21 Ocak 2011
Sayı: SİKB 2011/03

 Kızıl Bayrak'tan
Artan sokak hareketliliği ve imkanlar
“Torba Yasa’’ya geçit vermeyelim!
Sosyal diyalog masalı ve sendikal rant hesapları
PTT işçileri mücadeleyi büyütüyor.
Birleşik Metal’den
grev kararlılığı
Metal işçileri greve
hazırlanıyor..
Sa-ba direnişi üzerine
DESA işçileri:
“Hakkımızı alana kadar
direneceğiz!”
Cıngıllıoğlu’nda sigorta
hakkı kazanımı
KESK Olağanüstü Genel Kurulu üzerine
Diktatör devrildi,
sıra diktatörlükte!
“Diktatör devrildi,
diktatörlük yerinde duruyor”
Kürt halkı ‘özgürlük’ için alanlarda!
Katledilişinin 4. yılında Hrant Dink anıldı.
Alevi hareketi toplumsal muhalefetle buluşmalır!....
Gençlikten
Avrupa’da bir “utanç duvarı” yükseliyor
Güvencesizler buluştu!
Kapitalizm ve kadına
yönelik şiddet.
İşçi sınıfının şanlı
Tariş direnişi 31. yılında!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...


Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde DİSK Genel Merkezi tarafından alınan “genel direniş” kararı doğrultusunda işçiler ülke çapında alanlara çıkıyordu. Eylem oldukça kısa bir zaman önce açıklandı ve dışa dönük herhangi bir özel hazırlığa da konu edilmedi. Dolayısıyla bu da eyleme katılımı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle de “genel direniş” iddiasının gerisine düşme ihtimali yüksektir.

Ancak her şeye rağmen genel direniş iddiasının ortaya konulması (KESK yönetimi de benzer bir çağrı yaptı), “Torba Yasa” karşıtı mücadelenin bundan sonraki seyri bakımından önemlidir. Çünkü ihtiyaç böylelikle bu sendika konfederasyonları tarafından da doğru biçimde tespit edilmiştir.

Ama tespit etmekle yetinenlerin ve pratik gereklerini göstermelik eylemlerle geçiştirenlerin sözlerine güvenilmez.

Önemli olan ihtiyaç olanı gerçekleştirmek üzere planlı ve programlı bir çalışma içerisine girmek, bu yolda mücadeleyi geniş siyasal ve toplumsal güçleri de içerisine alacak biçimde genişleterek kararlı ve samimi bir duruş ortaya koyabilmektir. İddialı açıklamalar ve eylem kararları alanların ne yazık ki böyle bir duruş içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir.

Elbette DİSK Yönetimi “genel direniş” ile ilgili olarak yaptığı açıklamada aynı zamanda mücadeleyi yerellerde de geniş katılımlı ortak mücadele platformlarına dayandırmayı hedefledikleri iddiasındadır. Ama pratik bir kez daha konulan iddianın gerisindedir. Örneğin mücadelenin merkezi durumundaki İstanbul'da DİSK, KESK ve onunla birlikte hareket eden “meslek” örgütleri, “biz karar alırız, katılan katılır” havalarında, HSSGP gibi daha önceki olumlu ortak mücadele deneyimini de ellerinin tersiyle itmektedirler. Bu tür bir anlayışla mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt vermeleri mümkün değildir.

Böyle davrananlar mücadeleye sınıfın ihtiyaçlarından değil, dar reformist pencerelerinden bakmakta ve sınıf mücadelesinin önünde aşılması gereken bir engele dönüşmektedirler.

“Torba Yasa”ya karşı mücadelenin kaderinin çizileceği önümüzdeki günler içerisinde olumlu deneyimlerin de ışığında mücadeleyi omuzlama sorumluluğu, sınıf devrimcilerinin ve devrimci-ilerici güçlerin önünde durmaktadır. Bunun gereği ise, yerel ve merkezi mücadeleyi ve örgüt zeminlerini genel direnişi örgütleme hedefi doğrultusunda kurmak ve işletmek demektir.

***

Ekim Gençliği'nin 129. sayısı çıktı. Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirsiniz.