İçindekiler:

29 Kasım 2023
Sayı: KB 2023/19

İnsanca bir yaşam için örgütlü mücadeleye!
Yargı krizi mi dinci-faşist rejimi tahkim etme manevrası mı?
Rejimin krizi derinleşiyor!
AKP-MHP iktidarının çimentosu: Sahtekarlık
Tayyip Erdoğan-Olaf Scholz görüşmesi.
Ülke "Avrupa'nın çöplüğü" haline getirildi
"Bir bebekten katil yaratan karanlık!"
İşçilere vergi yükü, kapitalistlere af!
Kartal'da "Artık yeter mitingi"
Sendika ağaları sus pus
25 Kasım eylemleri.
İllerde 25 Kasım
Zor dönemin bilinciyle devrime hazırlanıyoruz
Sınıfın ve devrimin partisi 25. yılında!
Basel'de TKİP'nin 25. yıl etkinliği
Engels ve anti-semitizme karşı mücadele
Friedrich Engels'i anma davasında yargı skandalı
Emperyalist-siyonist barbarlığın Şifa Hastanesi "zaferi"
Dünyada Filistin'le dayanışma eylemleri
Şi Cinping'in ABD ziyaretinden geriye kalanlar!
ABD ve Batı'nın "ulusal güvenliği"ve Siyonistlere desteği
Dünyada 25 Kasım eylemleri
Parasız, nitelikli, ulaşılabilir barınma haktır!
Söz, yetki, karar üniversite bileşenlerine
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Basel’de TKİP’nin 25. yıl etkinliği

 

Ekim Devrimi’nin 106., TKİP’nin kuruluşunun 25. yıldönümünü Basel’de düzenlenen bir seminerle kutlandı.

Ekim Devrimi’nin 106., TKİP’nin kuruluşunun 25. yıldönümünü Basel’de düzenlenen bir seminerle kutlandı. Saygı duruşuyla başlayan etkinliğin programı aktarıldı ve seminer gerçekleştirildi.

“Devrimi ve devrimci birikimimizi savunuyoruz. Her alanda devrime hazırlanıyoruz” şiarıyla düzenlenen seminerde ilk olarak öne çıkarılan kongre şiarı gerekçelendirdi ve şunlar ifade edildi:

“Devrimin ve devrimci örgüt fikrinin ağırlıklı olarak terk edildiği, tasfiyeciliğin, legalizmin ve parlamentarizmin solun ezici bir bölümüne egemen olduğu bir tarihsel evrede, devrimi ve devrimci birikimi kararlılıkla savunmak ve devrime hazırlanmak, hem geçmiş devrimci kuşaklara karşı bir borç, hem de Türkiye’nin devrimci geleceğini kucaklamanın da biricik yoludur.”

Konuşmada “20. yüzyıla damgasını vuran Sosyalist Ekim devriminin, insanlık tarihinde yep yeni bir sayfa açtığı” belirtildi ve tarihe geçme süreci şu şekilde özetlendi:

“Onun açtığı çığırda halkların devrim için, ezilen ulusların da kurtuluş için mücadele yolunu tuttu, bu yüzyıl aynı zamanda bir devrimler yüzyılı olarak tarihe geçti.”

Konuşmanın devamında Ekim Devrimi ve sonraki seyri bağlamında yaşananlar anlatıldı. Bunun yanı sıra konuşmanın devamında Ekim Devrimi’nden öğrenmenin herşeyden önce bu devrimde partinin oynadığı özel rolden ögrenmek demek olduğunun altını çizdi.

“21. yüzyılın ilk çeğreğinin bitmek üzere olduğu bugünkü aşamada insanlığın bugününü ve geleceğini yaşamsal önemde ilgilendiren çok yönlü ve son derece önemli gelişmeler yaşandığı” belirtilen konuşmada “21. yüzyılın da bir bunalımlar, savaşlar ve devrimler yüzyılı olacağını” öne çıkan temel olgular üzerinden anlatıldı.

Yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal krizleri bu olgular arasında sıraladı. Bu krizleri, “kızışan emperyalist rekabetin, derinleşen hegemonya bunalımının, çığrından çıkan bir silahlanma yarışının, militarizmin, çoğalan yerel veya bölgesel savaşların tamamladığı” söylendi. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak da dünyada sınıf ve halk ayaklanmaları dalgasının giderek güç kazandığına dikkat çekildi. Gittikçe artan yeni bir emperyalist paylaşım savaşı tehlikesini, dünyanın güncel tablosu üzerinden özetlenen konuşmada Ortadoğu’daki gelişmeler aktarıldı. Seminerde gerçekleştirilen sunumun uluslararası gündemin odağında olan Filistin sorunu anlatıldı. Bölgedeki önemli sorunlardan biri olan Kürt ulusal sorunu, kazanımları ve akibetinin belirsizliği çeşitli yönleriyle aktarıldı.

Seminerde yapılan sunumda şunlar belirtildi:

“Dünyadaki tüm bu gelişmelerin zamanla dipten dibe patlayacak enerji biriktiriyor, sınıflar mücadelesinin her düzeyde ve biçimde boy vermesinin zeminini hazırlıyor, sınıfın ve emekçilerin yeniden tarih sahnesine çıkışını hızlandırıyor.”

Konuşmanın devamında proleter hareketin ve halk isyanlarının yeni bir tarihi evresinin başladığına, yeni bir devrimler dönemi içine girildiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede devrime hazırlık sorunlarını tartışıldı

***

MLKP, TKEP/L, PDD, TKP/ML, TİKB, Devrimci Karargah, SYKP etkinliğe katılarak, partileri-örgütleri adına konuşma gerçekleştirdiler. Konuşmalarda TKİP VII. Kongresi samimi devrimci duygularla selamlandı. Parti ve örgütler konuşmalarında karşılıklı saygı, devrimci olgunluk ve dostluk içinde görüş ve düşüncelerini, eleştiri ve sorularını dile getirdiler. Katılımcılar arasında da söz alıp düşüncelerini paylaşanlar oldu. İkinci bölümde kapanış konuşmasıyla etkinlik sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak/ Basel