25 Nisan 2008 Sayı: SİKB 2008/17

  Kızıl Bayrak'tan
  Devrimci 1 Mayıs seferberliği!
   1 Mayıs’ta Taksim seferberliği!
Taksim’e çıkılacak, 1 Mayıs kazanılacak!
Kıyamet dedikleri ha koptu ha kopacak!
İhaneti parçalayarak mücadeleyi yükseltelim!
Grev ve direnişlerle 1 Mayıs 2008’e!..
  Büyükçekmece 2. İşçi Kurultayı Sonuç Bildirgesi...
  Adana Sanayi İşçileri Kurultayı başarıyla gerçekleşti!
  KESK’i ve bağlı sendikaları niçin yıkmalıyız? Yüksel Akkaya
  İşçi ve emekçi hareketinden....
  Yasaklara ve tehditlere karşı devrimci sınıf kararlılığıyla
1 Mayıs'ta Taksim'e!
  1 Mayıs faaliyetlerinden...
  Birleşik, Kitlesel ve Devrimci bir Genç-Sen için Mücadele Platformu 2. Toplantısı:
  Savaş makinesi tetikçilerini de öğütüyor…
  Filistin halkı direnmekte kararlı!
  Hatice Yürekli yoldaş anısına...
  Sınıfı her yandan kuşatmak için…
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemizin bu sayısının ağırlık konusunu 1 Mayıs oluşturdu. Böyle olması son derece doğal. Zira bu sayımız 1 Mayıs öncesi son sayımız. Düzen ve devrim cephesi 1 Mayıs üzerinden kendi duruşlarını ve tutumlarını karşılıklı olarak ifade etmeye devam ediyor.

Geçen haftaya 1 Mayıs tartışmaları damgasını vurdu. Sermaye devletinin tüm yetkilileri Taksim üzerindeki 1 Mayıs yasağının sürdürülmesi için “kararlılık” gösterisinde bulundu. Polisiye önlem ve her türlü zor aygıtını harekete geçirerek işçi ve emekçilerin İstanbul’daki 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamasının önünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak hiçbir önlem, hiçbir zorbalık işçi ve emekçilerin Taksim alanına çıkmalarını engelleyemeyecektir. Tüm ilerici ve devrimci güçler, sendikalar, meslek örgütleri ve kurumlar yaptıkları çeşitli açıklamalarla Taksim’e çıkma kararlılığını ilan etmiş bulunuyorlar. Açık ki bu konudaki tutumun önümüzdeki günlerde de güçlendirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Bu cepheden şu ana kadar yapılan tüm açıklamalar bu kararlılığın kesin bir biçimde ilan edilmesi yönündendir. Bu tutumdan geriye doğru atılacak her adım, bu tutumun sahiplerini ezip geçecektir.

1 Mayıs günü iki sınıf karşı karşıya gelecek, iki irade çarpışacak. Bu nedenle İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı bir kez daha zaptetmek emek cephesi için büyük bir politik-moral kazanım olacaktır. 2008 yılının başından itibaren sınıf ve kitle hareketindeki nispi canlanma bu kazanımla daha da perçinlenecektir. Bu kazanım aynı zamanda halen devam eden sermayenin sosyal yıkım saldırılarının önüne işçi ve emekçi barikatının daha sağlam ve yıkılmaz bir temelde dikilmesinin imkanlarını da büyütecektir.

* * *

Sınıf devrimcileri bulundukları tüm alanlarda devrimci 1 Mayıs’ın örgütlenmesinde inisiyatifli ve etkin bir rol oynamalıdır/oynayacaklardır. Kitlesel açıdan güçlü, görsel açıdan zengin ve yaratıcı, disiplinli, militan ve coşkulu bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesi çabasında gösterilecek her başarı bizi ileriye taşımada güçlü bir temele dönüşücektir. 1 Mayıs günü her türlü yaratıcı yol ve yöntemi kullanarak militan ve devrimci 1 Mayıs’ın kutlanması için enerjik bir çaba ortaya konulabilmelidir.

***

Buradan tüm okurlarımıza ve çalışanlarımıza bir çağrı yapmak istiyoruz.

1 Mayıs günü, 1 Mayıs kutlamalarının günlük sitemize anında ve güçlü bir biçimde yansıtılabilmesi için şimdiden gerekli planlama yapılmalıdır. Tüm alan hazırlıkları bu temelde düşünülmeli, 1 Mayıs tablosu çok yönlü olarak siteye yansıtılabilmelidir. Haber/ yorumlardan ropörtajlara, gözlem ve düşüncelerden foto ve video çekimlerine kadar her açıdan eksiksiz bir planlama yapılabilmelidir. Tüm bunların eksiksiz ve tam zamanında gönderilebilmesi ayrıca büyük bir önem taşımaktadır. Bunun gereklerine uygun bir çabanın ortaya konulacağından kuşku duymuyoruz.