13 Nisan 2018
Sayı: KB 2018/15

Halklar için tek çıkış yolu birleşik direniştir!
Krizi manipülasyonla yönetme çabası
Şovenizm dalgasını kırmak ya da işçilerin birliğini başarmak!
Akkuyu’da nükleer santralin temeli atıldı
TKİP: Sosyalist bir dünya için 1 Mayıs’ta alanlara!
1 Mayıs kimin günüdür?
Performans saldırısı ve AKP iktidarının gerici hesapları
Kaza mı, cinayet mi?
Tarihten güncelliğe dünyada ve Türkiye'de 1 Mayıs
Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için 1 Mayıs’a!
Karanlığı yırtmanın adımlarını hızlandıralım!
“Dünyada en büyük adaleti ölüler ister!”
Çifte sömürüye ve gericiliğe karşı 1 Mayıs’a!
Kapitalizmin insanlığa dayattığı fatura
Fransa’da kavga büyüyerek sürüyor
İngiliz eğitim sektöründe yükselen direniş
İsviçre’de polis devleti yasaları
Taşeron işçileri “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten atılıyor
TTE saldırısına sessiz kalmak tek tipleşmektir
1 Mayıs’ta alanlara!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

1 Mayıs kimin günüdür?

 

1 Mayıs’a sayılı günler kala konfederasyonlar alana çıkacakları yerleri bir bir açıklamaya başladılar. İşçi konfederasyonları cephesinden Türk-İş Hatay’a, Hak-İş Adana’ya çağrı yaparken, DİSK de Maltepe’de kutlayacağını açıkladı. Bu “çeşitlilik” dar grup çıkarlarının amaç edinilmesinin ve farklı saiklerle sınıf mücadelesinin dışına düşmenin birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

2014’te Kadıköy’e çağrı yapan Türk-İş Taksim iradesini zayıflatmak ve hükümetin yasağına meşruluk kazandırmak için önemli bir adım atmıştı. Türk-İş bürokratları 2015’te Zonguldak’a çağrı yaparak sadece Taksim’den değil, İstanbul’dan da kaçmışlardı. Böylece artık kendi 1 Mayıs’larını AKP ve CHP milletvekilleriyle kol kola kutlamanın adımlarını atıyorlardı. Aynı bürokrat takımı, Soma madenci katliamı sonrasındaki ilk 1 Mayıs’ta maden işçilerini öne çıkartmayı tercih ederek, kendi gerici politikalarını sınıf sosuna bulamayı ihmal etmemişlerdi. Bu sayede hükümetin ve sermayenin ihtiyaçlarına yanıt verirken, sermaye işbirlikçisi yüzlerini gizlemek için azami dikkat göstermeyi de ihmal etmemiş oldular.

2016’da Çanakkale’ye çağrı yaptıklarında artık buna gerek duymadıklarını açıkça ortaya koydular. Türk-İş için 1 Mayıs sınıf mücadelesine ait bir gün veya işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü değil, işçi sınıfını gericilikle ve şovenizmle zehirlemenin bir günüydü artık. 2017’de Ankara’ya çağrı yaptıklarında da durum farklı değildi.

Bu yıl “Zeytin Dalı Harekatı”na da destek amacıyla Hatay’da kutlama kararı almaları Türk-İş patronlarının yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın en uç noktasıdır. Kardeş halkların katliamı üzerinden emperyalist çıkar ilişkilerinin ve kirli savaşın sürdüğü bir dönemde, işçi ve emekçilerin çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan Efrîn işgaline destek olma çabası, hükümetle arayı iyi tutma, ondan medet umma, konumunu bu kirli ilişkiler ağı içerisinde sağlama alma yaklaşımının devamıdır.

Sermayenin ve Erdoğan AKP’sinin ihtiyaçları doğrultusunda işçi sınıfına ağır vergi yükü, kölece çalışma koşulları, savaşın bedelinin ödettirilmesi; kardeş halklara ölüm, açlık, kan ve gözyaşı olarak yansıyan bu kirli savaşı desteklemek Türk-İş adına işçi sınıfına ve mücadelesine sırt çevirmek, daha açık deyimle ihanet etmektir. Savaşa destek, Erdoğan AKP’sinin politikalarını sınıf içerisinde var etmeye çalışmaktır. Dolayısıyla Türk-İş için 1 Mayıs artık sermayeye hizmet günüdür.

