5 Mayıs 2017
Sayı: KB 2017/17

Devrimci bir sınıf hareketi için ileri!
2017 1 Mayıs’ı ve sendikal bürokrasi
İstanbul 1 Mayıs’ının ardından...
1 Mayıs’ta Taksim iradesi
Ankara 1 Mayıs’ında ‘Hayır’ çağrısı
Bursa 1 Mayıs’ına 4 bin işçi ve emekçi katıldı
İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda 1 Mayıs
Gebze ve İzmit’te binlerce işçi 1 Mayıs’a katıldı
İllerde 1 Mayıs mitingleri
Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Avrupa’da 1 Mayıs kutlamaları
Dünyada 1 Mayıs
Avrupa’daki 1 Mayıs kutlamalarından yansıyanlar
Venezuela’daki gelişmeler üzerine
Meşruiyet krizi ve sınır ötesi saldırganlık
Metal Fırtına’da bir dönüm noktası: 5 Mayıs 2015
Yasaklar devrimci iradeyi teslim alamayacak!
Sovyetler Birliği’nin Hitler faşizmine karşı zaferi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Gebze ve İzmit’te binlerce işçi 1 Mayıs’a katıldı

 

Yoğun işçi katılımının olduğu, işçilerin fabrika pankartları ile yer aldığı Gebze 1 Mayıs’ı için saat 09.00’da Trafo Meydanı’nda toplanan kitle kortejlerini oluşturarak Gebze Sendikalar Birliği ana pankartının ardında sloganlarla Gebze Kent Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş boyunca ve Kent Meydanı’ndaki miting boyunca tüm kortejlerde dövizlerle, pankartlarla ve sık sık atılan sloganlarla kıdem tazminatının gaspı planına duyulan öfke öne çıktı.

Taksim Meydanı’nın işçilere kapatılması da “Her yer Taksim her yer direniş!” sloganıyla kınandı.

Petrol-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarının yoğun katılım gösterdiği Gebze 1 Mayıs’ında Deriteks, Tek Gıda-İş, Lastik-İş, Kristal-İş, Umut-Sen, Belediye-İş, TÜMTİS, Hak-İş, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve TMMOB kendi talepleri ile yer aldılar. BDSP, EMEP, Birleşik Haziran Hareketi, TKP 1920, ESP, HDP, UİD-Der, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Artvinliler Derneği de talepleri ve kortejleri ile Gebze 1 Mayıs’ındaydı.

11 gündür grevde olan Lastik İş’te örgütlü Corning Kablo fabrikasının tüm işçileri coşkulu bir şekilde 1 Mayıs alanında yerlerini aldılar.

Sınıf devrimcileri, “Sömürüye, savaşa, baskı ve gericiliğe karşı işçilerin birliği, halkların kardeşliği!” pankartı ile mitingde yer aldılar. Sermayenin saldırılarını teşhir eden sınıf devrimcileri Taksim 1 Mayıs’ına saldırıyı da sloganlarla kınadı.

“Patronları ve hükümeti uyarıyoruz!”

Tüm kurumların Kent Meydanı’na gelmesi üzerine program başladı. İlk olarak saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından Gebze Sendikalar Birliği adına Süleyman Akyüz ortak açıklamayı okudu. Daha demokratik bir ülke, daha güzel bir gelecek için mücadeleyi yükseltme çağrısı yapılan açıklamada, karanlığa teslim olunmayacağı ifade edildi. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına dönük saldırılara, kıdem tazminatının gasp edilmek istenmesine, güvencesiz, geçici taşeron çalışmaya, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerine karşı Gebze meydanından yükselen sesle patronları ve hükümeti uyardıklarını belirten Akyüz, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf dayanışması” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

Miting müzik dinletisi ve halaylarla sona erdi.

İzmit

İzmit’te ise 1 Mayıs, Anıt Park’ta yapılan miting ile kutlandı. Yürüyüş Yolu’nda toplanan kitle polisin bariyerlerle alanı kapatması nedeniyle alana sığmadığı için çağrıcı kurumlar daha yerlerini almamasına rağmen yürüyüş erken başlatıldı.

