22 Kasım 2019
Sayı: KB 2019/43

Siyanür değil kapitalizm öldürüyor!
Riyakarlık, kepazelik, kirli pazarlıklar...
Vergi soygununa karşı mücadeleyi tabana yayalım!
Yoksulluk-intihar ya da sosyalizm
Sermaye krizini atlatsın diye sunulan konut kredisi teşviki!
İşçi sağlığı AKP’yle kapitalistlerin insafına terk edilmemelidir
“Sendikacılar zenginleşmiş, sınıfını terk etmiş durumdalar!”
Aksaray İşçi Birliği genişletilmiş işçi toplantısı
Ağustos’ta da işsizlik tırmandı: Bir yılda 980 bin kişi daha işsiz
Opsan patronu iş cinayetinden değil iş cinayeti haberinden rahatsız!
TKİP VI. Kongresi tutanakları… Sendikalar ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelenin sorunları-1
Alman kapitalizmi sefaleti derinleştirerek büyüyor
25 Kasım’ın güncel çağrısı
Kadınların işyerlerinde yaşadığı şiddet örnekleri
Tuzla’dan emekçi kadınlar mücadeleye çağırdı
YÖK’ün hedefleri kim ve ne için belirleniyor?
Ankara’da akademik yıl faşist saldırı ve provokasyonlarla başladı
Alaattin Karadağ ölümsüzdür!
Fikirler kitlelere nüfuz edince maddi bir güç olur!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Aksaray İşçi Birliği genişletilmiş işçi toplantısı

 

Ekim ayı içinde kuruluşunu ilan eden Aksaray İşçi Birliği, Kasım ayı genişletilmiş işçi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Mercedes, Mercedes için üretim yapan Cavan Politek, Sütaş, Brisa, Doğuş Çay, Doğuş Şeker, Eroğlu Giyim, Kaya Giyim, Colins işçileri ve sağlık işçileri katıldı.

Yaklaşık üç saat süren toplantı gündeminde kriz ve etkileri, 2019 asgari ücret süreci, sendikalı fabrikalarda sendika ağalarının tutumu, savaş süreci ve “Aksaray İşçi Birliği’nin etkisini büyütmek için ne yapılmalı” başlıkları ele alındı.

Toplantı sonunda Aksaray İşçi Birliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Önümüzdeki süreçte krizin faturasını işçi sınıfına yüklemeye dönük saldırılar artarak sürecektir. Nitekim Aksaray’da Doğuş Çay ve Şeker’de, Mercedes’te, Brisa’da işten çıkarma hazırlıklarını patronlar sürdürmektedir. İşçileri istedikleri koşullarda kapı önüne koymak istiyorlar.

Kentimizde kitlesel işçi kıyımına yönelik girişimler artarak sürerken, zamlar, kıdem tazminatı yükünden patronları kurtarma çabaları sürmektedir. Saldırıları püskürtmenin yolu kentimizde ve ülkemizde birliğin ipine sarılmanın yoludur. İşçi sınıfının patronların karşısına örgütlü bir güç olarak çıkmasının yoludur.

Milyonlarca asgari ücretli işçiyi ilgilendiren asgari ücret konusundaki gelişmeler ele alınmıştır. “İnsanca yaşamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret” talebinin yükseltilmesi için Aksaray İşçi Birliği yoğun bir çalışma yürütecektir.

Aksaray İşçi Birliği işçileri krizin faturasını ödememeye, “Krizin faturasını patronlar ödesin” şiarını yükseltmeye çağıracaktır. Sefalet zamlarına, kriz var bahanesiyle işçilerin hak kayıplarına karşı mücadeleyi büyütecektir.

Geçmişte Mercedes, Cavan Politek, Colins’te sendikal bürokrasinin açık ihaneti ile sonuçlanan toplu sözleşme düzenini yıkmak için Aksaray İşçi Birliği sürece yüklenecek, fabrikalarda taban iradesine dayalı örgütlenmelere hız verecektir. İşçilerin bilinç ve örgütlenmesi düzeyini artırmak için azami çaba sarf edecektir.