Hak-İş’in durumu zaten biliniyor. Bu yıl Adana’da 1 Mayıs’ı kutlayacağını açıklayarak sermaye düzenine/iktidarına hizmette Türk-İş ile her zamanki gibi yarış halindedir. 2012 yılından beri her yıl farklı bir ilde 1 Mayıs’ı kutlama kararı almıştı Hak-İş. 2012 yılında daha Taksim yasağı gelmeden alınan bu karar Hak-İş’in Taksim’den kaçışının bir yoluydu. Bir yanıyla da Taksim’in 1 Mayıs alanı olmasına gölge düşürme çabasıydı. 2012’de Ankara’ya, 2013’te Karabük’e, 2014’te Kayseri’ye, 2015’te Konya’ya, 2016’da Sakarya’ya, 2017’de Erzurum’a çağrı yapan Hak-İş, 1 Mayıs’ı işçi sınıfının bir kavga gününden çıkarıp düzen politikalarına hizmette sınır tanımadıkları bir güne çevirmek istemektedir. Geçtiğimiz yıl Erzurum’da mehter takımı ve cirit gösterileriyle alana çıkan Hak-İş, 1 Mayıs’ın tarihsel anlamından nasıl da koptuğunu, gericiliği ve şovenizmi kendine kılavuz edindiğini olanca açıklığıyla ortaya koymaktadır.

DİSK’e gelince; durumu çok daha farklı olmakla beraber mevcut düzen sınırlarını aşamayan bir anlayışı temsil etmektedir. Muhalefet anlayışı, istemek, uygun görülürse almak, uygun görülmezse eleştirmekten öteye geçmemektedir. Bu anlayış, deneyimle de sabit olduğu üzere sınıf mücadelesini bir milim ileriye taşımamaktadır. 1 Mayıs vesilesiyle DİSK’in tutumunun düzen içi muhalefet platformunun ötesine geçmediğini bir kez daha söylemek gerekmektedir.

Son olarak tekrara düşmek pahasına belirtelim ki 1 Mayıs işçi sınıfına, sınıf mücadelesine ait bir gündür. İşçi sınıfının canı pahasına yürüttüğü mücadelenin günüdür. 1 Mayıs’ta iki sınıf karşı karşıya gelir. Bir tarafta emeğiyle geçinenler; işçiler ve emekçiler... Diğer tarafta üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti elinde bulundurarak bizlerin emeği üzerinden iktidarlarını var edenler... Konfederasyonların tarafını yanlış seçtikleri ortadadır.

R. U. Kurşun

 

 

 

 

 

 

Ankara 1 Mayıs Tertip Komitesi’nden açıklama

 

Ankara’da bu yıl düzenlenecek olan 1 Mayıs mitingi için Türk-İş Ankara Temsilciliği, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), 5 Nisan’da Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

“Emeğin yok sayılmasına, demokrasinin gasp edilmesine karşı, 1 Mayıs’ta alanlardayız” şiarı ile yapılan açıklamada bileşen adına Sultan Saygılı konuştu. Hükümetin patron yanlısı politikalarını eleştiren Saygılı, kadın cinayetlerine de değindi. Tüm saldırılara karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olunacağının belirtilmesinin ardından, Ankara Valiliği’nin Kolej Meydanı’nı miting alanı listesinden çıkarması eleştirilerek Tandoğan Anadolu Meydanı için başvuru yapıldığı bildirildi.

Mersin’de 1 Mayıs çağrısı

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu 11 Nisan’da yaptığı basın açıklamasıyla 1 Mayıs hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Petrol-İş Mersin Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısını platform adına Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy okudu. Açıklamada, 1 Mayıs için 15.00’te Tevfik Sırrı Gür Stadı, saat yanında toplanıp 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapmak için başvuruda bulunulduğu belirtildi. 1 Mayıs çağrısı yapılan açıklamaya DEV TEKSTİL Çukurova Temsilciliği de katıldı.


 

 

 

 

İzmit’te 1 Mayıs dayatması

 

İzmit’te, DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi sürüncemede bırakılarak yaptırılmamaya çalışılıyor.

AKP’nin arka bahçesi gibi davranan Memur-Sen, Ocak ayında 1 Mayıs’ı merkezi olarak kutlayacağını duyurmuştu. Ardından erken tarihte başvuruların yapıldığı ve 1 Mayıs alanı olan Perşembe Pazarı’nın Memur Sen’e verildiği ortaya çıktı.

1 Mayıs hazırlıklarını başlatan DİSK, KESK, TTB, TMMOB’nin görüşme için Kocaeli Valiliği’ne yaptığı başvuru reddedildi. İzmit Kaymakamlığı da ikinci 1 Mayıs kutlamasının imkanı olmadığı yanıtını verdi. Sendikalar, meslek örgütleri ve ilçenin siyasi partileri, kitle örgütleri ve dernekleri İzmit’te 1 Mayıs yapmak üzerinden ısrarını sürdüreceğini ilan etti.


 
§