En önde “Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir, yok edilemez! Köleliğe karşı #Direnişçi” pankartı ile DİSK temsili düzeyde katılımla yer alırken, ardından Emekli Sen korteji yer aldı. DİSK’in arkasından KESK yürürken TTB’nin arkasında “Doktor CHE’nin izinde yaşamı özgürleştirmeye!” pankartı ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kolu yer aldı.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyonu ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası da yürüyüşte yerini aldı.

Dersimliler Derneği, Alevi Kültür Dernekleri ve çok sayıda kurumun katıldığı mitinge Kocaeli İşçi Birliği (Girişimi) “Kapitalizme, işsizliğe, emperyalizme, savaşa, sömürüye, açlığa, sefalete, yoksulluğa, eşitsizliğe, faşizme hayır! İşçiler birliğe mücadeleye!” pankartı ile katıldı.

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) de kendi flamalarıyla mitingde yerini aldı.

Tüm kortejler alana girdikten sonra miting programı başladı. İlk önce demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde, iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşunun ardından tertip komitesi adına konuşma yapan Hicran Turan, kıdem tazminatının gaspı planına, işsizliğe, iş cinayetlerine, KHK saldırılarına, anayasa değişikliğine, baskı ve saldırılara dair vurgular yaptı. Konuşmanın ardından müzik eşliğinde çekilen halaylarla miting sonlandırıldı.

1500’ü aşkın kişinin katıldığı mitingde DİSK temsili düzeyde bir katılımla yer alırken DİSK Lastik-İş, üyesi işçilere miting saatinde kendi sosyal tesislerinde yemekli 1 Mayıs kutlaması yaptı.

 

 

 

 

1 Mayıs Taksim iradesi ve Bakırköy’de devletin icazet alanına sığanlar

 

Bu yılki 1 Mayıs iki ayrı tabloyu ortaya çıkardı. Bir yanda 1977 Taksim katliamının 40. yılında 1 Mayıs’ın ruhuna uygun, işçilerin-emekçilerin mücadele taleplerini haykırdığı ve her türlü devlet baskısına rağmen Taksim’de kutlamak isteyenler, diğer yanda devletin çizdiği sınırlarda, Bakırköy’de “çukurda” 1 Mayıs kutlayanlar…

1 Mayıs iki sınıfın karşı karşıya geldiği, emek ile sermayenin karşı karşıya geldiği bir kavga günüdür. Emeğine sahip çıkanlar, alınteri için mücadele edenler ve devletin yasağını tanımayanlar bütün iradeleriyle, sınırlı sayıda da olsa kavga meydanında yerini almıştır. 1 Mayıs’ta Taksim iradesini koyanlar, devletin çizdiği icazet alanlarını tanımıyoruz demişlerdir. Sermayeye ve onun kolluk güçlerine 1 Mayıs ruhuna uygun şekilde direnmişlerdir.

DİSK ve KESK’in başını çektiği, kendine sol, sosyalist diyenler ise kavga gününde teslimiyeti seçmişlerdir. Asla kabul edilmeyecek şekilde pankartlar, flamalar, dövizler tek tek kontrol edilmiş ve ‘yasaklı kelimeler’ (OHAL, KHK) pankartlardan kesilmiştir. Sözüm ona “Boyun Eğme” diyenler, Nazım Hikmet resimlerini bile polisin izniyle alana sokmuşlardır.

Boyun eğmeyenler, işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerini dile getirenler, sermayeyle mücadele edenler ise Taksim’de barikatlarda yerini almıştır.

Sendikamız DEV TEKSTİL Nisan ayının başından itibaren çağrıcısı olduğu 1 Mayıs Taksim mitinginin örgütlenmesinde azami çabalar göstermiştir. Özellikle tekstil işçileri bir araya gelirse, örgütlenirse her yasağı aşabileceğini, devletin icazet alanlarına girmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir. Haklarımız ve geleceğimiz için mücadele eden sendikamız Taksim’de yerini almıştır.

Taksimleri, 1 Mayısları kazanmak işçi sınıfının birim birim, bölüm bölüm, komite komite örgütlenmesinden geçer. Yarınları kazanmak ve geleceğe yürümek için önümüzdeki en önemli görev örgütlenmek ve birlik olmaktır.

DEV TEKSTİL üyesi bir işçi


 
§