Tüm ülkede olduğu gibi Aksaray’da da sendikasızlık genel bir durumdur. İşçilerin çok küçük bölümü sendika hakkına sahiptir. Mercedes, Cavan Politek, Colins’te ihanetçi sendikalar kesintisiz patronlar için mesai yapmakta, işçilerin sesini kesmek için her tür kirli silahı kullanmaktadır. Türk Metal Aksaray Şube Yönetimi ihanetin bayraktarlığını yapmaktadır. Sendikalı iş yerlerinde ise patron sendikacılığı hüküm sürmektedir. Aksaray İşçi Birliği sendikal ihanete karşı işçileri aydınlatmak ve ihaneti parçalamak için işçilerin adım atmasını sağlamak için çaba gösterecektir.

Aksaray İşçi Birliği emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kirli ve kanlı hesaplarına karşı, işçilerin birliği, halkların kardeşliği inancını işçiler içinde büyütmek için çaba gösterecektir.

Aksaray İşçi Birliği ancak ve ancak sınıfın karşı karşıya bulunduğu sorunlara ortak çözümler bulma ve bu çerçeve de mücadeleyi büyütmeyi önüne koyduğu, sınıfın nefes aldığı her yerde emeğin korunması için mesai yaptığı koşullarda etkisini büyütebilir. Sınıfın birleşik mücadelesine olan inancıyla Aksaray İşçi Birliği geleceği kazanmak için adımlarını sıklaştıracaktır.

 

 

 

 

İzmir İşçi Kurultayı için Aliağa’da ikinci toplantı yapıldı

 

İzmir İşçi Kurultayı için hazırlıklar devam ederken, Aliağa’da ikinci toplantı gerçekleşti.

Kurultay çalışmasının gerekçelendirilerek başlandığı toplantıda ülkedeki ekonomik kriz, baskı, işsizlik, hayat pahalılığı, kıdem tazminatının gaspı gibi sermayenin saldırıları sıralandı. Toplumsal atmosfer, sınıf mücadelesinin içinde bulunduğu durum, bilinç ve örgütlülük düzeyi sorunu tartışıldı. Sosyal yaşamda ve mücadele eden işçi kitleleriyle dayanışmanın örülmesinin önemi toplantıya katılanlar tarafından sık sık vurgulandı. Kurultay çalışması ile dayanışmanın büyütülmesinin temel olduğu söylendi.

Bir işçi Anayasa’nın sınıfsal özü ile sermayenin baskılarının yoğunlaştığından bahsetti ve örgütsüzlüğün mevcut durumu şekillendirdiğini belirtti. Bir diğer işçi ise havzada grev yasaklarının mahiyetini belirtti, Tüpraş örneğinde olduğu gibi sınıf dayanışmasının eksikliğine vurgu yaptı. Bir başka işçi ise direnen Somalı maden işçilerinin kazanımının emekçi kitlelere daha iyi duyurulmasının, moral motivasyon açısından önemli olduğunu belirtirken sendikaların mücadeleden uzak durumunu da teşhir etti.

Genel gündemlerle birlikte, Aliağa’nın yerel sorunlarının konuşulduğu toplantıda “Krizin sonuçları ve mücadele” başlığıyla bir panel yapılması ve duyurusu karar altına alındı.


Devrimci sınıf faaliyetleri

İşçilerin Birliği Derneği (İBD) kıdem tazminatının gaspı ve sınıfa yönelik saldırılara karşı yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

16 Kasım Cumartesi günü İBD Cennet Mahallesi metrobüs çıkışında stand açtı. Stand çalışması sırasında “İnsanca bir yaşam ve çalışma koşulları için mücadeleye!” başlıklı bildirilerin dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca kıdem tazminatının fona devri, zorunlu bireysel emeklilik sistemi, asgari ücretin gündemleştirildiği anket çalışması yapıldı.

15 Kasım Cuma günü ise Metal İşçileri Bülteni’nin son sayısı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü olan Ejot Tezmak işçilerine dağıtıldı.