18 Temmuz 2008 Sayı: SİKB 2008/29

  Kızıl Bayrak'tan
  Çatışmanın seyri içinde çökmekte olan hayaller
   DTP 2. Olağan Kongre’ye hazırlanıyor…
“Ergenekon iddianamesi” devletin katliamlarını ve kirli faaliyetlerini sahiplendi…
Şekerde özelleştirme saldırısı tamamlanıyor

İşçileri ölüme mahkum edenler tedbir alamaz...

Küçükçekmece Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü işyeri temsilcisiyle TİS süreci üzerine görüştük...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Saldırılara karşı birleşik mücadeleyi güçlendirmek için sınıf dayanışmasının önemi
  OSB-İMES İşçileri Derneği
3. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
  Canovate’nin “mazlum” patronu!
  Halklara karşı yeni cephe açmaya hazırlanan emperyalist-siyonist güçlere karşı direniş!
  Füze kalkanı inşa etmek savaş hazırlığıdır!
  Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? / 3
Volkan Yaraşır
  Mamak 5. Kültür Sanat Festivali’ne doğru...
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Düzen güçlerinin it dalaşı sürerken TİS sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine birçok belediyede grev kararı asıldı. İrili ufaklı birçok fabrika ve işletmede ise grev ve direnişler sürüyor. Metal TİS’leri ile kamuda toplu görüşme dönemi de yaklaştı. Önümüzdeki sürecin sermayenin dayatmaları nedeniyle zorlu geçeceği bugünden biliniyor.

Zira geçen yıl metal patronları TİS’lerde esnek üretimi dayatmıştı. “İşçi maliyetlerinin yüksek”, “rekabet gücü”nün zayıf oluşundan yakınmaya başlayan metal patronları, bu yıl da esnek üretim maddelerini TİS’lerde kabul ettirmeye çalışacaklar. Türk Metal ve Çelik-İş sözkonusu olduğunda bunda zorlanmayacakları ise çok açık. Adı Ergenekon operasyonuna karışan Türk Metal’in haini Mustafa Özbek’in hemen hiç itiraz etmeden MESS’in dayatmalarına imza atacağı biliniyor. Peşisıra Çelik-İş’in de “Türk Metal imzaladı, biz ne yapalım” türü argümanlarla sınıfa ihanet edeceğini tahmin etmek zor değil. Zira önceki TİS süreçlerinde yaşanan bildik tablonun bu yıl değişmesi için bir neden bulunmuyor.

BMİS ise bu yıl TİS’lerde patronların dayatmalarını kabul etmeyeceğini ve “direneceği”ni duyurdu. Metal patronlarına “rest” çekmeye hazırlanan BMİS’in henüz işyerlerine dönük hazırlıklarından yansıyan bir şey görünmüyor. Geçtiğimiz yıllardaki pratiği açısından BMİS’in metal işçilerine güven verdiğini söylemek olanaklı görünmüyor. “Bu yıl TİS’lerde farklı bir tutum alacağız” vb. türden yayılan söylemlerin gerçekçi ve inandırıcı olmasını fabrikalara dayanan grev ve TİS hazırlıklarının düzeyi belirleyecektir. Bu cepheden bakılınca henüz yansıyan bir şeyin olmaması düşündürücüdür.

Kamuda ise “toplu görüşme” adı altında sergilenen oyunun bu yıl 7.’si gerçekleşecek. Kamu emekçilerinin en temel haklarının topun ağzında olduğu böylesine önemli bir süreçte bu oyunu bozmak gerekmektedir. Geçen yıl masadan çekilen KESK, bu yıl ne yapacağını henüz açıklamadı. Ancak esası itibarıyla sorun masaya oturmakta ya da masadan kalkmakta değil mücadelenin tabandan doğru örgütlenip örgütlenmeyeceğindedir. Sosyal haklar, işgüvencesi, grevli-TİS’li sendika hakkı, insanca yaşamaya yeten ücret, özelleştirmelerin durdurulması vb. talepler uğruna nasıl bir mücadele programı etrafında emekçilerin örgütleneceği ve harekete geçirileceğindedir. Son 6 yıllık toplu görüşme deneyimine bakıldığında KESK reformistlerin pratiklerinin yüz ağartıcı olmadığı ortadadır.

Öncü, ilerici, devrimci unsurların sürece bugünden hazırlanması, harekete geçmesi önümüzdeki dönemin seyrini belirleyecektir.

Süren grev ve direnişler, belediyelere asılan grev kararları, metal TİS’leri, kamudaki görüşme süreci birleşik mücadelenin imkanlarını barındırmaktadır. Sınıf hareketinin, işgüvencesine ve kıdem tazminatına göz diken sermaye iktidarının saldırılarına karşı mücadele edecek moral gücü bulması için, bu dönem yükseltilecek sınıf dayanışmanın ayrı bir anlamı ve önemi vardır.

Sınıf devrimcileri önümüzdeki sürece bu bilinçle bakmak ve buna uygun bir müdahale içinde olmak göreviyle karşı karşıyadırlar.