
§